تعیین تکلیف ۱۷ پرونده باغ در شورای شهر پایتخت

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جلسه فوق العاده روز سه شنبه چند پرونده پلاک ثبتی باغات را بررسی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران به رسیدگی تعدادی از پرونده باغات اختصاص داشت. محمد سالاری در تشریح اولین پرونده با بیان اینکه یک قطعه زمین ۷۰۰ متری با کاربری مسکونی در خیابان شریعتی است و نظر کمیسیون ماده هفت در سال ۹۷ مبنی بر باغ بودن این ملک با داشتن ۱۵ اصله درخت باغ بوده است گفت: طبق نظر کمیسیون با این استدلال که در سند ملک غیر باغ ثبت شده است و همچنین حدنصاب درختان را نیز ندارد، این ملک باغ نیست.

سید ابراهیم امینی در مخالفت با نظر کمیسیون شهرسازی درباره تعیین تکلیف ملک مذکور گفت: حساسیت اعضای شورای شهر تهران قابل تقدیر است اما این دلیل نمی‌شود که حقوق مالکین نادیده گرفته شود و با تصمیماتی حقوق مکتسبه آنان نادیده گرفته شود.

وی ادامه داد: این ملک فقط یک اصله درخت دارد، در حالی که برای باغ تلقی شدن نیاز به ۷۱ اصله درخت است. دیوان عدالت اداری هم رأی بر باغ نبودن داده است. طبیعی است که اگر چنین تصمیمی اتخاذ کنیم باز مالک به دیوان مراجعه می‌کند، مجدد دیوان رأی می‌دهد، باعث تزلزل تصمیمات شورا می‌شود. با توجه به وضعیت این ملک نباید این را باغ تلقی کنیم.

ناهید خداکرمی نیز با تاکید بر اینکه معیارهای معرفی باغ فضای سبز مطلق و درخت‌هایی که از بین رفته است می‌باشد، افزود: از این به بعد هر باغی درخت‌هایش قطع شود می‌روند از دیوان رأی می‌گیرند.

بر همین اساس اعضای شورای اسلامی شهر تهران به نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ نبودن این ملک رأی مثبت دادند.

دومین پرونده که محمد سالاری به تشریح مستندات آن پرداخت، ملکی در منطقه ۱ شهرداری تهران بود. مالک بنیاد مستضعفان معرفی شد و کاربری قدیمی آن نیز مسکونی اعلام شد.

محمد سالاری با تاکید بر اینکه ملک مذکور پوشش انبوه گیاهی دارد، اظهار داشت: نظر کمیسیون مبنی بر باغ بودن این ملک است.

بر همین اساس اعضا شورا با آرای موافق خود به نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ بودن این ملک نیز رأی مثبت دادند.

همچنین سالاری در تشریح پرونده دیگری که ملک آن به مساحت ۶۷۰ متر در محله شهید باهنر در منطقه یک قرار دارد، گفت: در سند آن شش دانگ خانه و باغچه متصل به آن ثبت شده است. همچنین کمیسیون ماده هفت این ملک را باغ اعلام کرده است و در حال حاضر این ملک ۱۴ اصله درخت دارد اما حدنصاب آن ۳۴ اصله است که به نظر ما این ملک باغ نیست.

بر اساس نظر کمیسیون مبنی بر باغ نبودن ملک مذکور رأی اعضای شورا نیز به باغ نبودن این ملک به تصویب رسید.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا در تشریح پرونده یک زمین ۳۰۰۰ متری در محله اقدسیه گفت: کمیسیون ماده ۱۲ و ۷ آن را باغ تشخیص دادند و در حال حاضر ۱۴۵ اصله درخت در این ملک وجود دارد و نظر ما نیز این است که این ملک باغ است که اعضای شورای اسلامی شهر تهران به باغ بودن این ملک رأی مثبت دادند.

بر اساس این گزارش، محمد سالاری در تشریح پرونده دیگری مربوط به ملکی در خیابان ولی عصر گفت: این ملک ۳۰۰۰ متری کاربری قدیمی و فعلی آن مسکونی بوده است. در سال ۷۳، کمیسیون ماده هفت اعلام کرده این ملک با داشتن ۸۷ اصله درخت باغ است و شورای شهر نیز آن را تأیید کرده است اما در سال ۸۰ دیوان عدالت اداری این رأی را ابطال می‌کند و در حال حاضر در این ملک یک بنای ۱۱ طبقه با دو زیر زمین ساخته شده است که به نظر ما با توجه به پرونده مذکور این ملک باغ است.

در ادامه زهرا صدراعظم نوری با بیان اینکه این ملک بر اساس مستندات باغ است و نمی‌توانسته‌اند در آن برج بسازد، اظهار کرد: حالا پلیس امنیت از ما در مورد وضعیت این ملک استعلام گرفته است.

ابراهیم امینی نیز اظهار کرد: رأی دیوان برای این ملک سال ۸۰ صادر شده است و شهرداری نیز بر اساس همین رأی پروانه ساخت صادر کرده است. چرا این ملکی که ۱۸ سال پیش ساخته شده پرونده‌اش بعد از ۱۸ سال به شورا آمده است و این در حالی است که مالک این زمین ساختمانش را ساخته و حتی چند دست آن را فروخته است و حالا در این ملک حقوق مکتسبه ایجاد شده است.

محمد سالاری در پاسخ به استدلال نایب رئیس شورا اظهار داشت: اظهار نظر حقوقی شما کاملاً درست است.

ابراهیم امینی در پایان سخنانش بر ثبات معاملات تاکید کرد و افزود: بعضی مواقع برخی اظهار نظرها و رای‌های صادر شده باعث تزلزل معاملات شهروندان می‌شود. باید به این گونه موارد هم توجه داشت.

در نهایت نظر کمیسیون مبنی بر باغ بودن به تصویب نرسید و ملک مذکور باغ اعلام نشد.

در ادامه، سالاری در تشریح یک پرونده دیگر در منطقه سه گفت: این زمین در خیابان ولیعصر و ۲۵۰۰ متر است که کاربری مسکونی دارد و کمیسیون ماده هفت در سال ۸۷ این ملک را با داشتن ۱۱۱ اصله درخت باغ عنوان کرده و شورای شهر نیز آن را تأیید کرده است.

وی افزود: اما دیوان عدالت اداری در سال ۹۰ رأی شورا را ابطال می‌کند و حالا حدنصاب نیز ۱۰۸ درخت است اما وضعیت کنونی این ملک به گونه‌ای است که در حال ساخت طبقه ۱۳ هستند، چرا که مالک در سال ۹۱ پرونده ساخت اخذ کرده و حتی شش طبقه زیر زمین نیز دارد و رأی ما مبنی بر باغ نبودن است.

زهرا صدراعظم نوری نیز در واکنش به جزئیات این پرونده گفت: چرا این پرونده‌ها به شورا می‌آید می‌بینید که کمیسیون ماده هفت رأی بر باغ بودن داده اما شهرداری منطقه بی توجه به رأی شورا پروانه صادر کرده است. همانطور که اسناد نشان می‌دهد سطح اشغال آن نیز بالا است و حالا که ساخت و ساز تمام شده و می‌خواهند طبقه ۱۳ را بسازند، پرونده را به شورا می‌آورند و جای سوال است تأیید یا رد شورا چه اتفاقی را رقم می‌زند و ما باید در مورد این گونه پرونده‌ها که در انتهای کار به شورا می‌آورند، دقت داشته باشیم.

شهربانو امانی نیز افزود: با توجه به مستندات در مقاطع مختلف و عکس‌های هوایی این ملک باغ تشخیص داده شده و کمیسیون ماده ۷ در تاریخ ۹۳ ملک را فاقد درخت اعلام کرده است.

وی افزود: اینجا باغ بوده و ماده ۱۲ نیز تشخیص داده ا ست که این ملک بایر بماند. اما به دلیل وجود نهال‌هایی که در ملک بوده است، آنجا را به عنوان پارک عمومی اعلام کرده است این در حالی است که در داخل شهر و خیابان‌های ولیعصر و ونک وقتی جایی خالی است، گل و گیاه عرضه می‌کنند. نهالستان در اصل باغ است.

محمود میرلوحی در واکنش به این پرونده اظهار کرد: شهرداران قبلی تخلف کردند و برای ساخت و ساز در باغ پروانه صادر کردند! خب چرا ما امضا کنیم. در حالی که باید این پرونده به هیأت تخلفات یا دادگاه ارسال شود.

کمیسیون شهرسازی با وجود مستندات کمیسیون ماده هفت و اسناد مالکیت، باغ نبودن را به رأی می‌گذارد

الهام فخاری نیز در بررسی باغ بودن در مخالفت با نظر کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران گفت: کمیسیون مربوط با وجود شواهد مشکل مشابه برخی پرونده‌های گذشته، چرا باغ نبودن را مبنای رأی گیری در صحن شورای شهر قرار می‌دهد.

پرونده بسیاری از املاکی که در باغ بودن یا نبودن به صحن شورای شهر ارائه می‌شود، رأی کمیسیون ماده ۷ مبنی بر باغ بودن را دارد. عکس‌های هوایی دهه ۸۰ و ۹۰ نیز تأکیدی بر مشجر بودن است. در منطقه یک در طول یک دهه تخریب باغ‌ها با سرعت زیادی صورت گرفت و باید حساسیت بیشتری برای حفظ باغ‌ها وجود داشته باشد.

فخاری در مخالفت با رأی کمیسیون شهرسازی در این ارتباط تاکید کرد: چرا با وجود اینکه نظر مشورتی مختلف تاکید بر باغ بودن است؛ کمیسیون باغ نبودن را در صحن مطرح می‌کند؟ در بسیاری از موارد تاکید بر رأی کمیسیون ماده ۷ مطرح است.

اعضای شورا پس از استماع نظرات مخالف و موافق با نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ نبودن این ملک رأی دادند.

بر اساس این گزارش اعضای شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و نود و دومین جلسه شورا پرونده ۱۷ ملک را از منظر باغ یا غیر باغ بودن تعیین تکلیف کردند.

کد خبر 4831703

برچسب‌ها

مطالب بیشتر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 13 =