فراخوان موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران منتشر شد

فراخوان آذر ماه حمایت از طرح‌های تحقیقاتی در موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (نیماد) منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (نیماد) فراخوان حمایت از طرح‌های تحقیقاتی در آذر ماه 1400 در هفت شاخه را منتشر کرد.

فراخوان‌های این دوره شامل دوازدهمین فراخوان گرنت اصلی، دهمین فراخوان گرنت محقق جوان، هفتمین فراخوان گرنت با اعتبار محدود، هفتمین فراخوان گرنت مقاله برتر، دومین فراخوان گرنت مبتنی بر درخواست پروپوزال تحقیقاتی (RFP_ based)، اولین فراخوان گرنت ماموریت‌مداری دانشگاه‌ها و دومین فراخوان گرنت پزشک پژوهشگر است.

مهلت فراخوان از دوشنبه از اول آذر ماه آغاز می‌شود و تا سه شنبه 30 آذرماه بدون امکان تمدید به پایان می‌رسد.

دوازدهمین فراخوان گرنت اصلی با شرایط مشابه فراخوان‌های قبلی ارائه شده است.

گرنت‌ اصلی بر اساس اولویت‌های تحقیقاتی فراخوان شده توسط مؤسسه نیماد و حمایت مالی از طرح‌های تحقیقاتی ارائه می شود. اولویت‌های تحقیقاتی مؤسسه توسط هفت کمیته علمی مؤسسه که از صاحبنظران هر حیطه تشکیل شده تعیین می‌شود. پژوهشگران برای اطلاع از اولویت هر کمیته به صفحات اختصاصی هر کمیته مراجعه کنند.

گرنت محقق جوان به منظور تشویق محققان جوان فعال در انجام طرح‌های مستقل و توسعه حیطه فعالیت تخصصی آنها داده می شود.

متقاضی اصلی (Principle Investigator) باید واجد هر سه شرط زیر باشد:

1- عضو هیأت علمی یکی از دانشگاه‌ها/ مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و پروفایل وی در سامانه علم‌سنجی اعضای هیأت علمی قابل دسترس باشد.

۲- سن کمتر از ۴۰ سال تا پایان زمان فراخوان

۳- شاخص هیرش (h-index) معادل ۵ یا بالاتر در نمایه نامه Scopus (طبق سامانه علم‌سنجی اعضای هیأت علمی)

هزینه درخواستی از مؤسسه برای حمایت از طرح‌های مشمول این گرنت باید حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شود. حداکثر ۵۰ گرنت در هر فراخوان (در مجموع کمیته‌ها) تخصیص داده می‌شود.

گرنت با اعتبار محدود (Small Grant) به منظور توسعه حمایت‌های مؤسسه از پروپوزال‌های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌هایی که تاکنون موفق به جذب گرنت‌های مؤسسه نشده‌اند و در راستای توسعه و تمرکز فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیأت علمی آن دانشگاه‌ها/دانشکده‌های علوم پزشکی در یک حیطه موضوعی داده می شود.

متقاضی اصلی باید عضو هیأت علمی دانشگاه‌ها/ مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی (وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) باشد و پروفایل وی در فهرست سامانه اعضای هیأت علمی قابل دسترس باشد.

این گرنت به اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها/ مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی مستقر در شهر تهران و دانشگاه‌ها/ مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی شیراز، مشهد، اصفهان، تبریز، کرمان و اهواز تعلق نمی گیرد.

هزینه درخواستی از مؤسسه برای حمایت از طرح‌های مشمول این گرنت باید حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شود. حداکثر ۳۰ گرنت در هر فراخوان (در مجموع کمیته‌ها) تخصیص داده می‌شود.

گرنت مقاله برتر (Top Paper) به منظور تشویق محققانی که موفق به انتشار نتایج تحقیقات خود در مجلات برتر دنیا شده‌اند و در راستای توسعه حیطه فعالیت تخصصی آنها داده می شود.

متقاضی اصلی باید عضو هیأت علمی دانشگاه‌ها/ مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی (وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) باشد و پروفایل وی در فهرست سامانه اعضای هیأت علمی قابل دسترس باشد.

متقاضی اصلی (Principle Investigator) باید نویسنده اول یا نویسنده مسؤول (corresponding author) مقاله‌ای* با هر ۳ شرط زیر باشد:

۱- نوع مقاله: مقاله اصلی (original article) یا مروری (systematic or narrative)

۲- زمان انتشار: منتشر شده در سال ۲۰۲۰ یا ۲۰۲۱ میلادی (پذیرش یا acceptance مقاله کافی نیست و در هنگام ارسال طرح اولیه باید مقاله منتشر شده باشد)

۳- محل انتشار: مجله‌ای با شاخص (IF (impact factor معادل ۶ و یا بالاتر (آخرین IF منتشر شده، سامانه منبع یاب) و یا مجله قرار گرفته در فهرست ۵ درصد برتر رشته‌های موضوعی مبتنی بر CiteScore

* امتیاز هر مقاله فقط یک بار و برای یک نفر (نویسنده اول یا مسؤول) قابل استفاده است.

هزینه درخواستی از مؤسسه برای حمایت از طرح‌های مشمول این گرنت باید حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شود. حداکثر ۳۰ گرنت در هر فراخوان (در مجموع کمیته‌ها) تخصیص داده می‌شود.

گرنت مبتنی بر درخواست پروپوزال تحقیقاتی (RFP-based) بر اساس فراخوان‌ مشترک با معاونت بهداشت وزارت بهداشت، فراخوان‌ شبکه کوهورت ایران، فراخوان‌ شبکه تحقیقات بیماری‌های چشم کشور، فراخوان‌ مرکز کاکرین ایران، فراخوان‌ مشترک با ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری داده می شود.

گرنت مأموریت‌مداری دانشگاه‌ها توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طراحی و اجرا می‌شود و با هدف سوق دادن دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برای ورود به عرصه تخصص‌گرایی هوشمند و هدف‌دار تدارک دیده شده است.

این گرنت مشابه گرنت اصلی مؤسسه نیماد (شامل دو مرحله طرح‌های پژوهشی اولیه و طرح‌های پژوهشی کامل) است و باید دو شرط زیر لحاظ شوند:

۱- موضوع طرح ارسالی باید منطبق با اولویت اعلام شده در هر دانشگاه باشد.

۲- در این طرح‌ها، اولویت آن است که متقاضی (Applicant) یا محقق اصلی (Principle Investigator) عضو هیأت علمی دانشگاه مربوطه باشد؛ اعضای هیأت علمی سایر دانشگاه‌ها تنها در شرایطی می‌توانند به عنوان محقق اصلی اقدام کنند که همکاری یک عضو هیأت علمی از دانشگاه مربوطه را به عنوان Co-PI جلب کرده باشند.

تبصره: متقاضیانی که طرح در حال اجرا در سایر فراخوان‌های مؤسسه داشته باشند نیز مجاز به ارسال طرح در این گرنت هستند.

مأموریت دانشگاه‌های زیر برای این فراخوان نهایی شده‌اند:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تبریز: سیستم‌های تشخیصی و درمانی مبتنی بر نانوبیوتکنولوژی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کرمانشاه: مواد غذایی فراسودمند- اصلاح و بهبود فرمولاسیون و فرایند تولید مواد غذایی فراسودمند در راستای ارتقای سلامت غذایی

اعتبار گرنت: ۱۰ میلیارد ریال برای هر دانشگاه.

گرنت پزشک پژوهشگر: محور اصلی فعالیت های برنامه پزشک پژوهشگر، کسب دانش و مهارت های بالینی و پژوهشی بطور همزمان و هدفمند در یک حیطه خاص از علم پزشکی است. این برنامه یک مقطع جدید دانشگاهی نبوده و کوریکولوم آموزشی آن عملا ترکیبی از محتوای دوره تخصصی یا فوق تخصص/فلوشیپ بالینی به علاوه دوره PhD by Research است.

پذیرش دستیاران این برنامه در قالب ظرفیت استعدادهای درخشان و یا مازاد بر ظرفیت ورودی دوره های تخصصی یا فوق تخصصی در دانشگاه های کشور خواهد بود. شرکت در برنامه پزشک پژوهشگر برای دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کاملا ً‌اختیاری است. هیچگونه محدودیتی در نوع استخدام (پژوهشی، آموزشی، و یا درمانی) برای فارغ التحصیلان برنامه پزشک پژوهشگر در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی وجود ندارد.

کد خبر 5359079

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha