فائزه نجارزادگان خبرنگار تعداد خبر 1091

  • خبرنگاری را از سال 1386 در رسانه‌های مختلف آغاز و هم اکنون دانشجوی کارشناسی ارشد روزنامه‌نگاری است. از جمله سوابق وی می توان به فعالیت در حوز‌ه های شهری، سلامت، حوادث، هلال احمر، میراث فرهنگی و گردشگری، محیط زیست اشاره کرد. او معتقد است نباید منتظر یک رویداد ماند بلکه باید با تحقیق و بررسی، مسایل مختلف جامعه را رصد کرده و به پیگیری دغدغه‌ها و‌ مطالبات عمومی شهروندان پرداخت.