مهتاب چابوک خبرنگار حوزه و دانشگاه تعداد خبر 2530

  • دانش آموخته رشته ارتباطات گرایش روزنامه نگاری است و فعالیت حرفه ای خود را از سال ۹۲ به صورت رسمی آغاز کرده است. او در حوزه های آموزش عالی، علمی و فناوری و آموزش و پرورش با خبرگزاری های مختلف همکاری داشته و اکنون خبرنگار حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر است.