گزارشات حسابرسی سال ۹۴ و ۹۵ به هیئت رئیسه شورا ارائه شد

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران گفت: گزارشات حسابرسی سال ۹۴ و ۹۵ شهرداری تهران به اتمام رسیده و به هیئت رئیسه ارسال شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در نشست خبری که ظهر امروز به همراه علی عطا سخنگوی شورای شهر تهران در محل ساختمان شورای شهر برگزار شد گفت: دوشنبه ۱۸ آذر ماه روز جهانی مبارزه با فساد بود، روزی که ما برای دستیابی به شهرداری پاک، شفاف و عاری از فساد نیازمند توجه بیش از یک روز به آن هستیم، برای ادای به حق شهر و پاسخ به مطالبه شهروندانی که شهر و شهرداری پاک، قانونمند، شفاف و عاری از فساد می خواهند ما باید هر ۳۶۵ روز سالمان روز مبارزه با فساد باشد.

وی افزود: بر اساس نتایج یکی از نظر سنجی های انجام گرفته در شهر تهران پیش از آغاز به کار شورای پنجم، مبارزه با فساد اداری پس از آلودگی هوا و ترافیک مهم ترین مطالبه شهروندان تهرانی از شورا و مدیریت شهری در دوره جدید تلقی می شده است، علاوه بر این من و همکارانم در هنگام مبارزات انتخاباتی لیست امید با شناسائی این مشکل، وعده شهرداری شفاف و کاهش فساد اداری و پیگیری تشکیل دیوان محاسبات شهری را به مردم دادیم و همچنان به تعهد و وعده ای که به مردم دادیم، پایبندیم.

فراهانی گفت: برای مبارزه با فساد در شهرداری ما نیازمند شکل دادن زنجیره ای از اقدامات هستیم، اقداماتی که می بایست به صورت مستمر و بدون تعارف و در چارچوب قانون از سوی شورا مورد پیگیری قرار گیرد.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به عملکرد شورای پنجم در مبارزه با فساد و انضباط مالی گفت: مهم ترین اقدامات و دستاوردهای شورای پنجم در حوزه مبارزه با فساد و انضباط مالی عبارتند از انتشار اطلاعات و فراهم کردن دسترسی عموم شهروندان به اطلاعات مالی و عملکردی شهرداری تهران از طریق انتشار اطلاعات قراردادهای شهرداری تهران در سامانه شفافیت، ارائه گزارش درآمد هزینه ماهانه و شش ماهه شهرداری تهران توسط خزانه دار محترم شورا، انتشار اطلاعات بودجه پیشنهادی شهرداری و بودجه مصوب بوده است.

وی ادامه داد: از دیگر اقدامات تصویب مصوبات نظارتی با تاکید بر مبارزه با فساد از جمله مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران است. همچنین ماده ۷ برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران که بر اساس آن شهرداری موظف است به منظور بازسازی سرمایه اجتماعی مدیریت شهری با رویکرد ایجاد شفافیت و پاسخگویی برای مقابله با فساد و ارتقاء سلامت اداری بر اساس فرایندهای شناسایی و اولویت‌بندی شده در سند راهبردی مقابله با فساد، نسبت به تدوین و ارائه برنامه عملیاتی در شش ماه اول برنامه با تأکید بر موارد زیر اقدام نماید.

فراهانی با اشاره به تکالیف ماده ۷ برنامه سوم توسعه افزود: هوشمندسازی فرایندهای اولویت‌دار محمل فساد، ‌استقرار نظام مدیریت، شناسایی و کشف تخلف و تقلب مبتنی بر فناوری‌های تحلیل داده، ارائه سازوکار حمایت حقوقی و مادی از گزارشگران فساد در شهرداری، سنجش و انتشار عمومی سالانه شاخص‌های فساد و شفافیت از آن جمله است.

رئیس کمیته نظارت مالی شورای شهرتهران با اشاره به برخی از تبصره ها عنوان کرد: شهرداری موظف است در شش ماهه اول برنامه، نسبت به تدوین شیوه‌نامه‌های لازم جهت ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد اقدام نموده و آن را به تصویب شورای شهر برساند. ماده ۱۴ برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران که بر اساس آن شهرداری موظف است در راستای کنترل و نظارت مستمر مالی-معاملاتی و کنترل انطباق عملکرد شهرداری با مصوبات شورا اقداماتی را انجام دهد.

وی با اشاره به برخی ازاقدامات ادامه داد: اول اینکه بررسی عملکرد مالی مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌ها و ارائه گزارش به شورا در بازه‌های شش ماهه ۲. تدوین لایحه تشکیل دیوان محاسبات شهری و ارسال به شورای‌عالی استان‌ها جهت تصویب. ۳.اعمال نظارت مالی حین خرج با انتخاب ذیحساب و قائم مقامان ذیحساب شهرداری از طریق سنجش و ارزیابی توان و صلاحیت حرفه ای و تکلیف این افراد به گزارشگری و ارائه گزارش دستور پرداختهای مغایر قانون بر اساس فرم بند ب ماده ۱۵ دستورالعمل ذیحسابی۴.اعمال نظارت پس از خرج با انتخاب حسابرسان دارای بالاترین مرتبه کیفی مورد تایید جامعه حسابداران رسمی و معتمد بورس از طریق فراخوان عمومی(در ادوار گذشته ما شاهد انتخاب موسسات حسابرسی دارای رتبه ج هم بودیم که در دوره پنجم صرفاً موسسات رتبه الف و معتمد بورس انتخاب شده اند) ۵.تصویب تفریغ بودجه با وضع تکالیف برای شهرداری به منظور روشن شدن ابهامات و رسیدگی به تخلفات در جلسه علنی شورا و نه جلسات غیر علنی. ۶.ارجاع ۳۳ بند شناسایی شده توسط حسابرس منتخب شورا به مراجع نظارتی(سازمان بازرسی، حراست، اداره کل حقوقی) برای رسیدگی در حسابرسی صورتهای مالی سال ۱۳۹۳ برای اولین بار آن هم در جلسه علنی شورا و نه جلسه غیر علنی. ۷. تشکیل معاونت محاسبات و پایش عملکرد در دبیرخانه شورا؛ با توجه به اهمیت موضوع محاسبات و مبارزه با فساد با استفاده از ابزارهای نظارتی شورا از جمله نظارت بر اجرای بودجه، ذیحساب و قائم مقامان ذیحساب و حسابرسان منتخب شورا در سه مرحله پیش از خرج، حین خرج و پس از خرج برا ی اولین بار در تاریخ فعالیت شوراهای اسلامی کشور بر اساس مصوبه هیئت رئیسه شورا در ساختار دبیرخانه شورا ایجاد معاونت محاسبات و پایش عملکرد پیش بینی شد تا این معاونت پشتیبان و پیگیر مصوبات شورا در حوزه محاسبات و پایش برنامه و بودجه باشد که این تحول گام نخست در ایجاد دیوان محاسبات شهری و تحقق وعده لیست امید به مردم در این زمینه است.

وی با اشاره به مورد ۸ تصریح کرد: ارائه طرح «الزام شهرداری تهران به تکمیل و اصلاح فرآیند دریافت و رسیدگی به گزارشات شهروندان درباره فساد و تشویق گزارشگران تخلفات در شهرداری تهران» که اینجانب را با حمایت و امضاء ۷ نفر از همکاران از جمله آقای دکتر اعطاء تقدیم هیئت رئیسه محترم شورا نمودم که به زودی در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت و با تصویب شورا زمینه استفاده هر چه بیشتر از توان و ظرفیت مردم برای حل مشکلات و مبارزه با فساد در شهرداری تهران فراهم خواهد شد.

فراهانی تاکید کرد: مقایسه مصوبات حسابرسی و تفریغ بودجه شورای چهارم و پنجم؛ روشن کننده تفاوتها ضمن تشکر از زحمات یکایک اعضاء شورای شهر تهران در ادوار گذشته، شاید شما و یا مردم و یا همکاران سابقمان در شورا بگویند مصوبه شورا که چیزی نیست، هر شورایی بلاخره مصوبه دارد، این که نشد اقدام و عمل برای مبارزه با فساد، اما مطمئناَ بین اینکه شما تصویب کنید گزارش حسابرس قرائت و به تصویب رسید با پیگیری مسائلی که در گزارش حسابرس آمده فرق وجود د ارد، بله هر دو مصوبه هستند، ولی اثرشان یکی نیست.

وی یادآور شد: برای روشن شدن پایبندی شورای پنجم به مبارزه با فساد و انضباط مالی در چارچوب قانون از شما دعوت میکنم در سامانه مصوبات شورا کلید واژه گزارش حسابرسی را جستجو کنید، ببینید از ادوار گذشته چند گزارش حسابرسی در دسترس عموم است؟ مصوبه حسابرسی صورتهای مالی سال ۱۳۹۳ شهرداری تهران که مصوب شورای پنجم است را با مصوبه حسابرسی صورتهای مالی سال ۱۳۹۲ که مصوب شورای چهارم است را خودتان مقایسه کنید یا به اهل فن و خبرگان بدهید تا قضاوت کنند. مصوبه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۴ شهرداری تهران که مصوب شورای چهارم است را با مصوبه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران که مصوب شورای پنجم است را خودتان مقایسه کنید یا به اهل فن و خبرگان بدهید تا قضاوت کنند.

فراهانی اضافه کرد: نتیجه قضاوتتان را منتشر کنید تا حتی اگر ما هم اغماضی داشته ایم یا کوتاهی کرده ایم جبران کنیم، اما به کوتاهی هایی که در ۲۰ سال گذشته در این حوزه شده هم نگاهی بیندازید. اهمیت گزارشگری مردم در مبارزه با فساد برای دست یافتن به شهرداری پاک، شفاف و عاری از فساد نمیتوان تنها به حسابرسان، ذیحسابان و دستگاههای نظارتی اکتفا کرد، برای مبارزه با فساد در دستگاههای اجرایی اعم از شهرداری یا دولت و دیگر قوا نیازمند به مشارکت مردم در گزارشگری فساد هستیم؛ تنها با گزارشگری مردم و پیگیری این گزارشات می توان به کشف فساد و نا امن کردن محیط اداری برای عناصر فاسد پرداخت.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران افزود: مؤثرترین و کارآمدترین سازوکارهای نظارتی در دنیا مبتنی بر دخیل کردن مردم در فرآیند نظارت است، بر اساس آمارهای بین‌المللی، اصلی‌ترین ابزار کشف و کاهش فساد «مردم» و «گزارشگری مردم» است.

او با اشاره به اینکه در سال ۲۰۱۲ از بین ۱۲ روش استاندارد کشف فساد عنوان شده، بیان کرد: ۴۳ درصد از موارد بر اساس گزارش دهی مردم کشف شده است. ۷۳ درصد از افرادی که عامل کشف و انهدام فساد بوده‌اند، کارمندان یا ارباب‌رجوع‌های سازمان ها بوده‌اند. استفاده از بازرسان خارج از سازمان و نظارت نهادهای بالادستی تنها توانسته است ۵ درصد از موارد فساد را کشف کند! گزارش‌های مردمی در سال ۲۰۰۵ میلادی منجر به بازپس‌گیری رقمی معادل ۱۰ میلیارد دلار توسط دولت آمریکا شد، درحالی‌که اقدامات سازمان‌های نظارتی تنها توانسته بود ۵ میلیارد دلار را به خزانه برگرداند.

فراهانی گفت: همین الان هم گزارشات مردمی نقش غیر قابل انکاری در کشف فسادها و تخلفات اداری توسط دستگاههای نظارتی کشور دارند و بر همین اساس در بند "د" ماده "۲" آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی ما شاهد توجه دولت به گزارشات مردمی و گزارشات کارکنان در این باره هستیم و ساز و کار تشویق و پرداخت پاداش به گزارشگران رشوه در این آئین نامه پیش بینی شده است.

به گفته عضو شورای شهر تهران شهرداری منضبط، سالم و قابل اعتماد برای خدمت رسانی شایسته به شهروندان با اقدام حراست، بازرسی و نظارت شورای شهر ساخته نخواهد شد، ما باید دست یاری به سوی شهروندان به عنوان کلیدی ترین یاریگران و حامیان مبارزه با فساد در شهرداری دراز کنیم و با یاری مردم این مطالبه عمومی را پاسخی مناسب دهیم، مطمئناً با ثبت و رسیدگی دقیق به گزارشات شهروندان درباره فساد و تخلف در شهرداری، تشویق، تقدیر و معرفی شهروندانی که گزارشگری آنها باعث کشف فساد در شهرداری شده می توان اژدهای هفت سرفساد را به زانو درآورد، اگر به گزارشات مردم رسیدگی شود اعتماد مردم جلب خواهد شد و محیط عمل برای متخلفان نا امن می گردد که دستاوردش کاهش فساد است.
شهروندانی که می‌خواهند بهتر زندگی کنند، شهر و شهرداری می‌خواهند که از فقر، فساد و تبعیض به‌دور باشند.

فراهانی افزود: شهروندانی که می‌خواهند حرمت و منزلت داشته باشند، شهروندانی که خواهان عدالت و برابری اند و خواستار شفافیت، فساد ستیزی و قانون گرایی اند شهروندانی که می‌خواهند به آینده‌ی این شهر برای زندگی فرزندانشان مطمئن و امیدوار باشند و خواستار شایسته سالاری و جایگزین شدن ضابطه بجای رابطه و ترجیح منافع ملی و شهری بجای منافع شخصی و جناحی اند خواسته‌های شما به‌حق است، من و همکارانم بر اساس سوگندی که ادا نموده ایم بر عهدمان با شما پایبندیم، اما بدون همراهی، تلاش و گزارشگری شما در مبارزه با اژدهای هفت سر فساد کاری از پیش نخواهیم برد، به یاریمان بیائید تا شهر و شهرداری عاری از فساد را با هم برای تهران به ارمغان آوریم. مطمئنم که با حضور مردم هیچ مشکلی حل نشدنی نیست!

مجید فراهانی در پاسخ به پرسشی در خصوص عقب ماندگی در ارائه گزارشات حسابرسی در صحن شورا گفت: این عقب افتادگی مدت هاست که اتفاق افتاده و مانند این می ماند که یکی از پروازها با تأخیر انجام شود و این تأخیر باعث تأخیر در سایر پروازها شود.

وی تأکید کرد: کار حسابرسی گزارشات سال ۹۴ و ۹۵ تمام شده و آن را به هیئت رئیسه ارائه کرده ایم. امیدواریم از دی ماه این موضوع در دستور کار صحن قرار گیرد و گزارش حسابرسی سال ۹۴ تا آخر امسال در صحن بررسی شود و گزارش حسابرسی سال ۹۵ نیز طی سه ماهه اول سال آینده به اتمام برسد.

فراهانی در ادامه این نشست خبری در باره زیان ده بودن برخی از شرکت ها و نهادهای زیر مجموعه شهرداری تهران و مشخص نشدن سود یا زیان ده بودن آنان گفت: یکی از حسن های انتشار صورت های مالی سازمان ها و شرکت ها در سامانه شفافیت، اطلاعات و جزئیات عملکرد مالی است و  جراید در جریان موفق و یا ناموفق بودن آنها قرار می گیرند.

وی افزود: سازمان ها و شرکت های شهرداری دو دسته هستند؛ برخی از آنها خدمات رسان به مردم هستند و اساسا با نگاه انتفاعی به وجود نیامده اند و وظیفه شان ارائه برخی خدمات به مردم است تا بتوانند وظایف ذاتی خود را در شهرداری انجام دهند؛ مانند آتش نشانی که برای خدمات تشکیل شده است و یا سازمان مدیریت پسماند هم با وجود این که پسماند طلای کثیف محسوب می شود اما در حال حاضر جزو وظایف ذاتی شهرداری است.

وی ادامه داد: این سازمان ها با هدف سودرسانی ایجاد نشده اند، اما برخی سازمان ها با توجه به منابع و اماکنی که در اختیار دارند ما به درستی توقع داریم که به درآمدهای پایدار شهری کمک کنند؛ انتظار نداریم که شرکت «شهر سالم» با این همه امکانات یک شرکت کمک بگیر باشد یا «شهروند» با داشتن امکانات زیان ده باشند و نتواند هزینه اولیه خود را تامین کنند یا مثلا سازمان میوه و تره بار  یا برج میلاد همچنان زیان ده باشند، به همین دلیل امسال در سند سیاست های شورا  مصوب کردیم که کمک زیان شرکت ها و سازمان ها یا کاهش یابد و یا لااقل ثابت شود.

وی اظهار داشت: ما ثبات کمک زیان شرکت ها را علی رغم تورم ثابت کرده ایم و آن ها را مجبور کرده ایم که روند خود را اصلاح کنند.

کد خبر 4794203

برچسب‌ها

مطالب بیشتر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 3 =