اختصاص بودجه به نشاط جامعه و لزوم توجه بیشتر به زنان و کودکان

اعضای شورای اسلامی شهر تهران بررسی بودجه ۹۷ شهرداری کلیات بودجه حوزه فرهنگی و اجتماعی شهر را به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه بررسی ردیف های بودجه ای سال ۹۷ در حوزههای ماموریتی ۶ گانه، بررسی ردیف های بودجه حوزه ماموریتی اجتماعی و فرهنگی در دستور قرار گرفت.

محمد جواد حق شناس رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در تشریح پیشنهادات این کمیسیون در ردیف های بودجه گفت: بررسی ردیف ها در کمیسیون فرهنگی بر مبنای ۷ محور صورت گرفت که بر این اساس سعی کردیم رویکرد خود به برنامه دوم و نگاه شورا را وفادارانه پیش ببریم.

وی ادامه داد : بر این اساس  ۵۰ میلیارد برای تملک دارایی را به ۷۵ میلیارد افزایش دادیم و سهم اعتبار هزینه ای را به ۴۵ درصد کاهش دهیم.

حق شناس با اشاره به محورهای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در خصوص تغییر عناوین و جا به جایی در میزان اعتبارات ردیف های حوزه‌ی مأموریتی فرهنگی و اجتماعی گفت : محور اول؛ عمل به مصوبه کمیسوین تلفیق و صحن شورا مبنی بر حفظ سقف حوزه مأموریتی: در تغییراتی که کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا بر ردیف های ذیل این حوزه مأموریتی اِعمال کرد، اولاً سقف حوزه حفظ شد و جا به جایی ها صرفاً بین ردیف های همین حوزه صورت گرفت.

وی ادامه داد : محور محور دوم؛ افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای: طی تصمیمی که کمیسیون اتخاذ کرد، بخشی از سهم اعتبارات هزینه ای، به اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای منتقل شد. در حالی که در لایحه شهرداری سهم اعتبارات جاری و تملّک دارایی سرمایه ای به صورت ۵۰-۵۰ برابر بود، در در تغییراتی که کمیسیون اعمال کرد سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای به ۵۵ درصد افزایش و سهم اعتبارات هزینه ای به ۴۵ درصد کاهش یافت.

حق شناس در ادامه تصریح کرد : محور سوم؛ تغییر عناوین ردیف های اصلی (سرتیترها) : از مجموع ۱۰ عنوان کد برنامه در ذیل حوزه مأموریتی فرهنگی و اجتماعی، غیر از ۲ مورد مابقی ردیف ها در عنوان تغییر کردند. در این بین برخی تغییرات اساسی بوده که نشان از تفاوت رویکرد شورای پنجم در مدیریت حوزه مأموریتی فرهنگی و اجتماعی است.

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی افزود : محور چهارم؛ تغییر عناوین فرعی (برنامه ها)؛ علاوه بر تغییر عناوین اصلی، در حوزه مأموریتی فرهنگی و اجتماعی، ۴۳ عنوان فرعی در ذیل عناوین اصلی داریم که از این بین نیز ۳۰ عنوان در متن تغییر کرد. عناوین در واقع رویکردهای محتواییِ ما در حوزه فرهنگی و اجتماعی را نشان می دهند در این راستا عناوینی که بعضاً در حیطه‌ی وظایف مدیریت شهری قرار نداشتند و یا عناوینی که با برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران همسو نبودند، تغییر کردند.

وی ادامه داد : محور پنجم؛ افزودن عناوین فرعی (برنامه ها) : از مجموع ۴۳ ردیف موجود در لایحه که در سنواتی گذشته نیز در این حوزه مأموریتی آمده است، به جهت جلوگیری از بر هم زدن ساختار صرفاً ۲ عنوان فرعی (برنامه) به مجموعه قبلی افزوده شد. که این ۲ عنوان عبارتند از «افزایش نشاط اجتماعی» و «کمک به توسعه و رونق راسته های فرهنگی شهر تهران».

حق شناس اضافه کرد : محور ششم؛ اولویت دادن به پروژه هایی که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند؛ ما برای سال آینده سعی کردیم پروژه هایی را که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و با تأمین اعتبار در سال آینده به بهره برداری می رسند، در اولویت قرار بدهیم و پروژه های جدید یا پروژه هایی را که پیشرفت کمی داشتند (مثلا در مرحله گودبرداری بودند)، اعتبار در نظر نگیریم.

حق شناس در تشریح محور هفتم کمیسیون فرهنگی گفت : محور هفتم؛ توزیع متوازن بودجه حوزه فرهنگی و اجتماعی بر اساس اولویت ها است.

با اینکه بودجه این حوزه نسبت به سال قبل ۲۴ درصد کاهش یافته و بودجه موضوع آسیب های اجتماعی به عنوان یکی از ۳ مسئله‌ی اصلی و اولویت دارِ شهر تهران، با کمال تأسف نسبت به سال قبل ۳۰ درصد کاهش یافته، ما این بخش را نسبت به لایحه شهرداری ۵ درصد افزایش دادیم.

در خصوص موضوع جلب مشارکت های اجتماعی و بهبود سرمایه اجتماعی، علی رغم محدودیت ها ما ۹ درصد این بخش را در بودجه افزایش دادیم.

در خصوص ورزش همگانی، با توجه به اینکه معتقدیم این مقوله یک امر پیشگیرنده در حوزه آسیب های اجتماعی است، ما سقف این حوزه را علی رغم محدودیت هایی که داشتیم، نسبت به لایحه شهرداری تقریباً تغییر ندادیم و همان میزان با تغییری بسیار کوچک باقی مانده است.

در خصوص کمک به توسعه، تعمیر و تجهیز مدارس همانطور که می دانید ما در تهران ما سرانه‌ی فضای آموزشی بسیار پایینی نسبت به سایر شهرهای کشور داریم. مدیریت شهری نمی تواند نسبت به این مسئله بی تفاوت باشد بنابراین ما لایحه شهرداری را ۱۰ میلیارد تومان افزایش دادیم و حدود ۳۰ میلیارد تومان در نظر گرفتیم.

با توجه به اهمیت این موضوع که حوزه فرهنگی و اجتماعی در یک نگاه سرمایه ای و بلند مدت، نیاز مُبرمی به تملک اراضی مورد نیاز برای انجام پروژه های عمرانی در حوزه فرهنگی دارد، ما اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی در نظر گرفته شده در لایحه شهرداری را به ۷۵ میلیارد تومان افزایش دادیم.

همچنین علاوه بر ردیفی که برای توسعه‌ی راسته های فرهنگی شهر تهران در نظر گرفتیم، تعداد محدودی پروژه جدید و اساسی نیز تعریف کردیم که این پروژه ها علی رغم اینکه نتوانستیم اعتبار زیادی را برای آن ها در نظر بگیریم، اما پروژه هایی اساسی هستند و رویکرد شورای پنجم به حوزه‌ی فرهنگی و اجتماعی شهر تهران را نشان می دهند. یکی از این پروژه ها «مطالعه، طراحی و احداث پردیس های سینماییِ رفاهی-ورزشی مناطق ۲۲ گانه» است.

حق شناس در پایان گفت: ما در کمیسیون فرهنگی  سرفصل جدیدی تحت عنوان نشاط اجتماعی را در این حوزه ماموریتی دیده ایم. چرا که جامعه ما به شدت به نشاط اجتماعی و شادی نیاز دارد.

وی افزود: جامعه ما در حوزه غم و روزهای عزاداری پتانسیل بالایی دارد اما به شدت به نشاط اجتماعی و شادی نیاز دارد چراکه نشاط اجتماعی یک گام جدی برای شکل دادن هماهنگ کردن شادی در کشور است.

در ادامه مجید فراهانی رییس کمیته بودجه در راستای حمایت از نهاد خانواده و ارتقا مشارکت اجتماعی گفت  برای حمایت از نهاد خانواده و ارتقا مشارکت اجتماعی پیشنهاد می شود، ردیف ها تغییر کند که متاسفانه این امر اتفاق نیفتاده است؛ معتقدم توانمندسازی اجتماعی بانوان باید از ۶ میلیارد به ۵۰ درصد یعنی ۹ میلیارد افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد : همچنین بودجه اجرای برنامه های فرهنگی هنری ویژه بانوان باید ۵۰ درصد نیز افزایش یابد.

فراهانی افزود : از سوی دیگر معتقدم بودجه ۱ میلیاردی برای اجرای طرح های اجتماعی فرهنگی کودکان با توجه به مصوبه شهر دوستدار کودک کم است و باید به دو برابر افزایش بیابد؛ شهر دوستدار کودک با ۱ میلیارد اتفاق نمی افتد.

فراهانی همچنین در خصوص بودجه موسسات فرهنگی هنری در بودجه ۹۷گفت : شرکت توسعه فضای فرهنگی ۹ پروژه را توسط پیمانکاران انجام می دهد که بر اساس مصوبه شورای چهارم موظف بوده تعداد نیروها را کاهش بدهد و بهره وری ایجاد کند؛ نه تنها این کار انجام نشده بلکه در سال ۹۷ برای مدیریت ۹ پروژه ای که خود انجام نمی دهد، می خواهد نیروهایش افزایش بیابد. اما طی جلساتی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که باید به مصوبه شورای چهارم تن بدهند؛ از این رو پیشنهاد کاهش بودجه را داریم. در خصوص بودجه سمن ها، در بودجه شورا تصویب شده و امکان تغییر وجود ندارد.

 رئیس کمیته بودجه شورا همچنین با مخالفت با اختصاص بودجه های بدون حساب و کتاب گفت: متاسفانه حمایت از موسسات فرهنگی هنری از ۱۳ میلیارد به ۲۵ میلیارد افزایش یافته است. این در صورتی است که ما اساسا با این نوع کمک و بذل و بخشش که حساب و کتاب ندارد باید مخالفت کنیم؛ این از همان حفره هایی است که بعدا می تواند مسئله ساز باشد.

زهرا صدراعظم نوری، رییس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر در جریان بررسی ردیف های بودجه حوزه  فرهنگی و اجتماعی گفت :  خیریه ایتام و مستمندان در واقع بخشی از ماموریت های شهرداری به خصوص از بعد اجتماعی انجام می دهند که به کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک می کند.

وی در ادامه افزود : پیشنهادم این است که اعتبار این را از ردیف حمایت از موسسات فرهنگی هنری افزایش بدهیم چون آن موسسات موسساتی هستند که کار می کنند و درآمدزا هستند کارهای هنری و فرهنگی می‌کنند پروژه و قرارداد دارند.

نوری در ادامه  خاطر نشان ساخت:  سراهای محله قرار بوده خودگردان باشند در واقع خودشان هزینه‌هایشان را بدهند الان سرای محله به یک سمتی رفته‌اند که تمام هزینه ها را شهرداری پرداخت می کند ضمن این که مطالبات دیگری از لحاظ بیمه و استخدامی دارند.

رییس کمیسیون سلامت افزود:  پیشنهاد کاهش این مبلغ را دارم باید به سمت ساماندهی سراهای محله برویم که حداقل هرینه‌هایشان را کاهش دهیم.

نوری گفت : یکی از مطالبات شورا باید این باشد که واحدهای موازی را در هم ادغام کنند و کار پژوهش در حوزه‌ای برود که افراد تخصص آن را انجام دهند. اگر در حوزه اجتماعی هم این مراکز پژوهشی داریم باید تعریف داشته باشد.

ناهید خدا کرمی رییس کمیته سلامت شورا نیز گفت : به جای اینکه سازمانهای مردم نهاد، مشارکت های اجتماعی و کارهای داوطلبانه را تقویت کنند منتظر کمک از شهرداری اند. به عقیده من ارتقاء سلامت شهری در اولویت اختصاص بودجه بندی هستند.

حجت نظری رییس ستاد توان افزایی سازمانهای مردم نهاد نیز با تایید سخنان خداکرمی اظهار داشت:اینکه فعالیت های سازمانهای مردم نهاد و تشکل های اجتماعی نباید ناظر بر کمک باشد حرف درستی است. اما بودجه پیشنهادی برای این سر فصل مربوط به هزینه آموزشی و توانمندسازی این سازمان هاست.

این را باید در نظر بگیریم که برای ارتقاء جامعه مدنی باید به تقویت سازمانهای مردم نهاد و تشکل های اجتماعی بپردازیم.

افشین حبیب زاده نیز درجریان بررسی ردیف بودجه کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی با اشاره به کد پروژه احداث مسجد آدینه اظهار داشت: شرکت توسعه فضاهای فرهنگی که مجری ساخت مسجد آدینه است حدود ۲۷ میلیارد تومان سند فاقد اعتبار داشته است به این معنی که بدون ردیف های اعتبار پیش بینی هزینه کرده است. پیشنهاد می شود مجری این طرح تغییر کرده و این پروژه به معاونت فنی و عمران واگذار شود.

این پیشنهاد به تصویب اعضا در چهل و پنجمین جلسه شورای شهر تهران رسید.

کد خبر 4228267

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 5 =