شمار کاربران بانکداری موبایل به یک میلیارد می رسد

تحقیقات به عمل آمده از سرویس بانکداری موبایل از رشد این سرویس تا سال 2017 و وجود یک میلیارد کاربر در جهان حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در طول 5 سال گذشته کشورهای در حال توسعه رشد قابل توجهی در استفاده از فناوری تلفن همراه را تجربه کرده اند و بازارهای در حال ظهور نه تنها امکانات جدیدی را برای بانکداری سنتی ارائه می دهند بلکه ظرفیت بالقوه ای را برای تحول در بانکداری پیشنهاد می کنند.

براین اساس پیش بینی می شود که شمار کاربران بانکداری تلفن همراه خاورمیانه و آفریقا تا سال 2017 به چهار برابر تبدیل شود و از 198 میلیون نفر به 821 میلیون نفر برسد.

با توجه به تحقیقات جوپیتر، بیش از 1 میلیارد کاربر بانکداری تلفن همراه تا پایان سال 2017 وجود خواهد داشت که در مقایسه با سال جاری چیزی حدود بیش از 590 میلیون نفر است. در حالی که پیش بینی 1 میلیارد کاربر در سال 2017 نشان می دهد که کمتر از 15 درصد از مشترکین تلفن همراه، یعنی در حدود نیمی از مشترکین تلفن همراه بدون خدمات بانکی با دسترسی محدود به خدمات مالی سنتی باقی می مانند.

بانکداری تلفن همراه بر کشور توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه تأثیر می گذارد. برخی از بزرگترین پیشرفت ها در کشورهای در حال توسعه اتفاق می افتد، جایی که بانکداری تلفن همراه گریزی از بانکداری سنتی برای ارایه خدمات به میلیون ها نفر از مشتریانی است که دارای خدمات بانکی تلفن همراه نیستند.

در کشورهای توسعه یافته، بانکداری تلفن همراه فاصله عمیقی را نسبت به مدل کسب و کار بانکی ارائه می دهد، با این وجود پتانسیل گسترده ای را نیز به عنوان یک کانال برای محصولات و خدمات جدید و موجود، به ویژه از طریق اعمال نفوذ از داده های بزرگ ارائه می دهد.

در همین حال، شرکت تحقیقات تکنولوژی گارتنر پیش بینی کرد که ارزش معامله پرداخت تلفن همراه در سراسر جهان به 235.4 میلیون USD در سال 2013 خواهد رسید که در مقایسه با سال 2012 افزایش 44 درصدی خواهد داشت، یعنی چیزی در حدود 163.1 میلیون USD و در همین تعداد کاربران پرداخت تلفن همراه در سراسر جهان در سال 2013 به 245.2 میلیون نفر می رسد.

کد خبر 2414368

شهر خبر