برگزاری نمایشگاه عکس آثار "تاریخ اسلام در هند" در جاکارتا

نمایشگاه عکس "آثار تاریخ اسلام در هند" توسط بنوی بهل، عکاس هندی، به مناسبت جشنواره "هند در اندونزی ۲۰۱۵" به طور رسمی توسط معاون وزیر دین شیخ نور شام، افتتاح گردید.

به گزارش خبرگزاری مهر،  این افتتاحیه با ضرب طبل و قطع روبان توسط معاون وزیر دین شیخ نور شام و سفیر هند و تیمور لسته در اندونزی، گورجیت سینگح و نیز رئیس هیئت مدیره مسجد استقلال، انجام شد. نمایشگاه عکس به عنوان بخشی از جشنواره" هند در اندونزی ۲۰۱۵" در مسجد استقلال، جاکارتا، روز دوشنبه (۲/۱۶) برگزار شد.

شیخ نور شام در سخنرانی خود به سه نکته در مورد رابطه اندونزی و هند اشاره کرد. اول، در مورد رابطه دینی؛ وی اظهار داشت، چهار نظریه در مورد ورود اسلام به اندونزی وجود دارد، اولین نظریه، اسلام توسط تاجران گوجارات و مالابارِ هند، در اندونزی گسترش یافته است، و این صحیحترین نظریه میان دانشمندان می باشد. دومین نظریه این است که اسلام از طریق حضرموت (پایتخت یمن جنوبی) به اندونزی رسیده است، و این نیز یکی از نظریه هایی که در بسیاری از جاها حقایق تاریخی بسیار مهمی دارد. سومین نظریه، اسلام صوفی ها گسترش پیدا کرده است، و چهارمین نظریه، اسلام مستقیماً از عربستان در اندونزی حضور یافت.  

وی گفت: این نظریه ها نشان می دهد، که رابطه ی اندونزی و هند به تازگی ایجاد نشده است، اما از زمان بسیار قدیم بوده که دارای اهمیت معنوی بسیاری می باشد. نقش تاجران هندی در گسترش جمعیت مسلمانان در اندونزی جدا نشدنی است.

دوم در مورد رابطه سیاسی، وی از سفیر هند گورجیت سینگ نقل کرد و گفت: حضور هند بخشی جدا ناپذیر در استقلال اندونزی است. ما می دانیم و به ما آموزش داده اند که مهاتما گاندی و جواهرلال نگرو، چه کسانی هستند، هر دوی آنها دارای تاثیر قابل توجهی در استقلال اندونزی می باشند.

سوم، در مورد رابطه فرهنگی وی گفت: ما می دانیم که بین اندونزی و هند به عنوان کشور هایی پر جمعیت و فرهنگ های برجسته، شباهت هایی وجود دارد. تعدادی از ادیان بزرگ در هند به دنیا آمده و پیشرفت کرده است و سپس در اندونزی توسعه داده شده است.

اکثریت مرد کشور هند، هندو هستند، اما نماد این کشور تاج محل است. همچنین اندونزیایی ها که اکثریت آنان مسلمان هستند ولی بارابودور نماد این دولت است.

نور شام از نمایشگاه عکس آثار تاریخ اسلام در هند توسط عکاس هندی بنوی بهل، قدردانی کرد. در این نمایشگاه، کلا ۶۰ عکس وجود دارد که شامل ۴۶ عکس از برخی مساجد و میراث سلطنت اسلامی در هند که هنوز هست و نیز ۱۴ عکس که معماری مساجد در اندونزی به تصویر کشیده است.                                                                                                                                                        گفتگو بین نهضت العلماء و شیعیان شهر جمبر اندونزی

جهان اسلام پر هرج و مرج امروزی باعث شد تا موسسه تبلیغ نهضت العلما شهر جمبر، جاوه شرقی، دیالوگ بین سازمان نهضت العلما و شیعیان در مورد کتاب سفید مذهب شیعه در دانشگاه اسلامی شهر جمبر در روز دوشنبه (۱/۲۶) برگزار کند. هدف این دیالوگ برای ارائه فهم صحیح به مردم در مورد مسائل مربوط به اهل سنت و شیعه است.

در این دیالوگ نهضت العلما به نمایندگی گوس ایدروس راملی و مذهب شیعه به نمایندگی استاد عبدالله هندوان و استاد عبدالله باعبود صورت گرفت. این دیالوگ به مدیریت فیصال بن مندی به خوبی و گرمی به پایان رسید و هر دو طرف توضیح خود را ارائه دادند. تشویق مخاطبان نه تنها به گوس ایدروس که اصل شهر جمبر است، داده شد، بلکه به سخنران شیعه نیز داده شد.

در پاسخ به سوال حاضرین در خصوص نگرش شیعه نسبت به اهل سنت استاد عبدالله باعبود گفت: اهل سنت روح و جان شیعیان است، و شیعیان نیز حاضر به قربان کردن زندگی خود برای اهل سنت است.

استاد عبدالله باعبود گفت: اختلاف بین سنی و شیعه تنها در یک نکته است. تمام ارکان ایمان و اسلام که اهل سنت یقین دارند، شیعیان نیز به آن اعتقاد دارند. در حالی که اختلاف در بین این دو مذهب فقط در امامت و خلافت است، که شیعیان به امامت اعتقاد دارند و اهل سنت به خلافت.

وی افزود: اتفاقات ما بیشتر از اختلافات ما است.

در همین حال، گوس ایدروس در این گفتگو با استاد عبدالله باعبود، به این نتیجه رسید که اختلافات بین سنی و شیعه زیاد است اما اتفاقات آن بیشتر است. گوس ایدروس تاکید کرد: نهضت العلماء گروه اهل الکتاب یعنی آنهایی که به سمت یک قبله با ما نماز می خوانند را کافر نمی داند.

وی افزود: به این ترتیب ما، وهابی، شیعه، معتزله و غیره را کافر نمی دانیم.

گوس ایدروس گفت: خدا را شکر که شیعیانی که در اینجا حضور دارند، به قرآن اعتقاد دارند، و اصحاب را کافر نمی دانند و ما را مسلمان می دانند.

رئیس کمیته، رافی بعیدلاوی اظهار رضایت به این دیالوگ که به خوبی برگزار شد، نمود، وی نیز امیدوار است که چنین دیالوگ هایی همیشه صورت بگیرد. وی گفت: با برگزاری چنین دیالوگ ها، مردم واضحتر وضعیت را درک خواهند کرد.

 در پایان سال  ۲۰۱۴، وزیرکار، حنیف ذاکری، نکته اختلاف انگیزی مربوط به آموزش و پرورش اسلامی در اندونزی را مطرح نمود. این نکته، در مقررات وزارت کار، در شماره ۴۰ سال ۲۰۱۲ که نیروی کار خارجی را به عنوان مدرس و معلم دین ممنوع کرده است، می باشد.

از این رو، وزارت دین اظهار داشت که این قانون برای او دشوار می باشد. معاون آموزش های اسلامی وزارت دین، قمرالدین امین روز سه شنبه ششم ژانویه گفت: من فکر می کنم که این تجدید نظر ما را بسیار تحت تاثیر قرار داده است، زیرا معلمان دینی خارجی در اندونزی خیلی زیاد است.

قمرالدین گفت: وزارت کار تا به حال هیچ هماهنگی در مورد اصلاح این قانون با ما نداشته است. در حالی که ما، بارها معلمانی از دانشگاه های مهم خارجی دعوت کرده ایم.

وی افزود: در هر سال ما تقریباً ۴۰ نفر معلم از دانشگاه الازهر در مصر دعوت می کنیم و ما می دانیم که این دانشگاه، دانشگاهی معتبر و دارای فهم اسلام معتدل می باشد.

قمرالدین پیشنهاد داد تا این اصلاح در مقررات وزیر کار به شماره ۴۰ سال ۲۰۱۲ پیاده سازی نشود. قمرالدین امیدوار است به جای منع کردن، وزارت کار انتخاب دقیقی و جدی از معلمان خارجی انجام دهد.

در ادامه قمرالدین گفت: به این ترتیب، می توان مطمئن شد که معلمان و استادانی که در اندونزی آموزش می دهند، از نهادهای رادیکالی نیستند و به تنوع اندونزی آسیب نمی زنند. ما از وزارت کار می خواهیم تا در پیاده سازی این اصلاح تأمل کند، زیرا این تجدید نظر در دفتر قانون خود وزارتخانه هنوز صادر نشده است.

شخصیت دینی از حوزه مدرن دارالسلام گونتور، شهر پاناراگا، استان جاوه شرقی، حمید فهمی زرکشی، اظهار داشت که این اصلاح در قانونی که توسط وزارت کار انجام گرفته، برای پیشرفت امت اسلام بسیار مشکل ساز است. وی گفت: من فکر می کنم که این قانون دلخواهانه است و به معلمان اسلام مربوط می شود، به ویژه معلمان خاور میانه تا به اندونزی وارد نشوند

وی افزود: اگر این قانون توسط وزارت کار انجام پذیرد، یک اشتباه بزرگی خواهد بود، زیرا با وجود این ممنوعیت، وزارت کار بدون مدارک توجیه می دهد که تمام معلمان دینی خارجی از هر کشوری قطعاً فهم رادیکالی را در اندونزی گسترش می دهند.

در حالیکه، رئیس بخش رسانه مرکز روابط عمومی وزارت کار، آقای سبحان گفت: ممنوعیت معلمان دینی خارجی برای حفاظت از معلمان دینی اندونزی است تا کمتر رقابت با نیروی کاری خارجی داشته باشند.

وی اظهار داشت که حداقل از سال ۲۰۱۰، میانگین تعداد کارکنان خارجی در بخش آموزش و پرورش دینی در هر سال بیش از ۴۰ نفر نیست. اگر چه این مقدار نسبتاً کوچک است، اما وزارت کار اصلاح در مقررات شماره ۴۰ سال ۲۰۱۰ انجام می دهد.

کد خبر 2506505

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 12 =