آغاز خرید تضمینی شیرخام از دوشنبه

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران بیان اینکه کارهای مقدماتی خرید تضمینی شیر در حال انجام است، گفت: پس از انجام مراحل مقدماتی خرید تضمینی شیر از پس فردا دوشنبه آغاز می‌شود.

سید احمد مقدسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه کارهای مقدماتی خرید تضمینی شیر در حال انجام است، افزود: پس از انجام مراحل مقدماتی خرید تضمینی شیر از پس فردا دوشنبه آغاز می‌شود.

وی با اشاره به اینکه قرار است شیر خریداری شده از دامداران به شیرخشک، خامه و پنیر تبدیل شود، اضافه کرد: در صورت نیاز، این محصولات در بازار داخلی عرضه می‌شود و در صورت عدم نیاز، آنها صادر خواهند شد.

کد خبر 2426337

شهر خبر