سمیه رسولی خبرنگار تعداد خبر 1145

  • سمیه رسولی،وی از سال 91 وارد فعالیت خبری و رسانه ایی شده  و در حوزه های اجتماعی و اقتصادی خبرگزاری های باشگاه خبرنگاران جوان و ایسنامشغول به کار بوده است . او در حال حاضر خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه خبرگزاری مهر است .