فاطمه علی آبادی خبرنگار علوم انسانی و حوزه و نهادهای دينی تعداد خبر 3994

  • فاطمه علی آبادی خبرنگار سرویس دین و اندیشه در  بخش علوم انسانی و حوزه و نهادهای دينی است. از سال 94 در حوزه های مختلف فرهنگی با خبرگزاری‌ها و نشریات مختلف همکاری داشته است.