تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه‌ها/ اعلام شغل محل جدید

شغل محل‌های جدید و اصلاحات آزمون استخدام پیمانی دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی، پژوهشی و پارک های علم و فناوری وزارت علوم سال ۱۴۰۰ اعلام و فرصت ثبت نام تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدام پیمانی دانشگاه ها، موسسات آموزشی، پژوهشی و پارک های علم و فناوری وزارت علوم سال ۱۴۰۰ در ۱۸ خرداد و اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام در ۲۲ خرداد، با توجه به اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر اضافه شدن شغل محلهای جدید فرصت ثبت نام تمدید شد.

به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تاکنون برای ثبت نام اقدام نکرده اند، ترتیبی اتخاذ شد که بتوانند تا روز جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و اطلاعیه جدید مبنی بر اضافه شدن شغل محل ها و اصلاحات مربوطه به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و با توجه به رشته و مقطع تحصیلی خود نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

باتوجه به اصلاحات اعلام شده مقرر شد امکان ویرایش اطلاعات برای متقاضیان ایجاد شود و آن دسته از متقاضیانی که قبلا نسبت به ثبت نام اقدام کرده اند، می توانند در صورت تمایل تا جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

اصلاحات مربوط به شغل محل های جدید دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دانشگاه ها؛

شغل محل موضوع
پارک علم و فناوری استان مرکزی کد شغل محل: ۱۱۶۰۱. شغل: وزارت علوم تحقیقات و فناوری - کارشناس امور پژوهشی (۷). محل خدمت: مرکزی-اراک. تعداد: یک نفر. ایثارگر ۲۵ درصد: زن/مرد یک نفر (شرایط احراز اعلام شده است)
کد شغل محل: ۱۱۶۰۲. شغل: وزارت علوم تحقیقات و فناوری - کارشناس برنامه ریزی ۱. محل خدمت: مرکزی-اراک. تعداد: یک نفر. معلول: زن/مرد یک نفر (شرایط احراز اعلام شده است)
پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی کد شغل محل: ۱۱۶۰۳. شغل: وزارت علوم تحقیقات و فناوری - کارشناس امور پژوهشی (۲). محل خدمت: خراسان جنوبی-بیرجند. تعداد: یک نفر. آزاد: زن/مرد یک نفر (شرایط احراز اعلام شده است)
کد شغل محل: ۱۱۶۰۴. شغل: وزارت علوم تحقیقات و فناوری - کارشناس آزمایشگاه/ کارگاه های فنی (۱۰). محل خدمت: خراسان جنوبی-قاین. تعداد: یک نفر. آزاد: زن/مرد یک نفر (شرایط احراز اعلام شده است)
کد شغل محل: ۱۱۶۰۵. شغل: وزارت علوم تحقیقات و فناوری - کارشناس آزمایشگاه/ کارگاه های فنی (۱۵). محل خدمت: خراسان جنوبی-بیرجند. تعداد: یک نفر. ایثارگر ۲۵ درصد: زن/مرد یک نفر (شرایط احراز اعلام شده است)
دانشگاه دامغان رشته های تحصیلی علوم کامپیوتر تمامی گرایش ها (کد ۳۴۰۳۷) با مقطع فوق لیسانس و مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (کد ۳۱۸۸۷) با مقطع لیسانس و فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۰۵۴۴) (شغل کارشناس تحلیل و تولید نرم افزار) اضافه می شود.
رشته تحصیلی مدیریت مالی (کد ۳۱۰۷۴) با مقطع لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۰۵۳۴) (شغل حسابدار) اضافه می شود.
رشته تحصیلی فقه و حقوق اسلامی (کد ۳۰۹۱۳) با مقطع لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۰۵۴۶) (شغل کارشناس حقوقی) اضافه می شود.
پارک علم و فناوری استان قم رشته تحصیلی مطالعات منطقه ای (کد ۳۳۸۴۱) با مقطع فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۱۵۲۶) (شغل کارشناس امور بین الملل) اضافه می شود.
رشته تحصیلی مکانیک گرایش طراحی کاربردی (کد ۳۱۳۸۸) با مقطع فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۱۵۲۵) (شغل کارشناس امور پژوهشی ۱۳) اضافه می شود.
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان رشته تحصیلی حقوق (کد ۳۰۴۱۷) با مقطع لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۰۳۴۶) (شغل کارشناس حقوقی) اضافه می شود.
دانشگاه زنجان رشته های تحصیلی عمران نقشه برداری (کد ۳۳۵۳۰) با مقطع فوق لیسانس، مهندسی عمران – نقشه برداری گرایش فتوگرامتری (کد ۳۳۰۰۹) با مقطع فوق لیسانس و مهندسی نقشه برداری تمامی گرایش ها (کد ۳۴۱۱۱) با مقطع فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۰۶۰۰) (شغل کارشناس آزمایشگاه / کارگاه های فنی ۴) اضافه می شود.
دانشگاه علامه طباطبایی رشته تحصیلی مهندسی کامپیوتر کلیه گرایش ها (کد ۳۱۳۵۱) با مقطع لیسانس، معماری سیستم های کامپیوتری (کد ۳۱۱۳۵) با مقطع لیسانس و فوق لیسانس و مهندسی فناوری اطلاعات تمامی گرایش ها (کد ۳۱۷۶۶) با مقطع فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۱۰۲۲) (شغل کارشناس فناوری اطلاعات) اضافه می شود.
رشته تحصیلی پژوهش علوم اجتماعی (کد ۳۰۲۳۴) با مقطع فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۱۰۰۸) (شغل کارشناس امور پژوهشی ۱۰) اضافه می شود.
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی عنوان شغل (کارشناس برنامه ریزی ۱) مربوط به کد شغل محل (۱۱۴۹۳) به ( کارشناس فناوری اطلاعات) اصلاح می شود.
رشته تحصیلی مهندسی فناوری اطلاعات ( کد ۳۱۲۸۰) با مقطع لیسانس و فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۱۴۹۳) اضافه می شود.
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان رشته های تحصیلی علوم تربیتی (کد ۳۰۷۵۳) و ریاضی (کد۳۰۵۲۶) با مقاطع لیسانس و فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۰۷۴۹) (شغل کارشناس برنامه ریزی ۱) اضافه می شود.
رشته تحصیلی مهندسی شیمی تمامی گرایش ها (کد ۳۱۲۳۵) با مقاطع لیسانس و فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۰۷۴۴) (شغل کارشناس آزمایشگاه / کارگاه های فنی ۱۵) اضافه می شود.
دانشگاه مراغه رشته تحصیلی مدیریت مالی (کد ۳۱۰۷۴) با مقاطع لیسانس و فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۱۳۲۹) (شغل حسابدار) اضافه می شود.
مجتمع آموزش عالی گناباد رشته های تحصیلی تربیت بدنی (کد ۳۰۲۶۸) و تربیت بدنی و علوم ورزشی (کد ۳۲۳۶۳) با مقطع لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۱۴۷۶) (شغل کارشناس امور پژوهشی ۵) اضافه می شود.
شهرک علمی، تحقیقاتی اصفهان عنوان محل خمت کد شغل محل های (۱۱۴۴۸ تا ۱۱۴۵۴) به اصفهان ـ خمینی شهر اصلاح می شود.

اصلاحیه مربوط به کد عنوان شغل کارشناس ترویج کشاورزی:

کد عنوان شغل کارشناس ترویج کشاورزی مندرج در جدول شماره ۱ـ مواد امتحانی آزمون صفحه ۱۲ دفترچه راهنما به (کد ۴۰۸) اصلاح می شود.

اصلاحیه مربوط به مواد آزمون:

مواد آزمون تخصصی عنوان شغلی کارشناس آزمایشگاه/کارگاه های فنی (۱۵) (کد شغلی ۴۳۵)، به شرح زیر اصلاح می شود:

الف ـ ویژه رشته ها و گرایش های گروه شیمی: ب ـ ویژه رشته ها و گرایش های گروه مهندسی شیمی:

۱ـ شیمی تجزیه و آزمایشگاه ۱ـ ترمودینامیک

۲ـ شیمی آلی و آزمایشگاه ۲ـ انتقال حرارت و آزمایشگاه

۳ـ شیمی فیزیک و آزمایشگاه ۳ـ مکانیک سیالات و آزمایشگاه

۴ـ شیمی معدنی و آزمایشگاه ۴ـ اصول عملیات و آزمایشگاه

۵ـ شیمی پلیمر و آزمایشگاه ۵ـ طراحی راکتور

توجه: متقاضیان این عنوان شغلی، باید فقط به سؤالات یکی از گروه های «الف» یا «ب»، متناسب با رشته و گرایش خود پاسخ دهند و از پاسخگویی به سؤال های گروه دیگر، خودداری کنند.

مواد آزمون تخصصی عنوان شغلی کارشناس اصلاح نباتات و زراعت (کد شغلی ۴۱۳)، به شرح زیر اصلاح می شود:

۱ـ زراعت (عمومی، گیاهان علوفه ای، بذر و علف های هرز)

۲ـ باغبانی (عمومی، گلکاری، سبزیکاری و میوه کاری)

۳ـ اصلاح نباتات

۴ـ ترویج و آموزش کشاورزی

۵ـ اقتصاد کشاورزی

کد خبر 5235202

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 2 =