قهرمانی 8 ماه محروم شد/ محرومیت 10 ساله یک کمک داور و تذکر به دایی

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رای خود درباره پرونده محسن قهرمانی را صادر کرد که براساس آن این داور هشت ماه از فعالیت در فوتبال محروم شد. ضمن اینکه اتهام مالی به باشگاه سپاهان وارد نشد و برادر سرمربی پرسپولیس هم به خاطر مطلع بودن در جریان اتفاقات مالی باشگاه راه آهن و اعلام نکردن آن به مسئولان متخلف شناخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از بررسی‌های مستمر و مختلف از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، رای این کمیته درباره پرونده محسن قهرمانی به شرح زیر صادر شد:

گزارش واصله از ستاد رسیدگی به تخلفات اخلاق حرفه‌ای فوتبال که به شماره 328 مورخ 28/8/1392 جهت رسیدگی به کمیته انضباطی ارجاع و به شماره 763/ م مورخ 2/9/1392 ثبت شده، حکایت دارد که پس از اظهارات علی دایی (سرمربی تیم فوتبال باشگاه پرسپولیس) و مدیرعامل آن باشگاه مبنی بر قضاوت شائبه بر انگیز محسن قهرمانی در مسابقه مورخ 29/6/1392 تیم فوتبال سپاهان و پرسپولیس در شهر اصفهان، مراتب در ستاد رسیدگی به تخلفات اخلاق حرفه‌ای فوتبال در جریان بررسی قرار گرفت.

همزمان منوچهر بادیه مالک تیم نفتون تهران نیز مسائلی را پیرامون رفتار غیر حرفه‌ای محسن قهرمانی در جریان مسابقات لیگ دسته سوم مطرح کردند که آن ستاد موضوع را ظرف حدود دو ماه بررسی و در نتیجه تحقیقات مقدماتی محسن قهرمانی، رضا کرمانشاهی، محمدرضا مولایی ، علیرضا حاتم، منوچهر بادیه، مسعود اکبری، مرتضی کریمی، علیرضا ایلدروم، سعید علی‌نژادیان و غیره را متخلف شناخته و پرونده را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به  کمیته انضباطی ارسال کردند.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با بررسی دقیق اوراق پرونده و انجام تحقیقات گسترده از افراد مختلف در پرونده و نیز با ارجاع پاره‌ای از تحقیقات به مبادی ذیربط از جمله وزارت ورزش و جوانان و استعلام از نهادهای مرتبط و دریافت پرینت های بانکی و مخابراتی و نیز حسب مورد مواجهه حضوری افراد با یکدیگر و همچنین تحقیقات تکمیلی از افرادی که عنداللزوم به کمیته دعوت شدند، مشخص شد که برخی رفتارهای غیر ورزشی و سوء جریان مالی و اقدامات نامشروع از جمله ایجاد روابط ناسالم با برخی افراد از جامعه داوری و تلاش برای تطمیع آنان و پرداخت وجوه غیر قانونی توسط بعضی افراد مذکور در پرونده صورت گرفته است.

بنا به مراتب کمیته انضباطی با اعلام ختم رسیدگی و به استناد مقررات انضباطی و اخلاقی فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) و آئین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت بند 1 ماده 6 و ماده 43 این آئین نامه، به شرح آتی اقدام به اتخاذ تصمیم می‌کند:

بخش اول: در خصوص اعلام علی دایی و باشگاه پرسپولیس مبنی بر وجود شائبه در داوری مسابقه مورخ 29/6/1392 بین تیمهای فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و پرسپولیس تهران:

الف: با تحقیقات به عمل آمده معلوم شد که هیچگونه روابط نا سالم مالی بین تیم داوری و باشگاه سپاهان اصفهان وجود نداشته است و هرگونه اشتباه فنی داوری که در مسابقه مذکور از دید برخی کارشناسان مطرح شده قابل طرح در کمیته انضباطی نیست.

ب: با توجه به اظهارات علی دایی در مصاحبه‌های بعد از مسابقه مبنی بر رفتار غیر حرفه‌ای و روابط ناسالم مالی مرتبط به محسن قهرمانی که در گذشته اتفاق افتاده است، با بررسی کامل و تحقیق از افراد مرتبط با موضوع، مشخص شد که مرتضی کریمی (داور فوتبال) با انگیزه‌های نامشروع ضمن ایجاد ارتباط با محسن قهرمانی و برخی مقامات باشگاه راه‌آهن (که به واسطه حضور محمدرضا مولایی در باشگاه راه‌آهن انجام شده) زمینه را برای دریافت مبالغی از باشگاه مذکور فراهم کرده است، به نحویکه با انتقال درخواست قهرمانی توسط  محمدرضا مولایی به عوامل باشگاه راه‌آهن، نتیجتاً به دستور رستم زندی سرپرست باشگاه راه آهن مبلغ 20 میلیون ریال توسط مسعود اکبری (عکاس باشگاه راه‌آهن) به حساب اعلامی محسن قهرمانی واریز می‌شود و چون در این خصوص افرادی با داشتن سمت فوتبالی (در بین مقامات وقت باشگاه راه‌آهن) از جزئیات مطلع بوده‌اند و اقداماتی به موقع جهت پیشگیری از رفتار غیر قانونی به عمل نیاورده و به مقامات فدراسیون فوتبال نیز اطلاع نداده‌اند لذا کمیته انضباطی تخلف افراد ذیل را محرز دانسته و به شرح زیر اعلام رای کرد:

1- علی دایی که از رفتارهای خلاف قانون برخی عوامل وقت باشگاه راه‌آهن مطلع شده، لکن باتوجه به برخورد شخصی و مخالفت با موضوع، مطابق تاکید قانونی مقررات اخلاقی فیفا، آنرا به موقع به اطلاع مراجع ذی‌صلاح قانونی نرسانده، قصور کرده و به استناد بند 1 ماده 21 و شق الف ماده 6 قانون اخلاق فیفا مصوب سال 2012 میلادی به ایشان تذکر داده می‌شود که از این پس به تکالیف قانونی خود عمل کند.

2- محمد دایی، مسعود رشید خیاط، علیرضا حاتم که از رفتارهای خلاف قانون برخی عوامل وقت باشگاه راه‌آهن و موضوع انتقال وجه به حساب اعلامی اطلاع داشته و لکن علیرغم تاکید قانونی مقررات اخلاقی فیفا آنرا به اطلاع مراجع ذی صلاح قانونی نرسانده‌اند، متخلف بوده و به استناد بند 1 ماده 21 و شق ب ماده 6 قانون اخلاق فیفا مصوب سال 2012 میلادی، مورد توبیخ رسمی قرار گرفته و به نامبردگان تذکر داده می‌شود که از این پس به تکالیف قانونی خود عمل کنند.

3- محمدرضا مولایی که به جهت دوستی قبلی با محسن قهرمانی، واسطه ایجاد رابطه غیر قانونی وی با عوامل باشگاه راه‌آهن شده و نهایتا انتقال شماره حساب از محسن قهرمانی به مقامات باشگاه راه‌آهن نیز توسط شخص وی (محمدرضا مولایی) صورت پذیرفته است، مرتکب رفتار خلاف موازین اخلاقی و انضباطی فوتبال شده، لذا به استناد به ماده 62 آئین نامه انضباطی فیفا مصوب 2011 میلادی و ماده 21 قانون اخلاق فیفا مصوب سال 2012 میلادی و ماده 40  آئین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال، ضمن محرومیت شش ماهه از تمامی فعالیت‌های مرتبط با فوتبال به پرداخت مبلغ 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌شود.

4- محسن قهرمانی (داور فوتبال) که با رفتار غیر ورزشی و دون شان حرفه‌ای و ایجاد روابط غیر قانونی با برخی افراد، مرتکب اقدامات خلاف مقررات انضباطی و اخلاقی در فوتبال شده است، حسب دلایل موجود و اقرار ایشان در جریان رسیدگی، متخلف شناخته شده و مستنداً به ماده 62 آئین‌نامه انضباطی فیفا مصوب 2011 میلادی و ماده 21 قانون اخلاق فیفا مصوب سال 2012 میلادی و ماده 40 آئین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال، به 8 ماه محرومیت از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال و پرداخت مبلغ 50  میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌شود.

5- رستم زندی (سرپرست تیم فوتبال باشگاه راه‌آهن) که ضمن اطلاع از درخواست غیر قانونی، با موافقت و تامین وجه از طریق واریز به حساب مسعود اکبری (یکی از عوامل باشگاه راه‌آهن) و صدور دستور پرداخت آن وجه به حساب اعلامی از سوی محسن قهرمانی، متخلف شناخته شده و مستندا به ماده 62 آئین نامه انضباطی فیفا مصوب 2011 میلادی و ماده 21 قانون اخلاق فیفا مصوب سال 2012 میلادی و ماده 40 آئین‌نامه انضباطی فدراسیون فوتبال به 10 ماه محرومیت از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال و پرداخت مبلغ 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

6- مسعود اکبری (عکاس باشگاه راه‌آهن) که ضمن اطلاع از درخواست غیر قانونی، پس از دریافت وجه از حساب بانکی رستم زندی (ظرف 65 ثانیه پس دریافت از رستم زندی) مبلغ بیست میلیون ریال را به حساب اعلامی از سوی محسن قهرمانی واریز کرده و با کتمان حقیقت و اظهارات کذب، سعی در منحرف کردن مسیر رسیدگی داشته است، مستندا به ماده 62 آئین نامه انضباطی فیفا مصوب 2011 میلادی و ماده 21 قانون اخلاق فیفا مصوب سال 2012 میلادی و  ماده 40 آئین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال به 2 سال محرومیت از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال و پرداخت مبلغ 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌‎شود.

7- مرتضی کریمی (داور پیشین فوتبال و متولی امور داوری در باشگاه راه‌آهن) که با ایجاد روابط ناسالم مالی موجبات برقراری ارتباط غیر قانونی بین عوامل باشگاه راه‌آهن و قهرمانی را فراهم آورده است، با توجه به مستندات موجود در پرونده و اقاریر و اظهارات موثر ایشان در این خصوص و برخی اقدامات غیر قانونی و رفتارهای غیر ورزشی دیگر، متخلف شناخته شده و مستندا به ماده 62 آئین‌نامه انضباطی فیفا مصوب 2011 میلادی و ماده 21 قانون اخلاق فیفا مصوب سال 2012 میلادی و ماده 40 آئین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال به محرومیت از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال به مدت 10 سال محکوم شد.

8- با توجه عدم احراز هرگونه تخلف از سوی علی نژادیان، علیرضا ایلدروم و رضا کرمانشاهی (گروه داوری مسابقه مورخ 29/6/1392) کمیته انضباطی حکم برائت ایشان را در این بخش صادر و اعلام می‌کند.

9- حساب اعلام شده از سوی محسن قهرمانی، (که در انعکاس اولیه به طور نادرست متعلق به یک خانم اعلام شده بود) به حمید متین مقدم (داور هیات فوتبال استان خراسان رضوی) تعلق دارد و چون نامبرده هیچگونه تخلفی در تحصیل مبلغ  و تملک آن نداشته و بدون سوء نیت و اطلاع، تنها واسطه وصول مبلغ و تسلیم آن به محسن قهرمانی بوده است، کمیته انضباطی حکم بر برائت ایشان صادر و اعلام کرد.

بخش دوم: در خصوص ادعای منوچهر بادیه مبنی بر طرح پیشنهادات نامشروع مالی پیرامون داوری مسابقات لیگ دسته سوم ازسوی محسن قهرمانی و رضا کرمانشاهی به ایشان به این شرح که:

نامبرده مدعی شده است که محسن قهرمانی در شب قبل از مسابقه بین دو تیم شهرداری جویبار و نفتون تهران یعنی در تاریخ 10/3/1392، در اتومبیل رضا کرمانشاهی در حضور بهروز مرادی، پیشنهاد دریافت مبلغ 25 میلیون تومان به صورت سکه، کرده است و با توجه به عدم ارائه دلایل و مستندات کافی از قبیل پرینت تلفن، عکس، فیلم یا صدای ضبط شده و غیره و نیز با توجه به اظهارات ضد و نقیض ایشان و شاهد تعرفه شده وی و توجهاً به مفاد اظهارات داریوش صابر مطلق و یعقوب سخندان (کمک داوران محسن قهرمانی در مسابقه ذکر شده) و با این توضیح که منوچهر بادیه حسب اعلام دبیر ستاد تخلفات حرفه‌ای فوتبال، 4 مرتبه به جهت مواجهه حضوری با افراد موضوع پرونده دعوت شده، لکن حاضر به مواجهه حضوری نشده و یک مرتبه نیز در تاریخ 30/9/92 به جهت مواجهه حضوری به کمیته انضباطی دعوت شده و این بار نیز حاضر به مواجهه نشده است و با توجه به پیشینه تخلفات و پرونده‌های انضباطی منوچهر بادیه، کمیته انضباطی اظهارات ایشان را مقرون بر صحت ندانسته و اعلام می‌دارد:

1- در خصوص ارتکاب هرگونه تخلف و رفتار غیر قانونی محسن قهرمانی و رضا کرمانشاهی پیرامون ادعای منوچهر بادیه، نظر به اینکه در این پرونده، هیچگونه دلیل و مدرک کافی برای انتساب هرگونه تخلف به نامبردگان در پرونده وجود ندارد و مدعی نیز در طول رسیدگی، نتوانسته مستندات کافی برای ادعای خود ارائه دهد، کمیته انضباطی حکم بر برائت نامبردگان در این بخش را صادر و اعلام می‌کند.

2 - بهروز مرادی از عوامل باشگاه نفتون تهران به جهت مشارکت در رفتار غیر ورزشی که حسب اقرار خود در جریان رسیدگی، همکاری در اجرای مقاصد منوچهر بادیه را قبول کرده و همچنین با توجه به اظهارات کذب و ضد و نقیض ایشان در پرونده و کتمان برخی حقایق، مستندا به ماده 62 آئین نامه انضباطی فیفا مصوب 2011 میلادی و ماده 21 قانون اخلاق فیفا مصوب سال 2012 میلادی و ماده 40 آئین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال به 6 ماه محرومیت از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال محکوم می‌شود.

3- در خصوص منوچهر بادیه (مالک و متولی تیم نفتون تهران) که با ارتکاب رفتارهای غیر ورزشی مبنی بر تلاش برای تطمیع مقامات رسمی مسابقه و ایجاد روابط ناسالم، سعی در اعمال مقاصد غیر قانونی خود داشته و با توجه به اظهارات ضد و نقیض و غیر مستند ایشان در توجه دادن اتهامات به برخی افراد شاغل در فوتبال و نیز با توجه به مطالب مذکور در ابتدای بخش سوم این دادنامه و سوابق سوء انضباطی ایشان، کمیته انضباطی نامبرده را متخلف شناخته و مستندا به ماده 62 آئین نامه انضباطی فیفا مصوب 2011 میلادی و ماده 21 قانون اخلاق فیفا مصوب سال 2012 میلادی و ماده 40 آئین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال حکم بر محرومیت وی از تمامی فعالیت‌های مرتبط با فوتبال به مدت 10 سال صادر و اعلام می‌کند.

بخش سوم: در جریان رسیدگی به موضوعات این پرونده، بروز تخلفات دیگری نیز محرز شده که کمیته انضباطی ضمن انجام تحقیقات لازم و بررسی مدارک و دلایل مربوطه به شرح آتی اتخاذ تصمیم می‌کند: 

1- در خصوص تخلف رضا کرمانشاهی (داور فوتبال)، مبنی بر ایجاد رابطه غیر قانونی و خارج از عرف و مقررات فوتبال از طریق پذیرش درخواست منوچهر بادیه جهت تمهید مقدمات توافق غیر قانونی برای تطمیع داور، با توجه به مستندات موجود و اقرار طرفین به برگزاری جلسه‌ای در مکانی خاص، کمیته انضباطی رفتار کرمانشاهی را خارج از شان حرفه‌ای و مغایر با موازین فوتبال دانسته و مستندا به ماده 62 آئین نامه انضباطی فیفا مصوب 2011 میلادی و ماده 21 قانون اخلاق فیفا مصوب سال 2012 میلادی و ماده 40 آئین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال نامبرده را به پرداخت مبلغ 60 میلیون ریال جریمه نقدی و 6 ماه محرومیت از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال محکوم می‌کند.

2- در خصوص رفتار غیر قانونی و خارج از عرف فوتبال حسین شمس (ناظر مسابقات) با برخی مقامات رسمی مسابقه، که شرح آن در پرونده مضبوط است با توجه به مدارک و مستندات و از جمله اظهارات صریح ایشان مبنی اقدامات خارج از حیطه وظایف محوله، کمیته انضباطی با توجه به مققرات اخلاق و انضباطی فیفا، مستندا به ماده 21 آئین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال، به ایشان تذکرداده می‌شود که صرفا در حیطه وظایف و تکالیف خود عمل کرده  و از هرگونه ارتباط خارج از عرف و قانون خودداری کند.

مدت محرومیت‌های مندرج در این دادنامه با احتساب ایام محرومیت ناشی از دستور موقت صادر شده بوده و رای صادر شده مستندا به ماده 15 آئین نامه انضباطی غیر قطعی و ظرف مهلت قانونی قابل تجدیدنظر در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال است. اتمام دوره محرومیت منوط به پرداخت جریمه های نقدی است.

کد خبر 2213020

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 7 =