هشدارهای وزارت خارجه درباره سفر ایرانیان به برخی کشورها

وزارت امور خارجه با صدور اطلاعیه هایی در خصوص سفر اتباع ایرانی به برخی کشورها توصیه هایی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن توصیه ها و هشدارهای وزارت امور خارجه درباره سفر ایرانیان به کشورهای مختلف به این شرح است:

هشدارها و توصيه های مسافرتی سفارت جمهوری اسلامی ايران – کوالالامپور

- اطمينان از تاريخ بليط برگشت به ايران
- کسب کليه اطلاعات و شماره تلفن های لازم درخصوص فرد رهنما وتور مسافرتی خود در مالزی
- حصول اطمينان درمورد بيمه درمانی مسافرتی خود از طريق آژانس هماهنگ کننده تور
- عدم بهمراه داشتن داروهای مسكن ، خواب آور و يا مخدر
- امتناع از پذيرش هرگونه ساك و ياچمدان از ساير مسافران در فرودگاه مبدا و مقصد
- مطالعه دقيق مفاد موافقتنامه و يا قرارداد منعقده با آژانس مسافرتی و مشخص نمودن درجه هتل محل اقامت وکليه امكانات و خدماتی که تور مسافرتی موردنظر طبق قرارداد ملزم به ارائه آن می باشد .
- بهمراه داشتن شناسنامه و يا کارت ملی ويا گواهينامه رانندگی ( درصورت مفقود شدن گذرنامه درمحل جهت صدور برگه عبور ارائه مدرك عكس دار الزامی می باشد )
- عدم بهمراه بردن کليه مدارك و پول به داخل مراکز خريد و توريستی به جهت جلوگيری از به سرقت رفتن و يا مفقود شدن کليه مدارك وپول همراه مسافر
- رعايت توصيه های ايمنی راهنمايان تور وحتی الامكان عدم جداشدن از برنامه های گروهی
- همراه داشتن رسيد خريدها از کليه فروشگاه ها ومراکز خريد تا محل اقامت
- توجه به مقررات و قوانين فروشگاه ها وجديت در توجه به اين نكته که قبل از پرداخت وجه هروسيله نسبت به خارج کردن آن از محل فروشگاه و يا از گيت های الكترونيكی جدا خودداری گردد اين موضوع کرارا اتفاق افتاده و فرد مورد نظر بعنوان سارق به پليس معرفی می گردد
- عدم پياده روی و گردش درخيابان ها و محله های خلوت و يا نامناسب پس از غروب آفتاب و يادرطول شب ( اکثر کيف قاپی ها وسرقت هايی که منجر به ضرب وجرح شده دراين ساعات و محله های خلوت صورت پذيرفته است)
- مواظبت درخصوص افراد سود جو و سارق که درقالب مامور پليس اقدام به سرقت و يا کف زنی می نمايند
- آندسته از هموطنانی که جهت بررسی شرايط برای تحصيل ،تجارت ويا اقامت وسرمايه گذاری درقالب تورهای مسافرتی به مالزی سفر می نمايند مراقب افراد سود جو وکلاهبردار و يا وعده های دروغين در خصوص موارد فوق باشند ودراين رابطه مناسب است از توصيه های بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ايران در کوالالامپور استفاده نمايند .

هشدارها وتوصيه های مسافرتی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ايران - استانبول

چنانچه قصد سفر با تورهای مسافرتی را داريد توصيه می سود از خدمات شرکت های معتبراستفاده نموده و از مفاد قرارداد خود با اين شرکت ها به دقت آگاه گرديد
- قبل از مسافرت با اتومبيل شخصی به ترکيه ليست مدارکی راکه دراين خصوص بايستی به همراه داشته باشيد از بيمه گمرگ سازمان ايرانگردی وجهانگردی ايران استعلام و بيش ازعزيمت تهيه نمائيد.
- درطول سفر با وسايل نقليه شخصی لازم است ضمن رعايت قوانين رانندگی مدارک مورد نياز را به همراه داشته و دراين خصوص با پليس همکاری نمائيد. ضمنا به منظور گرفتار نشدن دردام ربايندگان خودرو در هنگام سفر با اتومبيل شخصی از سوار نمودن افراد ناشناس تحت هرعنوان خودداری نمائيد .
- هرچند ثبات سياسی ، اقتصادی وامنيتی درترکيه از وضعيت مطلوبی برخورداراست اما قبل ازمسافرتی به اين کشور توصيه ميشود اطلاعاتی هرچند کلی درخصوص اوضاع اجتماعی فرهنگی اقتصادی و سياسی اين کشور درداخل وخارج مساله قبرس ،اکراد و اخيرا سوريه کسب نموده و به توصيه های
مقامات امنيتی ترکيه در خصوص سفر به مناطق ناامن وباريسك بالا توجه نمائيد .
دراستانبول نيز همچون ساير شهرهای بزرگ جهان باندهای خلفکار مخصوص در مناطق پرتردد جهانگردان و خارجيان اين شهر مانند آکسارای ، لالعلی تکسيم ... فعاليت بيشتری دارند سرقت پول و مدارک مسافرتی جعل زورگيری کف زنی ضرب وجرح از جمله مواردی است که برخی از اتباع کشورمان
با آن مواجه بوده اند توصيه می شود در صورت برخورد با هرگونه فعاليت مجرمانه ضمن خوداری از درگيری وبرخورد مستقيم موضوع را به اطلاع پليس محل رسانده وگزارش پليس رادراين رابطه دريافت نمائيد سپس موضوع را از طريق سرکنسولگری جمهوری اسلامی ايران و سايرمراجع ذيربط مورد پی گيری قرار دهيد بديهی است گزارش رسمی پليس به شما امکان خواهد داد موضوع را درنهادهای مربوطه به نحو موثرتری پيگيری نمائيد.
استانبول يکی از مراکز فعاليت شبکه های غير قانونی قاچاق انسان به اروپا می باشد سالانه تعدادزيادی از ايرانيان فريب عناصر اين شبکه ها را خورده وعليرغم پرداخت مبالغ هنگفت بسه قاچاقچيان به مقصود نرسيده و به اتهام جعلی بودن مدارک توسط پليس بازداشت وبه کشوربرگشت داده ميشوند
با توجه به قرار گرفتن شهر استانبول درمسير قاچاق بين المللی مواد مخدر بدليل کنترل دقيق پليس بربار و محموله همراه مسافرين سالانه صدها نفر از اتباع ترک وغير ترک به اتهام قاچاق موادمخدر دراين شهر دستگير ميشوند از آنجا که نظارت پليس در فرودگاه ها و مبادی ورود و خروج بسيار جدی تر صورت می گيرد قاچاقچيان دراين اماکن حهت عبور از مراحل بازرسی پليس از حسن نيت افراد سوء استفاده می نمايند لذا توصيه می گردد اکيدا از پذيرش هرگونه شی بسته چمدان و ... از افراد ناشناس خودداری نمائيد.
حتی الامکان توصيه می گردد ازاعتماد به هموطنان ناشناسی که درپوشش دوستی وراهنمائی درخصوص سرمايه گذاری تهيه رواديد کار، اعزام جوانان به اروپا و در اماکن تجمع ايرانيان ودر حسن سفردرهواپيما و اتوبوس اقدام به فريب افراد می نمايند اجنتاب نمائيد .
حتی الامکان به تنهائی به اماکن تفريحی وکلوپ های شبانه مراجعه نکرده و از پذيرش دعوت افراد ناشناس جهت نوشيدن چای ، قهوه که در موارد متعددی منجر به اخاذی از آنان گرديده است اجتناب نمائيد.
درهنگام خريد از مراکز خريد و فروشگاه های بزرگ فاکتور وفيش خريد دريافت نموده وآن را تا پاپان سفر حفظ نمائيد تا درصورت نياز به مامورين کنترل ارائه داده و يا جهت رفع اختلافات احتمالی درمورد صحت و کيفيت کالای خريداری شده از آن استفاده نمائيد.
به منظور امکان پيگيری حقوقی قراردادها ، معاملات با اتباع ترکيه اين گونه اسناد را در دفاتررسمی ثبت نموده و در ازای کليه پرداخت های خود رسيد معتبر دريافت نمائيد.
چنانچه به هر دليل توسط پليس محل بازداشت شديد بلافاصله از مامورين بخواهيد به استناد ماده 36 کنوانسيون وين ناظر بر امور کنسولی مراتب راسريعا به سرکنسولگری جمهوری اسلامی ايران در استانبول اطلاع دهند وچنانچه زبان محل را نمی دانيد ازامضاء هرگونه اوراق واسناد خودداری نمائيد.
توجه به اين نکته داشته باشيد ک شما دراين کشور تحت حاکميت قوانين ومقررات ترکيه بوده ووظايف نمايندگی جمهوری اسلامی ايران مبنی بر ارائه خدمات کنسولی به معنای نقض مقررات اين کشور نمی باشد.

اقامت کار وخريد ملك
اتباع ايرانی بدون اخذ رواديد می توانند به ترکيه مسافرت نموده و در هرشش ماه حداکثر سه ماه دراين کشور اقامت داشته باشند اقامت بيش از زمان مذکور درترکيه مستلزم کسب اجازه رسمی از مقامات بوده و عدم رعايت آن منجر به پرداخت جريمه واخراج از اين کشور می گردد.
اتباع ايرانی درصورت تمايل به اشتغال درترکيه می بايستی نسبت به اخذ رواديد کار اقدام نمايند و قبل از انجام سفر به اين کشور تقاضای خود رامبنی بر دريافت رواديد ورود با حق کار به نمايندگی اين کشور درتهران ارائه نمايند .
ازسال 2012 ايرانيان همچون ساير اتباع خارجی ميتوانند با رعايت مقررات نسبت به خريد ملك در ترکيه اقدام نمايند درقوانين اين کشور خريد ملك توسط خارجيان هيچ گونه امتيازی جهت کسب اقامت آنان به شمار نرفته والزامی برای دولت اين کشور ايجاد نمی کند.
سرکنسولگری جمهوری اسلامی ايران دراستانبول آدرس استانبول لمين اونم خيابان آنکارا شماره 1


 روزهای کاری : دوشنبه الی جمعه ساعت کاربخش کنسولی 12/30-8/30
 تلفن 3 الی5128230-212-090  نمابر5115219-212-

هشدارها و توصيه های سفارت جمهوری اسلامی ايران – عشق آباد

اطلاع از قوانين جاری و مقرر در ترکمنستان و الزام رعايت آن از سوی مسافرين رانندگان ،تجار و.... که عازم اين کشور ميباشند امری ضروری بشمار می آيد درهمين راستا جهت آگاهی آندسته از افرادکه به نحوی عازم ترکمنستان ميباشند و با توجه به اهميت حفظ امنيت و آسايش اتباع ايرانی و پيشگيری از بروز مشکلات احتمالی سفارت جمهوری اسلامی ايران مواردی را تحت عنوان توصيه های مسافرتی اعلام ميدارد تا با بهره گيری کليه هموطنان عزيز از اين قوانين شاهد بروز مشکل جهت آنان نباشيم.
1-کليه اتباع خارجی بويژه ايرانيان اعم از رانندگان، شرکت های حمل ونقل، جهانگردان، مسافرين عبوری، تجار و نيز کارگزاران دولت به قصد انجام ماموريت اداری که به ترکمنستان وارد می شوند چنانچه قصد اقامت بيش از 4 روز برای مسافرين تجار مسافرين عبوری و ماندن بيش از 5 روز صرفا جهت رانندگان را دارند ميبايست ظرف مدت سه روز قبل از انجام روز سوم برای مسافرين، تجار و مسافرين عبوری و ظرف مدت 5 روز قبل از اتمام روز پنجم برای رانندگان به اداره مهاجرت دولتی مراجعه و نسبت به درج مهر مخصوص مبنی بر حضهور بيش از سه روز و پنج روز « آوير » ترکمنستان اقدام نمايند در غير اين صورت در نوبت اول سفر به ترکمنستان جريمه حدود 400 دلار آمريکا ودرصورت تکرار آن درمدت يکسال از تاريخ جريمه اوليه علاوه برپرداخت جريمه مجدد ظرف 24 ساعت از کشور اخراج و به مدت 5 سال به ترکمنستان ممنو ع الورود خواهند شد

لازم به ياد آوری است مسافرينی که در هتل اقامت می نمايند و قصد ماندن بيش از سه روز فوق الاشاره را دارند ميبايست با هماهنگی در گذرنامه اقدام « آوير » نسبت به درج مهر « ليدر تور » مسئول شرکت توريستی مربوطه در ترکمنستان نمايند همچنين لازم به ذکر است روز اول ورود مسافرين و ايام تعطيلات رسمی در ترکمنستان جز مهلت سه روزه محسوب نمی گردد.
2- تعطيلات رسمی در ترکمنستان جزء 5 روز اقامت رانندگان محسوب شده وايام تعطيلات رسمی عبارتند از شنبه ها و يکشنبه ها، روز استقلال، روز ماتم، سالروز بيطرفی، سال نوميلادی، روزخاطره، سه روز اول عيد نوروز، عيد فطر ،عيد قربان و ....
3- اجاره منزل مسکونی برای جهانگردان و رانندگان تراتزيتی شرکتهای حمل ونقل بين المللی ايرانی ممنوع ميباشد همچنين انتخاب محل اقامت برای جهانگردان براساس هماهنگی قبلی شرکت های جهانگردی با طرف ترکمنی بوده و اقامت رانندگان ايرانی الزاماً داخل کابين تريلر می باشد و چنانچه
راننده تقاضای اقامت در هتل را دارد ميبايست قبل از عزيمت و اهکان در هتل هماهنگی لازمه را با صاحب بار و اداره آوير بنمايد درصورت صدور مجوز ازسوی اداره آوير مجاز به افامت در هتل ميباشد همچنين هماهنگی قبلی با اداره آوير برای اقامت ميهمانان انفرادی بايستی براساس و مطابق با نشانی مندرج در دعوت نامه اوليه که به آوير اعلام شده باشد. اقامت مقيمين درترکمنستان اعم از پرسنل دولت ،تجار ،دانشجويان و ... نيز با داشتن کارت اقامت در ترکمنستان به شرط آنکه منزل مسکونی خصوصی بوده و دارای مجوز اجاره هم باشد امکان پذير است.

4- ميزبان درقبال کليه اعمال و شنونات ميهمان متعهد و پاسخگويی اعمال وی بوده و بايستی از تردد و تغيير دقيق محل اقامت و سکونت وی مطلع باشد و درصورت تغيير محل اقامت در طول مدت سفر به ترکمنستان ميبايست سريعا مراتب را به مراجع ذيربط ترکمنی اعلام نمايد.
5-تجمع و تردد کليه اتباع خارجی و افراد ناشناس اعم از جهانگردان و نيز شرکت در مجالس غير متعارف پس از ساعت 23 اکيدا ممنوع است.
6- کليه اتباع خارجی به هنگام تردد درسطح شهر ملزم به همراه داشتن سند هويتی اعم از گذرنامه يا تصويرممهور به مهر و تائيد شده آن و يا کارت اقامت در طول مدت سفر و يا اقامت می باشند.
7- از آنجائيکه گروهی از ايرانيان ساکن درنقاط مرزی ( مرزنشينان ) با اخذ گذرمرزی وارد ترکمنستان شده و طبق قوانين و توافقات دوکشور تا مسافت وحدود مشخصی می توانند تردد نمايند لذا موکداٌ تاکيد می گردد نامبردگان از سفر به نقاط خارج از محدوده مشخصه و مناطق ممنوعه خودداری نمايند( شهر عشق آباد خارج از محدوده محسوب گرديده و سفر به اين شهر جهت دارندگان گذر مرزی ممنوع ميباشد).
8- جهانگردان و مسافرين ايرانی ميبايست نسبت به عقد قرارداد با شرکت های توريستی که در زمينه سفر به ترکمنستان دارای مجوز بوده و متعهد به کليه تعهدات و قوانين جهانگردی درخصوص حمل و نقل، اسکان و امکانات هتل می باشند اقدام نمايند و در اين راستا از هماهنگی ميان شرکت فرستنده و پذيرنده اطمينان کامل حاصل شود براساس قوانين ترکمنستان ثبت ورود و خروج حهانگردان در اداره اتباع خارجی برعهده شرکتهای توريستی ترکمنی بوده و نحوه پرداخت مبلغ مورد نظر برای اين کار بايد طبق قرارداد مشخص باشد.
9- با عنايت به وجود مناطق ممنوعه در ترکمنستان ايرانيان و هموطنان عزيزمان که قصد مسافرت به کشور مذکور را دارند می بايست جداٌ از سفر به اين مناطق پرهيز نمايند و در صورت ضرورت سفر به مناطق مورد اشاره هماهنگی قبلی با ادارات ذيربط در کشور ترکمنستان الزامی است تا پس از اخذ مجوز به مناطقی که ذيل اشاره شده سفر نمايند .
مهمترين اين مناطق عبارتنداز : 1- استان داش آغوز 2 -استان ترکمن آباد 3- استان آخال ازجمله شهرهای فيروزه و آنو 4-استان بالکان 5- استان مرو بويژه شهرهای گرس يولتان قابل ياد آوری است محدوده راه آهن و فرودگاههای مناطق ذکر شده نيز شامل مناطق ممنوعه محسوب می شود
همچنين وزارت طبيعت ترکمنستان به لحاظ برخورداری از حفاظت محيط زيست و جلوگيری از بروز حريق های احتمالی بازيد و سفر گردشگران به بعضی از مناطق را از يازدهم ارديبهشت لغايت نهم آبان برابر با اول می لغايت ماه نوامبر ممنوع اعلام داشته که مناطق مذکور عبارتند از : 1- کوپت داع ارتفاعات گودان روبروی باجگيران ايران 2-باد خيز و کوتين داغ در استان لباب 3- آمودريا 4- سونت خسرداغ

10- عدم عزيمت به حومه شهر نقاط خارج از شهر و يه مکانهای توريستی بدون راهنما در صورتيکه قصد سفر به شهرهای ديگری غير از عشق آباد را دارند می بايست رواديد با قيد اجازه سفر به شهر مورد نظر درخواست گردد تخلف از اين موارد جريمه نقدی زندان و در نهايت درج نام وی در فهرست ممنوع الورودين به ترکمنستان را بدنبال خواهد داشت .

11- از ارتباط با افراد ناشناس و قبول بسته های سفارشی خودداری گردد بعضا مشاهده می شود تعدادی از اتباع ايرانی به هنگام ورود به کشور ترکمنستان
بسته هايی را که از سوی هموطنان ايرانی برای افرادی خاص تحويل آنان شده را به ترکمنستان حمل که در نهايت با کشف مواد مخدر از درون اين بسته ها منجر به بازداشت مسافر و تبعت ناشی از حمل مواد مخدر را متحمل گشته اند.
12- بهداشت عمومی در اماکن، پارکها ،معابر و ... ورعايت آن از سوی کليه افراد بويژه اتباع ترکمنستان و نيز جهانگردان ضروری و لازم الاجرا ميباشد همچنين به جهت عدم استانداردهای بين المللی پزشکی درترکمنستان رعايت نکات ذيل توصيه ميگردد :
- استفاده از آب آشاميدنی بسته بندی شده و بهداشتی
- عدم استفاده از مواد غذايی غير بهداشتی ونامطئمن.
13- برخورد شايسته و درشأن فرهنگ ايرانی با مامورين مهرزی ترکمنستان به هنگام ورود به ترکمنستان و اجتناب از هرگونه مشاجره لفظی با مامورين موصوف از ضروريات تلقی شده و لازم به ذکر است درصورت مشاهده هرگونه تخلف و برخورد ناشايست از سوی مامورين ترکمنستان موارد را با ذکر زمان و مکان دقيق و مشخصات مامور مورد نظر با سفارت جمهوری اسلامی ايران در عشق آباد و يا با سرکنسولگری جمهوری اسلامی ايران در مرو هماهنگی تا اقدام لازم معمول گردد.
14- پرداخت رشوه و به مامورين ترکمنستان جرم تلقی شده لذا از پرداخت هرگونه وجوه نقدی و غيرنقدی کالا و خارج از مقررات به مامورين مرزی وگمرگی خودداری شود .
15- اخذ رواديد ترکمنستان با تحويل مدارک و مجوز مربوطه به سفارت جمهوری ترکمنستان درتهران و يا سرکنسولگری ترکمنستان در مشهد انجام می پذيرد سفارت جمهوری اسلامی ايران در ترکمنستان از دريافت مجوز رواديد جهانگردان معذور اهت رواديد جهانگردی غير قابل تمديد و امورمربوط به اخذ رواديد از وظايف آژانس های توريستی می باشد همچنين رواديد دانشجويان درصورت اخراج دانشجو و پاپان مدت تحصيل افراد در عرض دو هفته بی اعتبار خواهد شد و تمديد انواع رواديد نيز در اداره آوير (اداره مهاجرت دولتی ترکمنستان) انجام می پذيرد انواع رواديد ورودی به ترکمنستان عبارتند از تجاری، توريستی، خصوصی با ارسال دعوتنامه وتحصيلی.
16- موارد جرائم که براساس قوانين مجازاتی کشور ترکمنستان در صورت عدم رعايت آن از سوی افراد جريمه نقدی، بازداشت و زندان را به دنبال خواهد داشت عبارتند از:
حمل سيگار و تنباکو و حمل هرگونه دارو و قرص های روان گردان آغشته به مواد مخدر از جمله قرص های متادون و ...جيوه، انواع مواد مخدر حتی کمتر از يک گرم ( چند صوت ) انواع سلاحها اعم از سلح سرد وگرم حتی به شکل تفنگ اسباب بازی که بعضا بمنظور سوغات باشد، انواع مهمات ولو يک پوکه زنگ زده که گاهی مواقع از درزهای مخفی کاميون پيدا می شود، ارتباط نسوان ترکمنی و خارجی، شرب خمر و حمل مشروبات الکلی، شکار و حمل حيوانات، مصرف دخانيات اعم از سيگار و .. در محل های عمومی حمل وکشف اشيای عتيقه و قديمی، جعل و کشف امهار و اسناد اعم از قديمی و جديد.
17- رانندگان تراتزيت ايرانی که قصد ورود و حمل کالا به ترکمنستان را دارند ميبايست قبل از عزيمت ضمن درج مشخصات صاحب بار و يا نماينده قانونی وی نماينده شرکت ايرانی در ترکمنستان در CMR

 از حضور صاحب بار و يا نماينده وی در مقصد کسب اطلاع نموده تا پس از ورود نسبت به تخليه بموقع بار اقدام و دچار بلاتکليفی و سرگردانی نشوند.

18-احکام صادره در ارتباط با ارتکاب اعمال خلاف و جرائم ارتکابی از سوی اتباع خارجی ارتباط نامشروع با نسوان ترکمنی ضمن پرداخت جريمه نقدی، 150 روز حبس و در نهايت درج مهرممنوع الورودی به ترکمنستان را بهمراه خواهد داشت.
حضور در معابر عمومی درحالت مستی و عدم تعادل جريمه نقدی و 15 روز حبس.

 کشف وحمل سلاح سرد وگرم مواد منفجره مواد مخدر قرص های روانگردان و داروهای ممنوعه از جمله قرص استامينوفن قرص های کدئينه جريمه نقدی حبس های طولانی مدت به ميزان 25 سال از 5 سال انفرادی با اعمال شاقه مصادره کليه لوازم اعم ازماشين وجه نقد و .....
قاچاق اشياء عتيقه فرش قديمی و جديد ترکمنی جواهر آلت سنتی جريمه نقدی و حبس.
قاچاق حيوانات وحشی تحت حفاظت دولت ثبت شده در کتاب سرخ جرم محسوب گرديده ومشمول جريمه نقدی، زندان و مصادره اموال خواهد گرديد.
مصرف سيگار در معابر عمومی پارک ها و اماکن سر پوشيده عمومی و ادارات دولتی اکيدا ممنوع بوده و جريمه نقدی بهمراه دارد.
جعل اسناد مربوط به گذرنامه و رواديد حبس وجزای نقدی بدنبال خواهد داشت.
حمل و قاچاق دخانيات و مواد الکلی جريمه نقدی ،حبس طولانی مدت ،مصادره اموال و درج مهرممنوع الورودی را بدنبال خواهد داشت.
جشن و شب نشينی درمحل سکونت پس از ساعت 23 اکيدا ممنوع و ارتکاب آن جرم تلقی شده و مشمول جريمه نقدی حبس و ... خواهد گرديد.

درپاپان ضمن آرزوی شادکامی برای هموطنان وکليه ايرانيان در تماس نقاط جهان توصيه می شود در صورت بروز مشکل برای هموطنان از قبيل فقدان گذرنامه سرقت مدارک و اموال و .... دستگيری و استنطاق از سوی پليس و مراجع امنيتی کشور ترکمنستان قبل از انجام هرگونه عمل و تصميم سريعا مراتب را به سفارت جمهوری اسلامی ايران در عشق آباد ( شماره های تماس ذيل ) و يا سرکنسولگری جمهوری اسلامی ايران در مرو، سازمان ايرانی ميزبان درترکمنستان و يا پايانه جمهوری اسلامی ايران ( جهت رانندگان ايرانی) اطلاع داده تا اقدامات لازم درخصوص رفع مشکل بعمل آيد .
الف : سفارت جمهوری اسلامی ايران در عشق آباد
شماره تلفنهای349363 -349362 -  349361
شماره نمابر : 342298
کدتماس از ايران 0099312 و تماس از ترکمنستان بصورت مستقيم بدون کد
آدرس سفارت جمهوری اسلامی ايران درترکمنستان :
عشق آباد - خيابان تهران شماره 3
 آدرس ايميل سفارت : ir=turem@mfa.gov.ir
ب ) سرکنسولگری جمهوری اسلامی ايران در شهر مرو
شماره تلفنهای 60231،60232 شماره نمابر 60233

کد تماس از ايران 0099523 وتماس از ترکمنستان باکد 800522
آدرس سرکنسولگری جمهوری اسلامی ايران در مرو :
شهر مرو خيابان آتاکوپک مرگن شماره 40
ج )پايانه جمهوری اسلامی ايران در عشق آباد
 شماره تلفنهای 488777،  488778 ، 488779 شماره نمابر پايانه 488879

آدرس ابتدای جاده باجگيران (خروجی شهر عشق آباد )

توصيه ها و هشدارهای مسافرتی سفارت جمهوری اسلامی ايران - بانكوك

- لازم به ذکر است حمل و فروش مواد مخدر درکشور تايلند کيفر سنگينی داشته و محكوميت حمل و فروش اين مواد شامل حبس های طويل المدت و در صورت همراه داشتن 20 گرم مواد مخدراشد مجازات را برای شخص بهمراه خواهد داشت.
- نظربه فعاليت باندهای بزرگ مواد مخدر دراين کشور که همواره درجستجوی طعمه های خوددر بين مسافرين بويژه جوانان جويای کار هستند به هموطنان گرامی توصيه می گردد در موارد برخوردبا افراد ناشناس ( شامل اتباع ايران وساير کشورها ) خصوصا پذيرش و قبول هرگونه بار يا بسته از تماس با ايشان جدا خودداری نموده و مراتب را با قيد فوريت با سفارت درميان بگذارند.
- تعدادی از باندهای بين المللی قاچاق انسان از کشورهای مختلف بويژه ايران درتايلند مشغول فعاليت می باشند اين باندها که عموما به (مسافرپران ها ) معروف هستند وعده های فربينده ای چون اخذ رواديد و اقامت معتبر و نيز يافتن کارمناسب با درآمد بالا در کشورهای ديگر را به مشتريان خود می دهند اما پس از بدام انداختن قربانيان و اخذ مبالغ سنگين فرد قربانی را با وعده وعيد دراين کشور رهامی نمايند .
شايان ذکر است که عده ای از هموطنان گرفتار اين باندها شده و ضمن از دست دادن مبالغ کلن به مجازات حبس نيز محكوم گرديده اند.
- جعل اسناد دولتی نظير گذرنامه و رواديد به ازای هر مورد 2 سال زندانی بهمراه داشته وکشف پول و ارز تقلبی نيز کيفر سنگينی بين 15 تا 21 سال حبس را به همراه دارد .
- اخذ پذيرش تحصيلی، اخذ رواديد اقامت، اجازه کار و ثبست شرکتها، پذيرش دانشگاهی نزد مقامات محلی هزينه های بسيار پائينی داشته و در مواردی مشاهده شده است که برخی ازمتقاضيان جهت اخذ پذيرش دانشگاهی مبالغ کلانی هزينه کرده اند دانشجويان و دانش آموزان خارجی پس از ثبت نام در دانشگاهها و مدارس متوسطه ملی و يا بين المللی تايلند و اخذ معرفی نامه از دانشگاه و مدرسه ذيربط می توانند از اداره مهاجرت مجوز اقامت گرفته و متعاقب آن به همسر همراه دانشجو و والده همراه دانش آموز نيز رواديد اعطا می گردد بنابر اين دانشجويان ودانش آموزان و همراهان آنان برای اقامت در تايلند نياز به ثبت شرکت يا اخذ اجازه کار ندارند.

- نظر به عدم صدور رواديد از هر نوع جهت اتباع ايران در کشور ثالث و فرودگاه های اين کشور توصيه می گردد بمنظور جلوگيری از هرگونه مشكل هموطنان گرامی نسبت به اخذ رواديد اين کشور از طريق سفارت تايلند در تهران اقدام مقتضی معمول نموده و به اميد اخذ رواديد در فرودگاههای اين کشور و يا کشور ثالث مسافرت خود را آغاز ننمايند.

 

توصيه ها و هشدارهای مسافرتی سفارت جمهوری اسلامی ايران – جاکارتا

اندونزی از جمله کشورهای است که برای اتباع کشورمان در فرودگاه رواديد جهانگردی با مدت اقامت يک ماه صادر می نمايد. نظر به اينكه هزينه رواديد صادره 25 دلار آمريكا میباشد مقتضی است در صورت درخواست مبلغ بيشتر ضمن عدم پرداخت هرگونه وجه اضافی مراتب را به سفارت جمهوری اسلامی ايران در جاکارتا منعكس و درصورت ممانعت مامورين از تماس با سفارت و تهديد به بازگرداندن از اندونزی نام و عنوان مامور را که به صورت اتيكت بر روی سمت چپ لباس مامورين ثبت شده ياداشت تا در پيگيری بعدی مورد استفاده قرار گيرد.
- در هنگام سفر به اين کشور از پذيرش و جابجايی هر نوع بسته و يا هرگونه اضافه بار از افراد ناشناس جدا خودداری نموده و از ثبت برچسب بار همراه به نام خود اطمينان لزم را بعمل آوريد بديهی است تعدادی از هموطنان از طرق مورد اشاره مورد سوء استفاده قرار گرفته و هم اکنون به دليل قاچاق مواد مخدر در حال گذراندن حبس های طولانی مدت در اين کشور می باشند.
لازم به ذکر است قاچاقچيان انسان در اندونزی فعاليت قابل توجهی داشته و به هر عنوان با فريب و دادن وعده های مختلف نظير اخذ اقامت ساير کشورهای مهاجرپذير بصورت قانونی و مهيا نمودن سفر به اين کشورها از طرق مختلف مشكلات عديده ای را برای هموطنان بوجود می آورند لذا مقتضی است درصورت مواجهه با اين افراد قبل از هر اقدامی با سفارت جمهوری اسلامی ايران در جاکارتا تماس حاصل نمايند.
در صورت برخورد با مامورين پليس بويژه در بازرسی های در راه عزيمت به محل اقامت خود از درگيری با ايشان خودداری و ضمن يادداشت نمودن نوع و شماره خودرو و اسامی ايشان در اولين فرصت جهت پيگيری موضوع به نمايندگی مراجعه نماييد.
باتوجه به فعاليت گسترده قاچاقچيان مواد مخدر در اندونزی از دريافت امانت و جابجايی هرگونه وسايل از جمله کفش ، کيف ، کتاب ، بطری حاوی مايعات، لباس، حوله و غيره حتی از نزديک ترين دوستان جداٌ خودداری شود .

 

هشدارهای و توصيه های سفارت جمهوری اسلامی ايران - آتن

با توجه به فعاليت گسترده باندهای قاچاق انسان واستقرار اکثر آنها در کشور ترکيه ، هموطنان عزيز در خصوص نحوه ارتباط اين باندها با طعمه ها يشان می  بايست از هوشياری لازم برخوردار باشند.اعضاء اين باندها با استقرار در لابی هتل ها ، رستوران ها ، اطراف سفارتخانه های خارجی و مکانهای توريستی با شگردهای مختلف و چرب زبانی و دادن وعده های پوچ و واهی نظير اخذ کارت و اقامت دائم در کشورهای اروپايی و فراهم نمودن شغل مناسب و با درآمد بالا خود را به طعمه ها يشان نزديك و با پيشنهاد اخذ مبلغ حداقل 3000 وحداکثر 15000 يورو (بسته به کشوری که اقامت آنجا را پيشنهاد می دهند ) اقدام به انتقال افراد فريب خورده به کشور يونان و رها نمودن آنها در اين کشور می نمايند .
اين انتقال بدليل ماهيت غير مجاز و مخفيانه آن همواره با مخاطراتی همراه است که از جمله می توان به غرق شدن در دريا ، کشته شدن بوسيله خود قاچاقچيان رفتن برروی مين ،هدف گلوله قرار گرفتن از سوی مرزبان های دوکشور ترکيه و يونان وحتی گرفتار شدن در دام قاچاقچيان اعضاء بدن انسان که سرانحام آن مشخص است ميگردند. اخاذی از خانواده افرادی که متمول بوده و از وضع اقتصادی خوبی برخوردار هستند و نيز سوء رفتاربانوان از سوی قاچاقچيان و در نهايت و در بهترين حالت دستگيری و بازداشت توسط پليس بدليل ورود غير مجاز به کشور يونان ، از ديگر خطرات موجود می باشد که افراد را تهديد می نمايد.
لذا از کليه هموطنان درخواست می گردد ضمن توجه به موارد فوق الذکر از قبول پيشنهادات اغوا کننده قاچاقچيان و پرداخت هرگونه وجهی به آنها خودداری نمايند زيرا ورود غير قانونی به اتحاديه اروپا باعث ميشود که شخص خاطی با 5 سال ممنوعيت ورود به اين حوزه مواجه گردد، ضمن اينکه در صورت
موفقيت برای رساندن خود به يك کشور ديگر اروپايی از آنجايی که اکثرا اين افراد در بدو ورود دستگير و توسط پليس انگشت نگاری می شوند با توجه به قوانين اتحاديه اروپا و داشتن سيستم واخذ مونيتورينگ درصورت مشاهده در هريك از کشورهای عضو به کشورمبدايی که در آن دستگير وانگشت نگاری شده
اند عودت می شوند .
علاوه بر اين ، باندهای قاچاق انسان با اخذ گذرنامه ومدارک شناسايی معتبر افراد با اين بهانه که اين مدارک سودی برای فرد ندارد يا باعث گرفتاری وی خواهد شد نسبت به جعل و سوء استفاده از اين مدارک به منظور انتقال غير قانونی ساير اتباع خارجی به ايران اقدام می کنند اين موضوع مشکلات عديده حقوقی و امنيتی را برای دارندگان اصلی آن در آينده ايجاد خواهد کرد لذا از در اختيار قراردادن مدارک تحت هرعنوانی خوددادری نمايند.

درصورت ورود به کشور يونان از استقرار در منازل شخصی مناطق مرکزی شهر آتن نظير آمونيا ، پانيسيون ،آخارتون وکاتوپانيسيون جدا خودداری نمايند. اين منازل اکثراً متعلق به قاچاقچيان می باشد که از تازه واردين و خصوصاٌ خانواده ها بصورت پوشش برای فعاليت هايشان استفاده مينمايند .
قاچاقچيان با پيشنهاد مبالغ وسوسه انگيز برای جابجايی ، انتقال يا رساندن يك بسته موادمخدر معمول از مهاجرين و تازه واردين که به زبان محل نيز آشنايی ندارند استفاده می نمايند.

طبق قانون کشور يونان اگر در محلی مقداری مواد مخدر کشف شود که هيچکس مالکيت آنرا برعهده نگيرد همه آن جمع مقصر محسوب شده و مجازات آن نيز سنگين می باشد معمولٌا شخص قاچاقچی اصلی با توجه به آشنايی به قوانين و زبان محل درصورت دستگيری ضمن همکاری با پليس با مقصر جلوه دادن بقيه افراد خصوصاٌ کسانيکه بصورت غير قانونی اقامت دارند ديگران را در دام انداخته وخود از مهلکه آزاد می شوند. بنابر اين پرداخت هزينه بيشتر واسکان درمحل های مطئمن به مراتب بهتر از چندين سال محبوس شدن درزندانهای کشور يونان است که بدترين شرايط را در ميان کشورهای عضو اتحاديه اروپايی را داراست.
لذا مجددا توصيه می شود که :
ازقبول بسته يا بار ديگران درترمينال ها ی خروجی اکيداٌ خودداری نمايند.
از همراه آوردن مدارک شناسايی نظير شناسنامه، کارت شناسايی ملی، کارت پاپان خدمت و همچنين کارتهای بانکی خود در مسافرتهای خارج از کشورا کيداٌ خودداری نمايند.
درصورت نياز و لزوم نسبت به برابر اصل نمودن آنها در داخل کشور و همراه داشتن تصاوير مدارک مذکور اکتفا نمايند.
سودجويان هميشه و در همه حال درکمين طعمه های خود هستند خصوصاٌ کسانيکه با محيط آشنايی کافی وکامل ندارند لذا در بدو ورود به فرودگاه، هتل و مراکز توريستی وتفريحی و مراکز فروش مراقبت از اشياء شخصی مثل کيف و چمدان های خود دقت و توجه لزم را مبذول نمايند.
يك نسخه تصوير گذرنامه خود را هميشه در يك محل مطئمن نگهداری و سعی شود گذرنامه ومدارک با ارزش خود را در صندوق امانت هتل نگهداری نمايند و تصويری از گذرنامه و رواديد خود را همراه داشته باشند تا درصورت درخواست پليس نسبت به ارائه نمودن آن اقدام نمايند. همواره تمامی وجه نقد خود را بطور يکجا حمل ننمايند.
قبل از خروج از کشور آدرس وشماره تلفن نمايندگی جمهوری اسلامی ايران در کشوريا کشورهايی که قصد مسافرت به آنها را دارند از طريق سايت های نمايندگی ها و همچنين سايت وزارت امورخارجه يادداشت کرده و همراه خود داشته باشند تا درصورت مواجهه با شرايط اضطراری امکان تماس با آنها را داشته باشند.
درصورت بازداشت يا دستگيری از سوی پليس محل ضمن حفظ خونسردی مصرانه خواستار دسترسی کنسولی به نمايندگی ها جمهوری اسلامی ايران در محل را نموده و از تکميل يا امضاء هرگونه فرم يا متنی که برای شما ناشناخته است جداً خودداری نمايند.

هشدارها و توصيه های مسافرتی سفارت جمهوری اسلامی ايران - کپهناک

سفارت جمهوری اسلامی ايران دردانمارک ضمن اعلام آمادگی برای ارائه مشورت به هموطنان ايرانی وراهنمايی آنها در همه زمينه ها بويژه در خصوص مشکلات سفر و اقامت توصيه می نمايد هموطنان مقيم و ساير اتباع جمهوری اسلامی ايران در سفر به دانمارک نکات ذيل را مد نظر قرار دهند :
1- چنانچه با پيشنهادات مالی ، کاری ، تجاری اعطای اقامت و تابعيت وساير پيشنهادات اغواکننده از سوی افراد ناشناس مواجه شديد قبل از هر اقدامی دراين زمينه با وکيل خود يا سفارتخانه ها وسرکنسولگری های جمهوری اسلامی ايران مشورت نمائيد.
2- به توجه به افزايش سرقت وکيف قاپی بويژه در مراکز شلوغ و پررفت وآمد مثل فرودگاه ها وايستگاه ها ی قطار حفاظت از مدارک مسافرتی اموال وساير اشياء ارزشمند ورعايت مسائل مربوط به ايمنی وامنيت خود را دراولويت قرار دهيد.
3- از نشان دادن پول در مجامع عمومی ومکان های پر رفت و آمد به تنهايی در شب و يا درمکانهای خلوت يا مشکوک سوارشدن در اتومبيل های غير از خودروهای نقليه عمومی و نظاير آن خودداری نموده و مراقبت مدارک پول و اشياء پر ارزش خود باشيد ضمنا توجه داشته باشيد که قوانين دانمارک اجازه خروج بيش از 10 هزار يورو همراه مسافر را نمی دهد .
4- عموما درهنگام ورود به کشور مقصد افراد ناشناس و بعضا ايرانی با عناوين مختلف از جمله مترجم راهنما وغيره به شما مراجعه نموده وپيشنهاد مساعدت را دارندتوصيه می گردد به آنها اعتماد ننموده و حتی هدف از مسافرت خود را نيز به ايشان بازگو ننمائيد .
5-درصورتی که مايل به سرمايه گذاری مشترک با شرکای دانمارکی دراين کشور با ايران هستيد توصيه ميشود جهت جلوگيری از ضرر وزيان و از بين رفتن حقوق خود قبل از هرگونه اقدامی با سفارت جمهوری اسلامی ايران در دانمارک مشورت نموده وامور تجاری خود را ازطريق مراجع رسمی پيگيری نمائيد ضمنا دانمارک عضو حوزه پولی يورو نمی باشد .
6- با توجه به افزايش کلاهبرداری ازاتباع ايرانی در کشورهای مختلف و وجود خطرات مالی وحتی جانی به اتباع ايران توصيه می گردد ضمن رعايت احتياط ونکات ايمنی به افراد وگروههای ناشناس که به عناوين مختلف به شما مراجعه می کنند اعتماد ننمايند.
7- باتوجه به افزايش کلاهبرداری های اينترنتی از طريق ارسال پست الکتريکی با استفاده از نام شرکتهای شناخته شده توصيه ميگردد از پاسخ گوئی به پست های الکتريکی جعلی که شما را برنده جايزه کلانی معرفی نموده و جهت دريافت جايزه از شما درخواست ارسال مبلغی جزئی برای حواله آن يا
حتی برای مسافرت به کشور خاصی دعوت ميکنند خودداری نماييد.
8-چنانچه مايل به سفر به دانمارک باشيد بايد از قبل اطمينان حاصل کنيد که رواديد سفر يا اقامت در کشورهای شنگن اخذ گرديده است. رواديد معمولا برای اقامت کوتاه مدت ( کمتر از سه ماه ) در دانمارک و ساير کشورهای عضو شنگن صادر می شود اشتغال درطول اقامت تحت پوشش اين نوع رواديد امکان پذير نمی باشد.
9-برای اقامت های بيش از سه ماه باضافه قابليت های مرتبط با تحصيل واشتغال از جمله آوير (خدمه خانگی ) مجوز اقامت کار نياز است اما قوانين جداگانه ای برای کشورهای اسکاند يناوی ( نورديگ ) اعضای اتحاديه اروپا جاری است.
10- درصورتی که مايل به استفاده از نظرات مشورتی پليس بين الملل نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران در مورد مشکلات در داخل ايران با کشور محل هستيد لطفا با بخش کنسولی سفارت تماس حاصل فرماييد .
11- باتوجه به آگاهی نسبی نمايندگی از مقررات کشور متوقف فيه در صورت بروز هرگونه مشکل تجاری با اتباع يا مقامات محلی می تواند از راهنمائی و مساعدت مامورين سفارت استفاده نمائيد .

 

هشدارها و توصيه های مسافرتی سفارت جمهوری اسلامی ايران - مادريد

هشدارهای مسافرتی به هموطنان عزيز ايرانی در سفر به کشور اسپانيا و رعايت موارد ذيل تاکيد می گردد :


- عدم نشان دادن مقادير قابل توجه ارز و زيور آلت در اماکن عمومی ومکان های پرجمعيت.
- اجتناب از رفت وآمد به تنهايی بويژه در ساعات اوليه و پايانی روز و يا دراماکن خلوت و مشکوک
- عدم استفاده از خودروهای شخصی و استفاده از وسائل نقليه عمومی
- مراقبت ويژه ازمدارک ، پول و اشياه پر ارزش و ...
- خودداری از قبول پيشنهاد کمك و مساعدت و بازگوئی از هدف مسافرت به افراد ناشناس و بعضا ايرانی با عناوين مختلف از جمله مترجم راهنما و ... حتی پليس در مراجعه به شما
- باتوجه به اينکه اتباع ايران در برخی از کشورها اقدام به سرمايه گذاری می نمايند توصيه ميشود جهت جلوگيری از ضرر وزيان و از بين رفتن حقوق خود قبل از هرگونه اقدامی با نمايندگی های جمهوری اسلامی ايران در خارج از کشور مشورت نموده و امور تجاری خود را از طريق مراجع رسمی پی گيری نمايند .
- باتوجه به آگاهی نمايندگی جمهوری اسلامی ايران در خارج از کشور ازمقررات کشور متوقف فيه در صورت بروز هرگونه مشکل تجاری با اتباع يا مقامات محلی می توانيد از راهنمايی و مساعدت آن نمايندگی استفاده نمائيد
- باتوجه به زمان شروع مسافرتهای جهانگردی توصيه می گردد بويژه در شهر بارسلون به هنگام ورود از وسائل شخصی بخصوص پاسپورت و اشياء قيمتی و پول خود مراقبت های لازم را بعمل آورند
- درهنگام بازديد از امکان تاريخی وسياحتی و يا استفاده از شبکه ريلی ( مترو ) از اموال خود مراقبت نموده و از گفتگو با افراد ناشناس و دادن اطلاعات شخصی خود به اين گونه افراد خودداری نمايند .

 

هشدارها و توصيه های مسافرتی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ايران - شانگهای

- داشتن گذرنامه با اعتبار حداقل 6 ماه

- دارا بودن رواديد معتبر ورود به چين

- درصورت داشتن رواديد گروهی ضرورت در اختيار داشتن رواديد گروهی و ضرورت در اختيار داشتن اصل برگه های رواديد گروهی

- دقت دراعتبار مدت اقامت و خودداری از اقامت غير مجاز بدليل محكوميت به زندان و جريمه نقدی

- داشتن بليط رفت و برگشت برطبق قوانين دولت چين داشتن بليط برگشت برای کليه خارجيان متقاضی ورود به اين کشور ضروری است .

- داشتن ارز کافی برای سفر

- تبديل ارز در مراکز رسمی و قانونی مانند بانک ها و هتل ها

- با توجه به شيوع انتقال مواد مخدر و ساير اشياء غير مجاز از طريق جاسازی دربسته های کوچک و انتقال آن توسط مسافرين به خارج از کشور از پذيرفتن هر بسته يا شيئی از افراد ناشناس برای انتقال آن به خارج از ايران جداخودداری نمايند.

- براساس قانون چين ارتكاب بعضی از اعمال از جمله حمل ونقل و يا استعمال انواع مواد مخدر به هراندازه و جعل اسناد به هرشكل به اشد مجازات يعنی اعدام منجر خواهد گرديد.

- همواره مدرك شناسائی، نشانی و شماره تلفن محل سكونت خود و يا افرادی که با شما آشنا می باشند را همراه داشته باشيد.

- مراقبت از وسايل شخصی خصوصا گذرنامه وکيف پول بويژه درمراکز شلوغ و پر رفت و آمد ازجمله بازار

- دقت زياد هنگام خريد از فروشگاه ها و باز نكردن برچسب مخصوص فروشگاه بر روی کيسه های خريد و حفظ و نگهداری رسيد خريد تا محل اقامت.

- پرهيز از حمل وجه نقد زياد هنگام خريد بمنظور جلوگيری از سرقت های احتمالی

- پرهيز از هرگونه درگيری و نزاع باتوجه به قوانين چين درصورت درگيری ولو اينكه منجر به صلح و سازش شود جنبه عمومی جرم از نظر مراجعه قضايی چين قابل پيگيری بوده که در مواردی به دليل برهم زدن نظم عمومی طرفين از کشور چين اخراج گرديده اند.

رعايت موارد اخلاقی و کمال دقت در ارتباط و معاشرت های غير اخلاقی بديهی است براساس قانون مدنی چين جرايم سنگينی جهت موارد اخلاقی پيش بينی شده است.

از تحويل دادن مدارك هويتی خود ( خصوصا گذرنامه ) به افراد غير مسئول جدا خودداری نماييد

.باتوجه به افزايش کلاهبرداری های اينترنتی از انتقال وجه از طريق اينترنت جدا خودداری گردد.

کد خبر 2118374

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 3 =