آشنایی با گزینه جدید وزارت ورزش و جوانان/ گودرزی یک چهره دانشگاهی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: پس از آنکه سه گزینه معرفی شده از سوی حسن روحانی برای وزارت ورزش و جوانان نتوانستند از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرند، رئیس جمهور این بار یک چهره دانشگاهی را به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی کرد. محمود گودرزی هم مثل نصرالله سجادی یک چهره دانشگاهی است اما سابقه مدیریت ورزشی کمتری نسبت به وی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه نصرالله سجادی نتوانست صبح امروز یکشنبه از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد، دکتر حسن روحانی رئیس جمهور بلافاصله محمود گودرزی را به عنوان چهارمین گزینه خود برای تصدی وزارت ورزش و جوانان به مجلس معرفی کرد. در زیر شناسانامه محمود گودرزی را مطالعه می کنید:
نام: محمود
نام خانوادگي: گودرزي
تاريخ تولد: 1334
مدرك تحصيلي: دكترا در رشته مديريت  و برنامه ریزی تربيت بدني
متأهل،
مرتبه علمي: استاد تمام دانشگاه تهران
رئیس دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه تهران
رئیس انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
سوابق اجرائي ومسئو لیت ها:
1.    رئيس فدراسيون تيراندازي كشور 61-59
2.    معاون فني سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران از سال 61-59
3.    مسئول تربيت بدني جهاد دانشگاهي 68- 1363
4.    مدير كل تربيت بدني دانشگاه تهران - 9 سال
5.    مشاركت در بنيان گذاري دانشكده تربيت بدني دانشگاه تهران
6.    معاون اداري و مالي دانشكده  تربيت بدني (7سال)
7.    مشاور آموزشي و تحقيقاتي رئيس سازمان تربیت بدنی65-64
8.    بنيانگذار انستيتوي تربيت داوران و مربيان كشور
9.    ريیس دانشكده تربيت بدني دانشگاه تهران (باراول1376به مدت 5 سال)
10.    راه اندازي و بنيانگذاري اولين مجله علمي پژوهشي ورزش (حركت) در ايران
11.    مجري احداث طرحهای عمرانی دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشی دانشگاه تهران
12.    بنيانگذار و سردبیر نشريه علمی آموزشی ورزش، دانشگاه، انقلاب (جهاد دانشگاهی) سال 1365
13.    معاون تحصيلات تكميلي دانشكده تربیت بدنی دانشگاه
14.    تاسیس 4 نشريه علمي پژوهشي و مدير مسئول نشریه علمی پژوهشی
15.    بنیان گذار و سردبير ژورنال بين‌المللي WJSS
16.    معاون آموزشی پژوهشی پردیس علوم اجتماعی ورفتاری دانشگاه تهران

عضويت در مجامع داخلی و بین المللی
1.    عضو شوراي بازنگري طرح جامع ورزش كشور
2.    عضو انجمن علمي تربيت بدني
3.    عضو هيئت موسس انجمن ورزشي نویسان ایران
4.    عضو انجمن جهاني خبرنگاران ورزشي (AIPS)
5.    ناظر بر طرح جامع ورزش كشور
6.    عضو شوراي پژوهشي پژوهشگاه تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
7.    عضو شورايعالي ورزش دانشگاه تهران
8.    عضویت در هیئت تحریریه نشریه علمی پژوهشی داخلی وبین المللی

سوابق آموزشي:
كارشناسي)
تدريس دروس
1.    تغذيه ورزشكاران
2.    علم تمرين
3.    اصول مربيگري
4.    مديريت
5.    فيزيولوژي ورزشي

كارشناسي ارشد)
تدريس دروس
1.    مديريت مالي و اداري
2.    اصول و مباني مديريت
3.    علم تمرين
4.    بازاريابي ورزشي
5.    مديريت و رفتار سازماني در ورزش
دكترا)
تدريس دروس
1.    مديريت مالي و اداري
2.    اصول و مباني مديريت
3.    مديريت پيشرفته
4.    سمينار
5.    سيستمهاي اطلاعات مديريت (MIS)  
6.    مديريت راهبردي در ورزش
7.    مديريت راهبردي در منابع انساني
8.    مديريت رفتار سازماني در ورزش
در اغلب دروس همواره در ارزيابي هاي آموزشي از ميانگين دانشگاه بالاتر بوده و اغلب يكي از 3 نفر برتر دانشكده بوده ام.
داراي كارت مربيگري درجه يك ملي رشته كشتي و درجه 2 ملي در واليبال و مربي رسمي فدراسيون
سوابق پژوهشي:
الف: مقالات چاپ شده در مجلات علمي پژوهشي داخلي:
1.    ارتباط بين مشخصات فردي با تحليل رفتگي مديران... (نشريه حركت شماره 13/ سال 81) .
2.    بررسي تطبيقي ساختار سازماني و اساسنامه فدراسيون فوتبال. (نشريه حركت شماره 19/سال 83)
3.    بررسي ارتباط بين درصد چربي و وزن بدون چربي بدن ... . (نشريه حركت شماره 20/ سال 83)
4.    سير نظور ورزش باستاني و زورخانه در ايران. (نشريه حركت شماره 22/ سال 83)
5.    بررسي وضعيت اقتصادي صنعت ورزش ايران در ... . (نشريه حركت شماره24/سال84)
6.    مقايسه شادكامي دانشجويان دختر ورزشكار. (نشريه حركت شماره 25/سال84)
7.    بررسي عملكرد سازمان ليگ حرفه‌اي فوتبال جمهوري اسلامي ... .(نشريه حركت، شماره27/ سال 85)
8.    تحليل اماكن ورزشي كشور و تعيين عوامل مؤثر بر بهره‌وري. (نشريه حركت، شماره28/ سال 85)
9.    برآورد متغيرهاي چربي خوني با استفاده از شاخص‌هايBF% و LBM  دانشجويان. (پژوهشنامه علوم ورزشي، شماره 2/ سال 84)
10.    مقايسه موانع شخصي خلاقيت بين دبيران تربيت بدني مرد و زن نيشابور. (پيك نور، شماره 3 / سال 85)
11.    بررسي نحوه وزن كم كردن كشتي‌گيران سطح ملي. (ورزش دانشگاه انقلاب، شماره 1/سال 84)
12.    بررسي اثر برنامه تمرين آمادگي جسماني منتخب بر كارآيي دستگاه عضلاني ... . (ورزش دانشگاه انقلاب، شماره 1/ سال 84)
13.     بررسي ارتباط بين برنامه‌هاي درسي با نيازهاي شغلي دبيران تربيت بدني. (ورزش دانشگاه انقلاب، شماره 2/ سال 85)
14.    بررسي وضع موجود و تدوين شاخص استعداديابي در كشتي. (نشريه حركت، شماره -/ سال 84)
15.    طراحي و تدوين نظام ورزش كشتي كشور. (پژوهش در علوم ورزشي، شماره14/سال 86)
16.    طراحي و تبيين الگوي مهارتهاي سه گانه ... (نشريه حركت، شماره-/ سال 83)
17.    طراحي و تدوين نظام جامع ورزش كشتي كشور (پژوهش درعلوم ورزشي،شماره14/خرداد86)
18.    طراحي و تدوين معيارهاي انتخاب مربيان تيم‌هاي ملي شنا شيرجه و واترپلو از ديدگاه مربيان اين رشته (نشريه حركت، شماره 32/مرداد86)
19.    بررسي وضعيت ژيمناستيك در ايران بارويكرد تدوين نظام جامع... (نشريه حركت، شماره 32/شهريور86)
20.    تدوين نظام ارزيابي عملكرد كميته ملي المپيك با رويكرد BSC  (پژوهش در علوم ورزشي،)
21.    مقايسه عوامل مربوط به شادكامي بين ورزشكاران رشته‌هاي انفرادي و تيمي دانشگاه تهران (پژوهش در علوم ورزشي، شماره 15/ارديبهشت87)
22.    بررسي عوامل مرتبط با رضايتمندي مشتريان استخرهاي سرپوشيده خصوصي (نشريه حركت، شماره 37/آبان 87)
23.    بررسي و مقايسه دو روش كاهش وزن در كشتي‌گيران تمرين كرده 20-25 ساله خراساني (نشريه علوم زيستي ورزشي، شماره 2/)
24.    رابطه بين انطباق‌پذيري و مشاركت سازماني در كارشناسان سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران (نشريه علوم حركتي و ورزش، شماره 12/ارديبهشت 88)
25.    طراحي و تدوين راهبرد توسعه ورزش قهرماني (نشريه مديريت ورزشي، شماره 4/خرداد1389)
26.    تدوين منظرها و نقشه راهبردي .. (نشريه المپيك، شماره 1 پياپي 53/بهار90)
27.    نقش آموزش‌هاي رسمي و برنامه‌هاي كمك درسي رشته تربيت بدني در مقطع كارشناسي‌ارشددر تأمين مهارت كارآفريني دانشجويان از نظر دانش‌آموختگان (نشريه مديريت ورزشي، شماره 6/)
28.    طراحي و تدوين راهبرد توسعه ورزش همگاني استان سيستان و بلوچستان (نشريه حركت، شماره 39/خرداد 1388)
29.    تحليل عوامل مؤثر بر توسعه جهانگردي ورزشي داخلي ايران (نشريه مديريت، شماره 1/مرداد88)
30.    تعيين عوامل مؤثر بر بروز گسترش فساد اداري و روش‌هاي كنترل آن در سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران از ديدگاه كارشناسان (نشريه پژوهش در علوم ورزشي، شماره 25/)
31.    بررسي رضايتمندي مديران تربيت بدني دانشگاههاي كشور از نحوه ارائه خدمات فدراسيون پزشكي ورزشي به دانشجويان ورزشكار آسيب‌ديده (نشريه مديريت ورزشي، شماره 2/آبان 88)
32.    ارتباط عوامل انگيزشي- بهداشتي و تحليل رفتگي شغلي كارشناسان تربيت بدني دانشگاههاي دولتي تهران (نشريه مديريت ورزشي، شماره 3/)
33.    نقش محتواي درسي و كمك درسي كارشناسي ارشد... . (نشريه پژوهش در علوم ورزشي، شماره 8/زمستان 1389)
34.    رابطه نوع تعارض-سبك مديريت تعارض و اثربخش تيم‌هاي واليبال باشگاههاي ليگ برتر كشور(نشريه مديريت ورزشي، شماره 5/شهريور 1389)
35.    بررسي هويت ديني و ملي جوانان كشتي‌گير وفوتباليست شهر تهران (نشريه المپيك-كميته‌ملي، شماره 3/)
36.    موانع توسعه تعاوني هاي ورزش ... (نشريه حركت،)
37.    تدوين نظام ارزيابي عمكلرد كميته ملي المپيك ... . (نشريه پژوهش در علوم ورزشي، شماره 8/زمستان 1389)
38.    عوامل مؤثر بر بروز  فساد اداري.... (نشريه حركت، شماره)
39.    طراحي رواسازي و اعتباريابي... (نشريه مديريت ورزشي، شماره)
40.    تحليل ايمني و تبيين الگوي مربوطه در سالنهاي ورزشي... (نشريه حركت، شماره)
41.     تبيين شايستگي‌هاي مديران رويدادهاي ورزشي پذيرش شده (نشريه علمي پژوهشي مديريت ورزشي)
42.    بررسي تأثير كيفيت خدمات و رضايتمندي بر وفاداري مشتريان (نشريه علمي پژوهشي مديريت ورزشي)
43.    رتبه‌بندي ابزارهاي روابط عمومي بر مبناي مدل AIDA در بخش توليدي صنعت ورزش (نشريه علمي پژوهشي، پژوهش‌هاي مديريت و علوم حركتي، شماره 1)
44.    طراحي و تدوين استراتژي توسعه ورزش همگاني كرمان (پذيرش شده- نشريه علمي پژوهشي مديريت ورزشي)
45.    مقايسه كيفيت خدمات ارائه شده در باشگاههاي ورزشي دولتي و خصوصي شهر تهران (پذيرش شده، پژوهش‌هاي مديريت ورزشي وعلوم حركتي)
46.    مطالعه عوامل مؤثر بر وقوع و رشد فساد اداري و ادارك شده و روشهاي كنترل آن، (نشريه علمي پژوهشي مطالعات مديريت ورزشي، شماره 10 /سال 1390)
47.    طراحي و تدوين راهبرد توسعة ورزش قهرماني استان كردستان (نشريه مديريت ورزشي، شماره 8 /بهار 1390)
48.    ارتباط توانمندسازي با يادگيري سازماني كاركنان سازمان تربيت بدني (نشريه مديريت ورزشي، شماره 7 /زمستان 89)
49.    بررسي رضايتمندي مشتريان باشگاههاي بدنسازي خصوصي و دولتي گرگان (پذيرش شده، پژوهش در علوم ورزشي)
50.    تحليل موانع فرهنگي و اجتماعي مؤثر در اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي در ورزش حرفه‌اي ايران، پذيرش شده در نشريه پژوهش در علوم ورزشي)
51.    طراحي و تبيين مدل راهبردي فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در سازمان تربيت بدني (نشريه مديريت ورزشي، شماره 9 /تابستان 90)

کد خبر 2173065

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 6 =