علیرضا سعیدی خبرنگار موسیقی مهر تعداد خبر 4380

در حوزه های موسیقی، تئاتر، میراث فرهنگی، هنرهای تجسمی، سینما و فرهنگ عمومی با خبرگزاری ها و روزنامه های مختلف همکاری داشته و در برنامه های مختلف رادیویی و تلویزیونی به عنوان مجری، گزارشگر و کارشناس فعالیت کرده است. وی هم اکنون به عنوان خبرنگار بخش موسیقی گروه هنر خبرگزاری مهر مشغول به فعالیت است.