مریم خرمایی خبرنگار و مترجم تعداد خبر 11861

  • خبرنگار و مترجم گروه بین الملل خبرگزاری مهر و دانش آموخته دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد زبان فرانسه است. وی با سابقه پروهش و مطالعه در زمینه مسائل سیاسی و فرهنگی ایالات متحده آمریکا در حال حاضر به تهیه و تولید گزارش های خبری تحلیلی در حوزه آمریکای شمالی و اروپا می پردازد.