شیوا سعیدی قوی اندام مترجم دانش و فناوری تعداد خبر 13206

  •  مترجم زبان انگلیسی است که از ۸ سال پیش تاکنون به طور حرفه ای در مطبوعات ایران درحوزه های مختلف فعالیت کرده است. هم اکنون نیز به عنوان مترجم اخبار در گروه دانش و فناوری خبرگزاری مهر مشغول به کار است.