قصر فیلیه خرمشهر برای همیشه از صحنه تاریخ حذف شد

اهواز - خبرگزاری مهر: بار دیگر بلدوزرها دور از چشم متولیان و دوستداران میراث فرهنگی کشور یک بنای ثبت شده در فهرست آثار ملی را موسوم به قصر فیلیه خرمشهر، برای همیشه تخریب کردند.

سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان به خبرنگار مهر دراهواز گفت: گفته می شود تخریب قصر فیلیه خرمشهر که درمحوطه شرکت تاسیسات دریایی خرمشهر قرار دارد مورد اعتراض سازمان میراث فرهنگی قرارگرفته اما تاکنون واکنشی علنی توسط سازمان میراث فرهنگی آبادان در این مورد مشاهده نشده است.

مجتبی گهستونی افزود: تخریب قصر قاجاری فیلیه که در سال 1379 به شماره 2845 در فهرست آثار ملی ثبت شده بود در حالی صورت گرفت که بر خلاف گفته‌های مدیران میراث فرهنگی آبادان مرمت بخشی از این بنا از دو سال پیش آغاز شده بود.

وی اضافه کرد: انتظار می رفت این بنا با توجه به مرزی بودن آن و همچنین شدت حملات در زمان جنگ تحمیلی تخریب شود ولی همچنان استحکام خود را حفظ کرده و در وضعیت نسبتا خوبی به سر می‌برد در عین حال از نظر مرمتی و ساخت و ساز نیاز به رسیدگی فراوانی دارد.
 

سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان اظهار داشت: قصر فیلیه درمحدوده شلمچه در کنار اروند رود واقع است. آجری کاریهای این بنا از ویژگیهای آن محسوب می شد که درب و پنجره‌های آن از چوب ساج و آبنوس ساخته شده و از آئینه‌ کاریهای سقف، داخل اطاقها، طارم و ایوانهای آن با تمثالهای پادشاهان قاجار برخوردار بود.

گهستونی یادآور شد: سازمان میراث فرهنگی در سال ۱۳۸۷ هم مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار برای یک اقدام غیر مرمتی در جوار قصر فیلیه به منظور ایجاد یک ساختمان جدید برای الحاق به قصر هزینه کرده بود تا پس از مرمت این بنا مهمانسرای کارکنان شرکت تاسیسات دریایی ایجاد شود.

ک‍‍اخ‌ ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ ش‍ی‍خ‌ خ‍ز‌ع‍ل‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ف‍ی‍ل‍ی‍ه خ‍رم‍ش‍‍ه‍ر ب‍‍ا 81 س‍‍ال‌ ق‍دم‍ت‌ ی‍ک‍‍ی‌ ‌از ‌آث‍‍ار م‍ل‍‍ی‌ و ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ ک‍ش‍ورم‍‍ان‌ ب‍ه‌ ش‍م‍‍ار م‍‍ی‌ رود.

ک‍‍اخ‌ ش‍ی‍خ‌ خ‍ز‌ع‍ل‌ در س‍‍ال‌ 1917 در زم‍ی‍ن‍‍ی‌ ب‍‍ا زی‍رب‍ن‍‍ا‌ی‌ 788 م‍ت‍ر م‍رب‍‍ع‌ در ک‍ن‍‍ار ن‍‍ه‍ر ف‍ی‍ل‍ی‍ه‌ خ‍رم‍ش‍‍ه‍ر ت‍وس‍ط م‍‍ع‍م‍‍ار‌ان‌ ‌اص‍ف‍‍ه‍‍ان‍‍ی‌ و ش‍ی‍ر‌از‌ی‌ س‍‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍د.
 

ب‍ر‌ا‌ی‌ س‍‍اخ‍ت‌ ‌ای‍ن‌ ک‍‍اخ‌ ‌از م‍ص‍‍ال‍ح‍‍ی‌ ‌ه‍م‍چ‍ون‌ ‌آج‍ر و گ‍چ‌ ‌اس‍ت‍ف‍‍اده‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت. ب‍ن‍‍ا‌ی‌ م‍ذک‍ور در س‍‍ال‌ 1355 م‍رم‍ت‌ ش‍د و ب‍‍ع‍د‌ه‍‍ا م‍ورد ‌اس‍ت‍ف‍‍اده‌ د‌ان‍ش‍ک‍ده‌ ‌ع‍ل‍وم‌ دری‍‍ای‍‍ی‌ ‌ای‍ن‌ ش‍‍ه‍ر ق‍ر‌ار گ‍رف‍ت.

ق‍س‍م‍ته‍‍ای‍‍ی‌ ‌از ب‍ن‍‍ا‌ی‌ ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ ک‍‍اخ‌ ش‍ی‍خ‌ خ‍ز‌ع‍ل‌ در ‌اث‍ر ج‍ن‍گ‌ ت‍ح‍م‍ی‍ل‍‍ی‌ و ‌ع‍و‌ام‍ل‌ ج‍و‌ی‌ ت‍خ‍ری‍ب‌ ش‍د ول‍‍ی‌ پ‍س‌ ‌از پ‍‍ای‍‍ان‌ ج‍ن‍گ‌ ت‍ح‍م‍ی‍ل‍‍ی‌ ب‍‍ار دی‍گ‍ر م‍رم‍ت‌ شد.

ش‍ی‍خ‌ خ‍ز‌ع‍ل‌ پ‍س‍ر ح‍‍اج‌ ج‍‍اب‍ر‌ ن‍ص‍رت‌ م‍ل‍ک م‍ت‍ول‍د 1238 ‌ه‍ج‍ر‌ی‌ ق‍م‍ر‌ی‌ ی‍ک‍‍ی‌ ‌از و‌ال‍ی‍‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍‍ان‌ ب‍ود ک‍ه‌ ب‍ه‌ م‍دت‌ 29 س‍‍ال‌ ب‍ر ‌ای‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ح‍ک‍م‍ر‌ان‍‍ی‌ ک‍رد.
کد خبر 1185304

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 16 =