وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه بهترین جوانان کشور در دانشگاهها مشغول به تحصیل هستند، گفت: نباید به دلیل برخی موارد انگ فساد به دانشگاهها بزنیم زیرا بهترین جمع های معنوی در دانشگاهها صورت می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی زاهدی روز گذشته در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه بوعلی همدان با بیان اینکه وزارت علوم در دولت نهم در تمام زمینه ها برنامه دارد و بر اساس این برنامه حرکت می کند، به تشریح اقدامات برنامه های فرهنگی پرداخت و گفت: مسائل فرهنگی برای ببار نشستن زمان می خواهند. ما نباید برخی پدیده های ظاهری را ملاک یک اصل قرار دهیم. برخی مطرح می کنند که دانشگاهها دچار فساد هستند. ما نمی گوییم دانشگاهها بی عیب هستند اما بهترین جوانان کشور در این مراکز علمی در حال تحصیل هستند و زندگی می کنند. بهترین نماز جماعتها، مراسم اعتکاف، عمره های دانشجویی و عزاداریها در دانشگاههای کشور برگزار می شود.

زاهدی تصریح کرد: وجود برخی موارد که به ظاهر با معنویات همخوانی ندارد نباید باعث قضاوت در مورد کل دانشگاه شود.

ایجاد دانشگاه تمدن ساز زمان می خواهد

وی به بحث ایجاد دانشگاه تمدن ساز اشاره کرد و گفت: در وزارت علوم دولت نهم بحثی تحت عنوان دانشگاه تمدن ساز مطرح کرده ایم که کار سنگین تحقیقاتی در این زمینه صورت گرفته و کتابی نیز در این زمینه منتشر شده است.

دانشگاه تمدن ساز دانشگاه اسلامی را نیز در بر می گیرد

وزیر علوم ادامه داد: بحثی با عنوان ایجاد دانشگاه اسلامی مورد تاکید قرار گرفته که دانشگاه تمدن ساز آن را به طور کامل در بر می گیرد. حتی پا را فراتر می گذارد و سبب تاثیرگذاری در محیط داخلی و خارجی می شود. ما در خلا به این نتایج نرسیده ایم بلکه بر اساس مسیرها و فرایندهایی کاملا روشن به این نتایج دست یافته ایم. زاهدی گفت: مسیر دستیابی به دانشگاه تمدن ساز طراحی و تدوین شده است. دانشگاه تمدن ساز زمان می برد تا به بار نشیند اما ما گامهای اولیه را محکم برداشته ایم.

بازنگری در حوزه علوم انسانی با رویکرد اسلامی

وی ادامه داد: یکی از راهکارهای دستیابی به دانشگاه تمدن ساز بازنگری در حوزه علوم انسانی با رویکرد اسلامی بود که این امر در دستور کار قرار گرفت و اقدامات قابل توجهی نیز انجام شد. کتب علوم انسانی ما خوراکی از یافته های دانشمندان غربی است. ما ضمن اینکه یادگیری این یافته ها را رد نمی کنیم اما معتقدیم باید توجه ویژه ای به آموزه های دینی و اسلامی و همچنین یافته های دانشمندان داخلی در متون علوم انسانی صورت گیرد. به عنوان مثال ما باید در متون علمی روانشناسی آموزهای اسلامی را نیز وارد کنیم.

وزیر علوم در مورد نحوه اجرای این امر گفت: برای اینکه بتوانیم در این زمینه گامهای موثر برداریم نیاز به تربیت عضو هیئت علمی توانا داریم. در این زمینه از توان تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاهها استفاده کرده و خواهیم کرد. برای مثال در بازنگری رشته اقتصاد اسلامی از توان تمامی اعضای هیئت علمی بهره گرفتیم و از یک مشارکت ملی برخوردار شدیم.

غفلت در تربیت مدرسین معارف و جبران آن در سالهای اخیر

زاهدی یکی از مشکلات جدی در این زمینه را تربیت مدرسین معارف دانست و گفت: در این زمینه غفلت شده است اما در دو سال اخیر کارهای صورت گرفته است. در این زمینه دانشگاه تربیت مدرس معارف اسلامی در قم ایجاد شده و در چند دانشگاه دیگر دکتری در این زمینه ایجاد شده است. با تربیت کادر لازم زمینه و بستر این امر فراهم می شود.

ایجاد رشته های بین رشته ای با رویکرد اسلامی و بین المللی

وی به توسعه رشته های میان رشته ای در حوزه علوم انسانی اشاره کرد و گفت: بیش از 200 رشته بین رشته ای در حوزه علوم انسانی تدوین شده است که عمدتا رویکرد اسلامی دارند. البته در بسیاری از این رشته ها حقوق و آیین نامه های بین المللی مورد توجه قرار گرفته اند. این رشته ها در مقاطع تحصیلات تکمیلی تدوین شده اند که برای پذیرش دانشجو ارائه می شوند.

تاکید وزیر علوم بر توجه به انجمنهای علمی

زاهدی با بیان اینکه باید دانایی محوری در کشور حاکم شود گفت: انجمنهای علمی می توانند زمینه را برای دانایی محوری فراهم کنند لذا توصیه می شود انجمنهای علمی دانشجویی را به شدت مورد توجه قرار دهید و دانشجویان عضو این انجمنها را مورد حمایت قرار دهید. از طرح های دانشجویان این انجمنها حتی اگر یک طرح معمولی یا غیرعملی باشند استقبال کنید تا دلسردی دانشجویان را موجب نشویم.

افزایش سه برابری انجمهای علمی

وزیر علوم در مورد رشد انجمنهای علمی در دولت نهم گفت: تعداد انجمنهای علمی در دولت نهم سه برابر شده است و هم اینک 2 هزار انجمن علمی دانشجویی در سطح دانشگاههای کشور فعالیت می کنند.

ادامه دارد ...