ترجمه دانشنامه استنفورد به مفهوم شر رسید

مجموعه ترجمه دانشنامه استنفورد با چاپ صدمین عنوان به کتاب «مفهوم شر» رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی چند عنوان جدید از ترجمه مجموعه دانشنامه استنفورد توسط نشر ققنوس منتشر شد که تعداد عناوین این مجموعه را به ۱۰۰ رساند. این کتاب ها که به تازگی چاپ و عرضه شده اند، عناوین ۹۸، ۹۹ و صدم مجموعه مذکور هستند.

دانشنامه استنفورد با سرپرستی دکتر ادوارد ن. زالتا منتشر می‌شود و برای علاقه‌مندانی که می‌خواهند برای اولین بار با فلسفه روبرو شوند، گزینه مناسبی است. ترجمه فارسی این مجموعه هم در ایران با دبیری مسعود علیا و توسط مترجمان مختلف انجام می شود که عناوین اش به مرور از سال ۹۳ تا امروز به چاپ رسیده اند. این کار با اجازه دانشگاه استنفورد انجام می شود.

عناوینی که پیش از این کتاب ها در قالب این مجموعه چاپ شده اند، به این ترتیب اند:

«دوستی»، «زیبایی‌شناسی اگزیستانسیالیستی»، «آگاهی»، «هانا آرنت»، «هرمنوتیک»، «روشنگری»، «سعادت»، «بخت اخلاقی»، «بدن آگاهی»، «تاریخ هستی شناسی هنر»، «باروخ اسپینوزا»، «درون‌نگری»، «هگل»، «هنر مفهومی و دست‌ساخته»، «حکومت جهانی»، «امانوئل لویناس»، «فلسفه علم آینشتاین»، «پیشرفت»، «نیکولاس کوزایی»، «فلسفه شوخی»، «احترام»، «فیزیکالیسم»، «ایمان و ایمان‌گرایی»، «پل ریکور»، «رفتارگرایی و کارکردگرایی»، «زیبایی شناسی آلمانی در قرن هجدهم»، «ژیل دولوز»، «ژاک لاکان»، «فلسفه دین کانت»، «مسئولیت جمعی و اخلاقی»، «جهان وطنی و جهانی شدن»، «فلسفه موسیقی»، «معنای زندگی»، «اخلاق ارسطو»، «فیشته»، «کیفیات ذهنی و برهان معرفت»، «فلسفه سیاسی و اجتماعی کانت»، «شهود»، «نسبی انگاری اخلاقی»، «پسامدرنیسم»، «نقد کانت بر متافیزیک»، «تنوع دینی»، «اخلاق زنانه‌نگر»، «زیبایی شناسی‌هایدگر»، «معرفت شناسی اجتماعی»، «صلح‌گرایی»، «زیبایی شناسی فمینیستی»، «شلایرماخر»، «پدر-مادری و تولید مثل»، «اخلاق باور»، «قصدیت جمعی»، «سهرودی»، «زیبایی‌شناسی و غایت شناسی کانت»، «فلسفه اخلاق کانت»، «فلسفه تکنولوژی»، «ذهن و آگاهی از خود در نظر کانت»، «یاکوبی»، «تعریف هنر و زیبایی»، «اعتماد»، «طبیعت‌گرایی»، «مفهوم امر زیباشناختی»، «مسئله دست‌های آلوده»، «داوری زیباشناختی»، «انقلاب‌های علمی»، «مکتب رواقی»، «شکنجه»، «رویکردهای پدیدارشناسانه به اخلاق و تکنولوژی اطلاعات»، «مارتین هایدگر»، «زیبایی‌شناسی امر روزمره»، «یورگن هابرماس»، «عقل به روایت کانت»، «استدلال های اخلاقی در اثبات وجود خدا»، «افلاطون»، «گابریل مارسل»، «دین و اخلاق»، «کواین»، «شواهد»، «فلسفه دین»، «ایدئالیسم»، «ایمانوئل کانت»، «اورلیوس و اپیکتتوس»، «عاملیت مشترک»، «رویکردهای تجربی به روان شناسی اخلاق» و «صدق».

کتاب نود و هشتم این مجموعه، «ضدواقع گرایی اخلاقی» است که به قلم ریچارد جویس نوشته شده و ترجمه اش به عهده مهدی اخوان بوده است. نسخه اصلی این مدخل در سال ۲۰۱۵ چاپ شده و مترجمش، آن را به محسن جوادی معاون فرهنگی وزیر ارشاد تقدیم کرده است.

ممکن است ضدواقع گرایی، ناواقع گرایی و غیرواقع گرایی را برای غالب مقاصد مترادف بدانند. گاهی به جهات آموزشی مقطعی تمایزاتی مطرح شده اما عموما چنین تمایزی برقرار نکرده اند. باید این ۳ اصطلاح را مقابل واقع گرایی تعریف کرد، اما چون اجماعی در این باره وجود ندارد که واقع گرایی را چگونه باید فهمید، وضع ضدواقع گرایی هم بهتر از این نیست.

مدخل پیش رو، به جز «نتیجه گیری»، ۵ فصل دارد که به ترتیب عبارت اند از: توصیف ضدواقع گرایی اخلاقی، بار برهان بر دوش کیست؟، ناشناختی انگاری، نظریه خطاانگاری [در باب اخلاق]، ناعینی انگاری.

این کتاب با ۱۳۲ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۹ هزار تومان منتشر شده است.

کتاب نود و نهم، «دیلتای و یورک» نام دارد. این مدخل از دانشنامه استنفورد نوشته مشترک رودلف مکریل و اینگوفارین است و ترجمه اش توسط سید مسعود حسینی انجام شده است. نسخه اصلی این مدخل، در سال ۲۰۱۶ به چاپ رسیده است.

مدخل پیش رو، دو بخش اصلی دارد که به طور مستقل به ویلهم دیلتای و کنت پاول یورک فون وارتنبورک می پردازند.

ویلهلم دیلتای فیلسوف آلمانی متولد سال ۱۸۳۳ و درگذشته به سال ۱۹۱۱ بود که بیش از همه به دلیل نحوه ای که میان علوم طبیعی و انسانی تمیز داده، شناخته می شود. هدف دیلتای این بود که نقد عقل محضِ کانت را که در درجه اول طبیعت محور است، به صورت نوعی نقد عقل تاریخی بسط و گسترش دهد تا بتواند حق مطلب را درباره ابعاد اجتماعی و فرهنگی تجربه بشر نیز ادا کند.

کنت هانس لودویک پاول یورک فون وارتنبورک نیز فیلسوفی آلمانی بود که در سال ۱۸۳۵ متولد و در سال ۱۸۹۷ درگذشت. یورک در درجه اول به خاطر تشریک مساعی دیرینه اش با دوستش دیلتای و تاثیرش بر مارتین هایدگر و هانس گئورگ گادامر شناخته می شود. یورک به همراه دیلتای نخستین فیلسوفی بود که مفهوم خاص تاریخمندی را به منزله وصفی معرف در وجودشناسی انسان ها تشریح کرد.

بخش مربوط به دیلتای، ۳ فصل دارد که عبارت اند از: «زندگی و اندیشه دیلتای»، «آثار فلسفی اصلی دیلتای»، «تاملات دیلتای در باب اخلاق و جهان بینی ها و تردیدهایش درباره متافیزیک».

بخش مربوط به یورک هم ۳ فصل دارد که عناوین شان به این ترتیب است: «سرگذشت یورک»، «مکاتبه با دیلتای» و «پاره گفتارهای فلسفی در باب تاریخ و روان شناسی».

این کتاب هم با ۱۴۴ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۹ هزار تومان به چاپ رسیده است.

صدمین عنوان مجموعه مذکور هم «مفهوم شهر» نوشته تاد کالدر است که ترجمه اش توسط ایمان شفیع بیک انجام شده است. نسخه اصلی این کتاب در واقع مقاله ای مداخل دانشنامه استنفورد بوده که در سال ۲۰۱۳ به چاپ رسیده است.

طی چند دهه گذشته، فیلسوفان اخلاق، سیاست و حقوق علاقه فزاینده ای به مفهوم شر پیدا کرده اند. این علاقه تا حدی به این دلیل بوده که عامه مردم، عالمان اجتماعی، خبرنگاران و سیاستمداران وقتی می کوشند تا به فهم شقاوت ها و هول و هراس های گوناگون هشتاد سال گذشته، از جمله یهودکشی، نسل کشی در رواندا، حمله های تروریستی یازده سپتامبر و کشتارهای پی در پی به دست قاتلان زنجیره ای مثل جفری دامر راه ببرند و برابر آن ها واکنش نشان دهند، واژه شر را بر آن ها اطلاق می کنند.

شر به معنای گسترده، که همه شرهای طبیعی و اخلاقی را در بر می گیرد، به طور معمول همان نوع شری است که در بافتارهای الهیاتی به آن ارجاع می دهند، از جمله در بحث های مربوط به مساله شر.

«مفهوم شر» ۵ فصل دارد که به ترتیب عبارت اند از: «شک آوری به شر در برابر احیاگری شر»، «تاریخ نظریه های شر»، «نظریه های معاصر درباره کردار شریرانه»، «نظریه های معاصر درباره منش/شخصیت شریر» و «نهادهای شریر».

این کتاب با ۸۳ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۶ هزار تومان منتشر شده است.

کد خبر 4299667

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 15 =