فاطمه صالحی خبرنگار و مترجم تعداد خبر 9957

  • فاطمه صالحی خبرنگار و مترجم حوزه «خاورمیانه و آفریقای شمالی»، دارای مدرک کارشناسی زبان و ادبیات عرب و کارشناسی ارشد مترجمی عربی از دانشگاه تهران فعالیت رسانه ای خود را از سال 88 آغاز کرده و در حال حاضر به تهیه گزارش ها و تحلیل ها و گفتگوهای خبری در خصوص مهمترین تحولات جهان عرب مشغول است.