سلامت اجتماعی جز با سلامت روان به دست نمی آید

رییس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران بر ضرورت توجه به تنوع سبک زندگی بانوان در شهر تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیته اجتماعی شورا با موضوع تشریح برنامه های ارایه شده متناظر با اعتبارات اجرای برنامه های فرهنگی و هنری مندرج در ردیف های بودجه ای معاونت امور اجتماعی و فرهنگی مختص برنامه های سلامت اجتماعی برگزار شد.

ارتقای سواد سلامت و ارتقای سلامت اجتماعی موضوع این جلسه بود. الهام فخاری در این جلسه گفت: سلامت اجتماعی مولفه های مختلفی دارد و نمی توان جدای از سلامت روان آن را تعریف کرد چرا که این اجتماع متشکل از افرادی است که اگر هر کدام از آنها در زمینه سلامت روان دچار اختلال و بیماری باشند بر اجتماع اثر می گذارد.

وی ادامه داد:  اگر می خواهیم برای کاهش یا پیشگیری آسیب های اجتماعی باید یک گام قبل تر آن را مورد توجه قرار دهیم یعنی سلامت روان و در این زمینه نظام آموزشی باید ساختار خود را تغییر دهد تا بتوانیم جامعه ای ایمن تر داشته باشیم. متاسفانه نظام  اموزشی ما هنوز به طور فراگیر درگیر بهبود سلامت روان نشده در صورتی که  ما نیازمند تغییر در ساختار نظام اموزشی پایه و دانشگاهی هستیم و اینها باید  سلامت روان را به عنوان یکی از مهمترین مقوله ها مد نظر قرار دهند تا بتوانیم  جامعه ایمن تر است داشته باشیم.   

فخاری اظهار داشت: در حال حاضر نتیجه گفت و گو این بود که نمی توان به  سلامت اجتماعی دسترسی پیدا کرد جز با توجه به سلامت روان اگر در جامعه ای مدیران آن از سلامت روان برخوردار نباشند نمی توانند تصمیم گیران خوبی برای شهر باشند و اگر کارمندان آن از سلامت روان برخوردار نباشند نمی توانند خدمات دهندگان خوبی باشند.

فخاری همچنین خاطر نشان ساخت: برای برنامه ریزی و ارزیابی و سنجش آن در زمینه سلامت اجتماعی هم باید از هر سه مجموعه  ذیصلاحان، ذینفعان و ذیحقان استفاده شود.

وی ادامه داد: اگر می خواهیم برنامه های ما برنامه های مشارکت پذیر باشد پس باید از همه گروه های دخیل در موضوعات سلامت اجتماعی استفاده شود، گروه های مختلف اصناف، سازمان های مردم نهاد و گروه های فعال مردمی را باید فعال کنیم. حتی در مورد ذیصلاحان لازم است نهاد های دانشگاهی غیر از دانشگاه های هدف (علوم پزشکی) نظیر دانشکده های متخصص در روانشسناسی و علوم اجتماعی فعال شوند.

فخاری اضافه کرد: متعاقب این امر نقدی که بر ساختار نظام آموزشی  در همه شکل های رسمی و غیر رسمی مطرح است این است که فرایند های آموزشی به روز رسانی نشده و اثر بخشی آن به شیوه های نوین سنجیده نمی شود. لذا در این امر باید از گروه های ذیصلاح استفاده شود و نظام آموزشی تعامل محور مد نظر قرار گیرد دیگر زمان آن به سر آمده که یک نفر حرف بزند و باقی گوش کنند.

رییس کمیته اجتماعی شورا گفت: نمونه این امر را می توان در اقداماتی از قبیل آموزش گفت و گو محور با تمرکز بر سالمندان و افراد دارای معلولیت در بوستان ها برشمرد که از سوی اداره سلامت اجرا می شود. این یک نمونه بارز گفت و گوی اجتماعی است.

وی افزود: اشکال دیگر این است که در سیستم آموزشی مدام یک گروه مورد سنجش قرار می گیرند و ما سراغ یک گروه خاص در زمینه سلامت اجتماعی می رویم در حتالی که باید گروه های جدید تعریف شوند که خود سر خوشه تغییرات اجتماعی گردند.   بعضی از گروه ها بیشتر در معرض خطر هستند و اولویت حوزه سلامت و درگیر شدن در آن مطرح هستند.

فخاری اظهار داشت: این آموزش ها باید در اولویت قرار گیرند و حتی محجموعه کارکنان مدیریت شهری و آنان که با واسطه پیمانکاران با مجموعه شهرداری در ارتباط هستند مرود آموزش قرار گیرند از طرفی نسبت هزینه ای برای ۶۷ هزار کارمند با هزینه که برای شهروندان در شهر ۸ تا ۱۰ میلیونی باید تحلیل درستی داشته باشد.

دومین بخش از جلسه کمیته اجتماعی شورا که به بررسی برنامه های ارایه شده متناظر با اعتبارات اجرای برنامه های فرهنگی و هنری مندرج در ردیف های بودجه ای اداره کل امور بانوان شهرداری تهران اختصاص داشت با حضور الهام فخاری رییس کمیته اجتماعی شورا، فاطمه راکعی مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران و نمایندگان نهادهای صنفی از جمله انجمن روانشناسان، انجمن مددکاری و انجمن جامعه شناسان برگزار شد.

فخاری با تاکید بر محور قرارگرفتن برنامه های فرهنگی در حوزه امور بانوان گفت: از آنجا که بودجه این اداره کل از حوزه فرهنگی و اجتماعی تامین می شود ضرورت دارد که موضوعات فرهنگی و IT  بیس شدن محور قرار گیرد.

وی ادامه داد: آنچه در برنامه ها دیده می شود نگاه مناسب سازی فیزیکی است که در حوزه شهرسازی است.

رییس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران بر ضرورت توجه به تنوع سبک زندگی بانوان در شهر برای برنامه ریزی صحیح تاکید کرد.

وی همچنین بر ضرورت مشخص کردن اولویت ها و مبنای این اولویت بندی تاکید کرد و ادامه داد: مشارکت مدنی نیز اگر در برنامه تاکید می شود باید در سطح نظارت و ارزیابی نیز وارد شود و تنها محدود به برنامه ریزی نشود.

الهام فخاری با بیان اینکه رویکرد ما در آموزش های تدوین شده در برنامه مصرف گرایی است، گفت: باید در برنامه ریزی ها به گونه ای عمل شود که مشارکت ارتقا یابد.

وی تصریح کرد: امروز در بسیاری از عناوین کلاس ها به حقوق می پردازیم در حالی که احقاق حق با ایفای مسولیت به وقوع می پیوندد.

فخاری همچنین بر تغییر اساسی در سرفصل های آموزشی تاکید کرد و گفت: آموزش هایی که تاکنون ارائه شده است بخشی از جمعیت را جذب کرده است اما بخش دیگری از جمعیت اصلا علاقه ای به حضور در این کلاس ها ندارند.

وی به موضوع کلاس های آشپزی و سفره آرایی اشاره کرد و گفت: نباید این موضوعات را زنانه دید بلکه بسیاری از مردان نیز علاقه مند به فراگیری این موضوعات هستند.

رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران به محتوای مطالب آموزشی اشاره کرد و گفت: شهرداری مسئول تولید محتوا نیست از این روی باید این کار به متولی آن سپرده شود ضمن اینکه نظام نامه ای برای اینکه طیف های مختلف در آن مشارکت کنند باید تهیه شود.

وی  گفت: آموزش تنها به برگزاری کلاس و کارگاه خلاصه نمی شود بلکه می توان شیوه های متعدد و متنوعی برای آن نوآوری کرد.

فخاری در ادامه بر ضرورت توجه ویژه به بانوان شاغل شهرداری در برنامه های بانوان تاکید کرد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران همچنین توجه به آموزش های لازم سبک زندگی به افراد میانسالی که به دلایلی همچون دور بودن از خانواده پشتیبان همچون مهاجرت و یا فوت مجبور به زندگی فردی شده اند ضروری دانست و افزود: از جمله این مهارت ها تقویت روابط اجتماعی و بهره گیری از برنامه های تعاملی مثبت شهروندی است.

راکعی، مدیر کل اداره کل امور بانوان در این جلسه کمیته اجتماعی شورای شهر تهران که بررسی برنامه های شهرداری در خصوص بانوان را در دستور کار داشت گفت: اداره کل امور بانوان به دنبال توانمندسازی زنان شهر تهران است.

وی ادامه داد: این توانمند سازی فارق از سرپرست بودن یا نبودن زنان باید صورت گیرد تا زنان با آموزش مهارت ها بدانند که برای جامعه مفید هستند.

فاطمه راکعی در ادامه به ارائه گزارشی از عملکرد این اداره کل پرداخت و گفت: این اداره کل از زمان تغییر مدیریت بر روی اعمال دیدگاه های برنامه های سال ۹۷ متمرکز شد و همچنین موضوع جاری سازی موضوع نگاه جنسیتی در دستورکار قرار گرفت.

وی اظهار داشت: با توجه به عدم وجود زیرساختها، تهیه آنها زمان زیادی را از ما گرفت با این وجود  آموزش ها را به صورت نظام مند و نه به صورت فله ای از طریق سازمانهای مردم نهاد و نهاد های معتبر آموزشی را آغاز کرده ایم.

مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران در پایان گفت: تاکنون دو نمایشگاه ملی در حوزه زنان برگزار شده و دو نمایشگاه دیگر به زودی برگزار می شود.

کد خبر 4413748

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 6 =