فریبرز دارایی خبرنگار تئاتر تعداد خبر 6955

  • درحوزه های سینما و تئاتر به عنوان کارشناس، گزارشگر و مجری در برنامه‌های مختلف رادیویی تلویزیونی فعالیت کرده است. وی از سال ۸۵ به عنوان خبرنگار بخش تئاتر گروه هنر خبرگزاری مهر مشغول به فعالیت است.