شورایی از مدیران منتخب روابط عمومی با تمرکز بر تولید تشکیل شود

اصفهان - مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت فولادمبارکه گفت: ضروری است شورایی از مدیران منتخب روابط عمومی با تمرکز بر تولید تشکیل شود.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اولین نشست صمیمی مدیران روابط عمومی شرکت‌های عضو اتاق بازرگانی اصفهان با حضور ۴۰ مدیر منتخب برگزار شد تا در هفته روابط عمومی و ارتباطات با گفتگو و تعامل سازنده اهمیت جایگاه روابط عمومی‌ها را در رسیدن به اهداف سازمانی بررسی کنند.

مهدی شایسته فرد، مدیر حوزه ریاست و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان هدف از تشکیل این نشست را آشنایی شرکت‌های مهم صنعتی استان اصفهان در ارتباطی چهره به چهره دانست.

وی افزود: برگزاری نشست‌های مدیران روابط عمومی عضو اتاق بازرگانی اصفهان علاوه بر معرفی شرکت‌ها و آشنایی بیشتر با ظرفیت‌های بخش خصوصی، می‌تواند به هم افزایی و تعامل بخش خصوصی در رسیدن به اهداف نسل سوم اتاق بازرگانی استان اصفهان منتج شود.

این نشست تأثیر بسزایی در اقتصاد استان و کشور خواهد داشت

مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان که به صورت برخط در این نشست حضور داشت ضمن تبریک هفته روابط عمومی و ارتباطات اظهار کرد: امیدوارم در ایجاد یک جامعه عالم و آگاه پیروز و موفق باشید؛ چراکه نقش ارتباطات و روابط عمومی درون سازمانی و برون سازمانی در آگاهی رسانی به آحاد جامعه مهم است و این رسالت اثربخش و قابل تأملی است.

وی اضافه کرد: نقش روابط عمومی شرکت‌ها در راستای نیل به آگاهی و دانش بشری است و در ارتباط و تعاملی دوجانبه با اتاق بازرگانی استان اصفهان می‌توان به اهداف دوره نهم دست یافت و در رسیدن به اهداف اتاق نسل سوم کوشید.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان گفت: نقش مدیران روابط عمومی عضو اتاق بازرگانی در توسعه جامعه اقتصادی استان اصفهان و کشور مؤثر است و برگزاری این نشست‌ها منجر به ایجاد سازوکارهای مطلوب در رسیدن به این مهم می‌شود.

وی افزود: نشست ۴۰ مدیر روابط عمومی منتخب اتاق بازرگانی تأثیر بسزایی در اقتصاد استان و کشور خواهد داشت و در راستای تعامل بین بنگاهی و تأثیرگذاری بر ایجاد جریان‌های اقتصادی در کشور مؤثر است و ماحصل این نشست‌ها اتفاقات خوبی را برای اقتصاد استان اصفهان رقم خواهد زد.

نگاه سنتی به روابط عمومی‌ها باید تغییر پیدا کند

در ادامه، هادی نباتی نژاد، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت فولادمبارکه، در نشست صمیمانه مدیران منتخب روابط عمومی شرکت‌های عضو اتاق بازرگانی اصفهان اظهار کرد: در ابتدا تشکر ویژه ای از رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان دارم که در طول این سال‌ها همواره حامی رسانه و ارتباطات بودند و امیدوارم این نگاه ویژه و توجه خاص رئیس اتاق بازرگانی اصفهان سرلوحه مدیران سازمان‌ها قرار بگیرد؛ چرا که رسانه‌ها همواره در این زمینه با خلأ حمایتی مواجه بوده‌اند.

نباتی نژاد به انتقال تجربیات مدیریتی خود در روابط عمومی سازمان‌های مختلف پرداخت و گفت: کمبود نیروی انسانی متخصص در روابط عمومی سازمان‌های دولتی و همچنین مباحث مالی همواره یکی از مسائل اساسی روابط عمومی‌های سازمان‌ها است اما تجربه بنده نشان می‌دهد که این موانع حل شدنی است.

وی بیان کرد: اگرچه مسائل رایج نظیر کمبود نیروی انسانی و مباحث مالی در شرکت فولاد مبارکه پررنگ نیست اما متأسفانه در چند ماه اخیر حواشی و سیاه نمایی درباره این شرکت ایجاد شده بود که در سه ماه گذشته سعی شد با اطلاع رسانی صحیح و حرفه‌ای این موضوع مرتفع شود.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت فولادمبارکه به حضورش در روابط عمومی این شرکت اشاره کرد و افزود: شرکت فولاد مبارکه با بیش از ۲۰ هزار پرسنل یکی از شاخص ترین مجموعه‌های تولیدی کشور است و در سه ماه گذشته با بهره گیری از ابزارهای متنوع و نوین سعی کردیم ارتباط مؤثری با سایر بخش‌ها و حلقه‌های این زنجیره صنعتی و انتقال آن به جامعه داشته باشیم.

نگاه سنتی به روابط عمومی‌ها باید تغییر پیدا کند

وی به دیدار اخیر با روابط عمومی شرکت ذوب آهن هم گریزی زد و گفت: ما در فولاد مبارکه همواره به دنبال تعامل سازنده و هم افزایی مؤثر با سایر نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌های صنعتی هستیم و از همین فرصت اعلام آمادگی می‌کنیم که نشست آتی در شرکت فولاد مبارکه و طی بازدید از این واحد صنعتی باشد.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت فولادمبارکه نگاه سنتی حاکم بر روابط عمومی را مورد نقد قرار داد و گفت: باید از مسائل سنتی و رایج در روابط عمومی سازمان‌ها فاصله بگیریم و حتی در گذشته به دنبال تغییر عنوان روابط عمومی به ارتباطات بودم چراکه شاید تغییرنام بتواند بر اهمیت کارکرد نوین روابط عمومی تاکید کند.

فولاد مبارکه همواره به دنبال تعامل و هم افزایی مؤثر با سازمانهای دولتی و خصوصی است / باید شورایی از مدیران منتخب روابط عمومی با تمرکز بر تولید تشکیل شود / نگاه سنتی به روابط عمومی‌ها باید تغییر پیدا کند

باید شورایی از مدیران منتخب روابط عمومی با تمرکز بر تولید تشکیل شود

وی با اشاره به اینکه امروزه استفاده از روش‌های قدیمی دیگر پاسخگوی نیاز مخاطب هوشمند امروز نیست، افزود: تعامل سازنده با رسانه‌ها، آموزش و تربیت خبرنگاران تخصصی صنعت در رسیدن به اهداف روابط عمومی سازمانهای صنعتی مؤثر است. در سه ماه گذشته رویکرد روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه تغییرات بنیادین به خود گرفته است که در جلسه آتی و پس از بازدید از این مجموعه عظیم صنعتی خاطرنشان خواهم کرد.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت فولادمبارکه در پایان با اشاره بر منویات مقام معظم رهبری بر موضوع «تولید» که در شعار سال تاکید کردند، پیشنهاد داد: تشکیل شورایی از مدیران منتخب روابط عمومی شرکت‌های عضو اتاق بازرگانی با تمرکز بر «تولید» می‌تواند اتفاقات مهمی در حوزه اطلاع رسانی و تقویت تولید واحدهای صنعتی دراستان اصفهان را فراهم کند.

بهبود کیفیت زندگی سرلوحه واحد توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان

احسان شهیر، مدیر توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی، هم در این نشست به معرفی مجموعه واحد توسعه کسب و کار که به تازگی در اتاق بازرگانی استان اصفهان راه اندازی شده است، پرداخت وگفت: چرایی انتخاب این واحد در این است که می‌تواند سیستم کسب و کار را متحول کند.

وی افزود: شعار واحد توسعه کسب و کار «مدیریت چرخه کسب و کار به جای چرخ اقتصاد» است. چرا که خلق ارزش‌های جدید و راهبردی بر اساس نیازها و توانمندی‌های ارائه شده نظیر ارزش آفرینی، ثروت آفرینی و کارآفرینی می‌تواند موتور محرکه بهبود کیفیت زندگی شهروندان شود.

مدیر توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی تصریح کرد: خلق ارزش راهبرد بلندمدت، همه جانبه، متمرکز و متناسب با زمان و مکان برای ذینفعان و نقش آفرینان زیست بوم اقتصادی از اهداف واحد مدیریت توسعه کسب و کار در اتاق بازرگانی استان اصفهان خواهد بود.

وی اضافه کرد: مخاطب کلیدی این واحد، بنگاه‌های کوچک و متوسط است چراکه از چابکی، توانمندی، علاقه مندی و آمادگی برخوردار هستند و می‌توانند در مسیر برندسازی سازمانی و توسعه ارتباطات سازمانی گام بردارند.

شهیر مدیریت توسعه کسب و کار را با عبارت ۱+۹ معرفی کرد و گفت: مرکز توسعه تخصصی کسب و کار، مرکز جوانان کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا، مرکز شتاب دهنده‌های صادرات، تجارت الکترونیک، تخصصی بازاریابی، مرکز آموز و توسعه سرمایه انسانی، مرکز کارآفرینی و کسب و کار بانوان و خانواده، شورای تعالی سازمانی، کانون مشاورین زیست بوم و خبرگزاری اقتصادی بخش‌های مهم این واحد جدید در اتاق بازرگانی است.

وی افزود: اتاق‌های بازرگانی دو نسل «لابی گری با حاکمیت» و «رونق اقتصادی کسب و کار» را پشت سر گذاشته است و امروز بر نسل سوم که همانا «بهبود کیفیت زندگی» است؛ رسیده است و اتاق بازرگانی اصفهان هم با ایجاد مرکز توسعه تخصصی کسب و کار در همین مسیر قرار گرفته است.

ضرورت توسعه صنعت گردشگری دراصفهان

علی کرباسی زاده، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان هم در این نشست به ضرورت توسعه صنعت گردشگری در اصفهان پرداخت و گفت: اگرچه صنعت گردشگری در سرفصل‌های اتاق‌های بازرگانی، تعریف نشده است؛ اما با توجه به اهمیت و جایگاه استان اصفهان در صنعت گردشگری و صنایع دستی این موضوع در اتاق بازرگانی استان اصفهان مورد اهمیت قرار گرفته است.

وی افزود: اتاق بازرگانی در قالب نسل دوم و سوم به موضوع گردشگری وارد شده است و با ایجاد سایت «esfahanuntold.com» داستان‌های ناگفته از اصفهان را روایت می‌کند چراکه اصفهان با القابی نظیر «پایتخت صنایع دستی دنیا» می‌تواند رتبه جذب گردشگر خارجی را ارتقا بخشد.

کرباسی زاده گفت: این مجموعه قصه‌های ناگفته اصفهان در ۶۰ ثانیه روایت می‌شود که از ۴ سال گذشته تاکنون گردآوری شده و از زبان نخبگان، هنرمندان و فرهیختگان شهر بیان می‌شود و در اختیار عموم مردم و گردشگران قرار می‌گیرد.

روابط عمومی؛ مدیریت چرخه اطلاعات

وی به نقش و جایگاه ارتباطات و روابط عمومی هم اشاره‌ای کرد و گفت: شاید تعریف جامع ومانع از روابط عمومی «مدیریت چرخه اطلاعات» باشد؛ چراکه نباید در دوران پساکرونا و پساتحریم فرصت سوزی کرد و نیاز است که متناسب با شرایط روز و با تکیه بر این تعریف وضعیت اقتصادی جامعه را رونق بخشید.

مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: با «مدیریت چرخه اطلاعات» و اطلاع رسانی توأم با امیدآفرینی می‌توان زمینه رونق اقتصادی کلانشهر اصفهان را فراهم کرد که برای نیل به این هدف، جایگاه روابط عمومی حائز اهمیت می‌شود.

گفتنی است در نشست صمیمانه مدیران روابط عمومی منتخب شرکت عضو اتاق بازرگانی، ۴۰ مدیر روابط عمومی منتخب صنایع اصفهان عضو اتاق بازرگانی استان اصفهان، ضمن معرفی سازمان مربوطه، نقطه نظرات خود را با محوریت جایگاه و اهمیت ارتباطات و روابط عمومی و ضرورت تعامل بیشتر مدیران روابط عمومی را یادآور شدند و میزبانی شرکت فولاد مبارکه را برای برگزاری نشست دوم مدیران روابط عمومی به فال نیک گرفتند.

کد خبر 5217702

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 6 =