همايش سبك زندگی اسلامی اردیبهشت ۹۴ برگزار می‌شود

همايش علمی پژوهشی سبك زندگی اسلامی به همت دانشگاه مازندران و با همكاری پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی ارديبهشت ۹۴ برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همايش "سبك زندگي اسلامي" با هدف اجرایی کردن فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه سبک زندگی اسلامی، تلاش برای تدوین الگوی عملی سبک زندگی اسلامی، فراهم آوردن فرصتی برای شناسایی پژوهشگران فعال در حوزه سبک زندگی اسلامی و کمک به سیاست گزاران فرهنگی کشور جهت شناسایی آسیب ها و راهکارهای موجود سبک زندگی  برگزار خواهد شد.

راهنماي نگارش مقاله و شرایط  همایش ملی – علمی پژوهشی  سبک زندگی اسلامی

أ)‌ مقاله ارسالي لازم است شامل تمام موارد زير باشد:
۱- عنوان مقاله
۲- نام و آدرس ايميل مولف/ مولفين
۳- چکيده فارسي: چكيده مقاله  حداکثر۳۰۰کلمه ، شامل بيان هدف هاي اصلي مقاله، روش و نيز مهم ترين يافته‌هاي اثر باشد و كليدواژه‌هاي مقاله (حداقل ۳ و حداكثر ۷ واژه) به دنبال چكيده بيايد. و آنها را با ویرگول از هم جدا کنید.
۴-برای نگارش مقاله از نرم افزار Microsoft Office Word نسخه ۲۰۱۰ یا ۲۰۰۷ استفاده کنید.
اندازه صفحات A۴ و حاشیه های بالا، پایین، چپ و راست هر صفحه ۲/۵ ، سانتی متر انتخاب شود. و کل صفحات مقاله حداکثر  ۲۰ صفحه باشد.
برای نگارش فارسی همواره از قلمB Nazanin  و برای نگارش لاتین همواره از قلم Times New Roman   با فونت ۱۴ استفاده شود.
۵- فهرست منابع
۶- پيوست‌ها (در صورت لزوم)

ب)رعايت «دستور خط فارسي» مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي(قابل دسترس در سايت فرهنگستان)
ج)شكل لاتيني نام‌هاي خاص و واژه‌هاي تخصصي و تركيبات خارجي با ذكر شماره در پاورقي درج شود.
د) ارجاع به منابع، حاوي حداقل اطلاعات وافي به مقصود، بلافاصله پس از نقل مطلب يا اشاره به آن در درون متن و ميان دو كمان( ) بيايد.
۱. منظور از حداقل اطلاعات، نام صاحب اثر و شمارۀ جلد و صفحۀ منبع يا كد متداول آن است؛ مثال:(شهيد ثاني،۲/۱۱-۱۲؛ مفيد،۸۷)
۲. در مورد منابع لاتين اطلاعات داخل پرانتز به زبان اصلي نوشته شود؛ مثال:(Gadamer,۸۵)
۳. در صورتي که از يک نويسنده چند اثر مورد استناد قرار گيرد، لازم است با درج نام مشهور اثر پس از نام مؤلف در هر مورد رفع ابهام شود؛ مثال: (شهيد اول، لمعه، ۲۲؛ همو، دروس، ۲: ۳۰)
۴. يادداشت‌هاي توضيحي شامل توضيحات بيشتري كه به نظر مؤلف ضروري به نظر مي‌رسد، با ذكر شماره در پاورقي همان صفحه درج شود. در يادداشت‌ها چنانچه به مأخذي ارجاع يا استناد شود، از همان شيوۀ ارجاع درون متني تبعيت مي‌شود.
هـ) ضروري است فهرست منابع به ترتيب الفبايي نام خانوادگي يا نام اشهر نويسندگان(منطبق با مستند مشاهير ايران يا فهرست کتابخانۀ ملي) در انتهاي مقاله بيايد.

سبک زندگی اسلامی

عناصر كتابشناختي در مورد مقاله‌ها، كتاب‌ها و گزارش‌ها و ساير مراجع به شرح زير است:
۱. مقاله‌ها:‌ نام نويسنده، عنوان كامل مقاله(داخل گيومه)، نام مجله يا مجموعه مقالات(با حروف ايرانيك يا ايتاليك)، جلد يا دوره، شماره، سال انتشار، شمارۀ صفحات آغاز و انجام مقاله.
۲. كتاب‌ها: نام نويسنده، عنوان كتاب(با حروف ايتاليك)، نام مترجم يا مصحح، نوبت چاپ، نام ناشر، محل انتشار،‌ سال انتشار.
۳. گزارش‌ها و ساير مراجع:‌ اطلاعات كافي و كامل داده شود.
و) جهت رعايت اصول داوري بي‌طرفانه، تاكيد مي‌شود كه در هيچ جاي مقاله (به جز صفحه‌ي اول طبق الگوي نگارش) نبايد مطلبي كه نويسنده يا يكي از نويسندگان مقاله را معرفي نمايد آمده باشد. قيد مرتبه‌ي علمي و نام سازمان متبوع، قيد استخراج مقاله از رساله كارشناسي ارشد و يا دكتراي پژوهش‌گران، قيد تقدير و تشكر از كساني كه همكاري و راهنمايي كرده‌اند، و امثال اين توضيحات در صورت لزوم و تمايل و نيز مشخص كردن يكي از نويسندگان به عنوان نويسنده‌ي پاسخ‌گو در صورت تعدد نويسندگان، تماماً در پاورقي صفحه‌ي اول مقاله است.
ز) مقالات ارسالي نبايد قبلاً‌ در جايي چاپ يا ارائه شده باشند.
ح) دبيرخانه همايش در انتخاب و ويرايش مقالات (بدون تصرف در محتواي علمي آن) آزاد است.
و) مقالات واصله در صورت رعايت ضوابط علمي و الگوي نگارش بلافاصله براي داوري ارسال خواهد شد. نتيجه‌ي داوري مقالات و اصلاحات درخواستي به محض دريافت از طريق ايميل به اطلاع نويسنده‌ي مسئول خواهد رسيد.
 نام نويسنده بدون عنوان دكتر ساير القاب و عناوين در زير عنوان مقاله نوشته شده و در پاورقي اطلاعات دقيق نويسنده به فرمت زير نوشته شود:
 نام خانوادگي، نام، مرتبه‌ي علمي، سمت و نام سازمان يا دانشگاه محل خدمت، ايميل، [و در صورت تمايل: آدرس و شماره تلفن يا نمابر]
در صورت تعدد نويسندگان،‌ اسامي دوم به بعد به ترتيب اولويت در سطرهاي بعد زير هم نوشته شود. به منظور سهولت ارتباط دبيرخانه و ساير علاقمندان با نويسندگان مقاله،‌ يك نفر از افراد فهرست نويسندگان در پاورقي به عنوان نويسنده‌ پاسخ‌گو معرفي شود.
ارسال  مقاله به دو صورت فایل word   و pdf فقط از طریق آدرس  پست  الکترونيکي (sabkezendegi@umz.ac.ir) دبيرخانه همايش دریافت می گردد .
درارسال  مقاله  نویسنده یا نویسندگان دریک فایل و اصل مقاله در فایل دیگر ارسال گردد.
رعایت موازین علمی _ پژوهشی در مقاله ( چکیده، مقدمه، پیشینه ، متن، نتیجه گیری، ارجاعات، فهرست منابع و مآخذ ، تصاویر) ضروری است
گواهي پذيرش و تاييد مقالات براي همه نويسندگانی که مقالاتشان پذیرفته شده بعد از پرداخت وجه مقاله صادر خواهد شد . کارت شرکت در همايش براي مقالاتي که داراي چندين نويسنده است براي يک نفر صادر خواهد شد. در صورت تمايل به شرکت در همايش از سوي ساير نويسندگان ، هزينه شرکت در همايش از سوي آنان بايد جداگانه پرداخت گردد.
به تمامي شرکت کنندگان در همايش گواهي حضور ارايه خواهد شد.
ارايه کارت دانشجويي يا گواهي اشتغال به تحصيل براي ثبت نام کنندگان دانشجويي الزامي است.
چکيده مقالات ارايه شده به همايش پس از احراز اصالت اصل مقالات در قالب کتاب يا سي دي منتشر خواهد شد .
از محققان یک مقاله انفرادی و سه مقاله مشترک پذیرش می گردد.  
کليه پرداخت ها بايد به حساب شماره ۰۱۰۸۷۸۰۰۱۶۰۰۸ بانک ملی شعبه مرکزی بابلسر به نام تمرکز درآمد معاونت پژوهشی دانشگاه مازندران واریز وتصویر فیش واریزی را  به  پست  الکترونيکي (sabkezendegi@umz.ac.ir) دبيرخانه همايش ارسال گردد . اصل فيش واريزي را تا زمان همايش نزد خود نگه داريد.
تلفن دبیرخانه همایش : ۳۵۳۰۲۶۰۰-۰۱۱

دبیران همایش ملی علمی – پژوهشی  سبک زندگی اسلامی

رئیس همایش  : دکتر فخرالدین اصغری                                    f.asghari@umz.ac.ir   
  دبیر همایش : دکتر حبیب الله   حلیمی جلودار                              jloudar@umz.ac.ir

دبیر علمی همایش : دکتر محمود دیانی                     mahmooddayyani@yahoo.com
دبیر اجرایی همایش : دکترمحسن نورایی                                   m.noor.۳@gmail.com
مدیر اجرایی همایش : مهرداد ابراهیمی طوری                nahad.ebrahimi@gmail.com
 
 

کد خبر 2521061

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
 • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
 • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
 • captcha

  نظرات

  • خورشید مهدوی ۲۲:۱۷ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۴
   0 0
   با سلام با توجه به اطلاع رسانی شما که 2/2/94 مقالات پذیرفته شده اعلام می شود. هنوز اعلام نشده است. سپاسگزارم اگر اطلاع رسانی شود.