هادی رضایی خبرنگار حوزه دفاعی امنیتی تعداد خبر 9429

  • او فعالیت مطبوعاتی خود را از سال ۸۸ آغاز کرده و تا کنون با خبرگزاری‌ها و نشریات مختلفی همکاری داشته است. وی در حال حاضر خبرنگار حوزه امنیتی و دفاعی خبرگزاری مهر است.