اولین همایش سرمایه اجتماعی بر پایه آموزه های اسلامی برگزار می شود

به همت دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین اولین همایش سرمایه اجتماعی بر پایه آموزه های اسلامی با رویکرد نظری و کاربستی 27 آبان در این دانشگاه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هر جامعه­ ای اهداف متعدد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و علمی را دنبال می­ کند و به طور کلی آینده یک کشور تا حد زیادی به کیفیت عملکرد زیرسیستم­ های آن وابسته است. الزامات تحقق اهداف جامعه چیست و با چه ساختار و شیوه ­های مدیریتی و رهبری می ­توانند به اهداف خود دست یابند؟ در جامعه ­ای که به سمت پیشرفت و خودکفایی می رود، ملت و دولت و مدیران باید چه نوع شایستگی­ هایی داشته باشند؟ از سوی دیگر سرمایه انسانی توانمند و متعهد مهمترین عامل بهبود بهره­ وری در جامعه و سازمان است.

سرمایه انسانی در دهه ­ای که در آن بر اقتصاد مقاومتی تأکید می ­شود زمانی به مزیت رقابتی می­ انجامد که دارائی و سرمایه محسوب شوند. تولید و پرورش انواع سرمایه مورد نیاز جامعه از قبیل سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، سرمایه روانشناختی و سرمایه معنوی از مهمترین مأموریت­ های دستگاه­های قانونگذار و اجرایی است. بر اساس تحقیقات، بین این چهار نوع سرمایه و بهره ­وری و تعالی سازمانی و جامعه ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین بر اساس مشاهدات و نتیجه تحقیقات در جامعه ما، این سرمایه­ ها نیازمند رشد و تقویت می­ باشند. تعالی و رشد جامعه نیز در گرو توجه به این سرمایه ­هاست.

تقویت و پرورش این سرمایه­ ها در جامعه می ­تواند در راستای تحقق اهداف اقتصادی و مدیریت فرهنگ حاکم بر جامعه مؤثر واقع گردد. در بین این سرمایه ­ها، سرمایه اجتماعی جایگاه ویژه ­ای دارد؛ زیرا بهره­ برداری صحیح از سایر سرمایه­ ها در گرو اعتمادسازی و مشارکت داوطلبانه حاصل از سرمایه اجتماعی است. با توجه به ماهیت اجتماعی بشر طبعا در این مفهوم انسان نقشی محوری دارد و اساس پدیده ­هایی چون گروه، سازمان و جامعه است. در تمامی این نهادها بشر باید به دنبال تعالی و سیر الهی باشد و ناچار از تعامل و مشارکت با هم نوعان خود است. تعامل صحیح و آگاهانه و توأم با اشتیاق در سایه اعتماد حاصل می­ شود. برقراری رابطه میان افراد موجب می­شود اطلاعات بین افراد مبادله شود و افراد جامعه در قالب شبکه­ های مختلف اجتماعی، از قبیل خانواده، دوستان، همسایگان، شبکه­ های خویشاوندی، سازمان­ های مردمی و غیردولتی و شرکت­ ها، به اهداف جمعی خود برسند و با مشارکت فعالانه در گروه­ ها و شبکه­ ها و جامعه به منظور بهبود کیفیت زندگی فردی و جمعی خود بکوشند. هر چه این روابط از استحکام و انسجام بیشتری برخوردار باشد و افراد هماهنگ­تر عمل کنند، با کارآیی بهتر و اثربخشی بیشتری مواجه می­ شوند.

در این حالت می­ توانیم از وجود پدیده ­ای به نام سرمایه اجتماعی صحبت کنیم که بیان کننده وجود روابط اجتماعی، ارزش ­ها و هنجارهای مشترک و کیفیت و استحکام این روابط است.
نکته مهمی که قابل توجه است تأکید دین و آموزه­ های اسلامی بر موضوع سرمایه اجتماعی است. ماهیت وحدت آفرین دین، موجب شده است که از آن به عنوان عاملی جدی و مهم در افزایش سرمایه اجتماعی یاد کنند. دین یکی از عوامل سازنده کارکردهایی است که می ­توانند به شکل­گیری سرمایه اجتماعی منجر شوند و افراد بر حسب دین و مذهب خود ممکن است منشأ مشارکت شوند، همچنین از طریق افزایش همبستگی میان مردم، موجب تقویت روابط مردم می ­شود. باورهای دینی با پیوند دادان افراد با جامعه و هم­نوعان، انسجام اجتماعی را تقویت می­ کند و با تقویت اهداف خیرخواهانه و بشردوستانه، همانند کسب رضایت خداوند، زمینه افزایش سرمایه اجتماعی را فراهم می ­آورد. از آن جایی که جامعه ایرانی با ایمان دینی آمیخته است و سطوح مختلف حاکمیت، نخبگان و عموم مردم در ارتباط و پیوند وثیق با گزاره های دینی هستند، توجه به رابطه مفهوم سرمایه اجتماعی و دین می­تواند در حل بسیاری از مسائل اجتماعی راهگشا باشد.

مع الاسف، صبغه مطالعات نظری در حوزه سرمایه اجتماعی و کاربست آن در مسائل واقعی جامعه اندک است. از این رو، ضرورت تأمین بنیان ­های نظری سرمایه اجتماعی بر پایه آموزه­ های اسلامی و برقرار ساختن آن با واقعیات اجتماعی مشهود است. همایش «سرمایه اجتماعی بر پایه آموزه های اسلامی» اولین گام برای گفتمان­ سازی، جریان­ سازی است تا بر مبنای آن بتوان گام ­های دیگر در حوزه تصمیم­ سازی، تصمیم­ گیری و برنامه­ ریزی­ های اجتماعی را برداشت. این امر، زمینه­ ی ترسیم افق­ های پیش رو در مطالعات میان­ رشته­ ای، ترسیم نظامات اجتماعی کشور بر اساس فرهنگ اسلامی ایرانی، احیاء ظرفیت هنجارهای دینی در نظام ­سازی اجتماعی و تحول در ادبیات دینی برای کارآمدسازی هرچه بیشتر آن، متناسب با تحولات اجتماعی را فراهم می­ نماید.
 به همین منظور، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) بنا دارد تا با استفاده از ظرفیت­ های علمی خود و فعال نمودن دیگر نهادهای علمی، نظام مبنایی سرمایه اجتماعی و نظام پیشنهادات اجرایی را در قالب­ های مختلف علمی استخراج نماید. گام نخست در این رابطه، برگزاری همایش ملی است تا ضمن شناسایی اساتید و صاحب نظران این حوزه، زمینه برای انگیزه­ بخشی به آنان برای مشارکت در این فرآیند علمی فراهم گردد و با برقرای اتصال آنان به نهادهای اجرایی و حاکمیتی از طریق به اشتراک گذاردن ظرفیت­ های علمی و اجرایی در کنار یکدیگر به حل علمی مسائل اجتماعی کمک شود.

بر این اساس به همت دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین اولین همایش سرمایه اجتماعی بر پایه آموزه های اسلامی با رویکرد نظری و کاربستی 27 آبان در این دانشگاه برگزار می شود.

اهداف برگزاری همایش:

باز تعریف سرمایه اجتماعی متناسب با اقتضائات اسلامی و ملی جهت تحقق پیشران­ های اجتماعی پیشرفت.
استخراج زیرسندهای سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در حوزه مسائل اجتماعی
نظام ­سازی در حوزه مسائل اجتماعی بر مبنای آموزه ­های اسلامی وجایگزین ساختن آن با نظام­ های ناکارآمد موجود.
برقراری ارتباط دانشگاه با مسائل جاری جامعه و ارائه راهکارهای علمی بر مبنای آن به منظور برقراری ارتباط با جامعه.
مواجهه فعال با آسیب­ های اجتماعی بر مبنای بنیان­ های معرفتی مستخرج از قرآن و روایات. 
کارآمدسازی ساختارهای حاکمیتی جامعه جهت افزایش سطح مشارکت­ های مردمی و استفاده از ظرفیت آن.

محورهای همایش

الف: محورهای نظری

مفهوم شناسی سرمایه اجتماعی بر پایه آموزه های اسلامی

مفهوم شناسی تطبیقی سرمایه اجتماعی بر پایه آموزه های اسلامی و علوم اجتماعی

مفهوم شناسی آینده پژوهانه سرمایه اجتماعی در آموزه های اسلامی

شبکه های ارتباطی در آموزه های اسلامی و سرمایه اجتماعی

شبکه ارتباطی خانواده

شبکه ارتباطی ارحام

شبکه ارتباطی برادران دینی

شبکه ارتباطی دوستان

شبکه ارتباطی همسایگان

شبکه ارتباطی غیر مسلمانان

مبانی ارتباطات اجتماعی در آموزه های اسلامی و سرمایه اجتماعی

مبانی معرفت شناختی و سرمایه اجتماعی

مبانی هستی شناختی و سرمایه اجتماعی

مبانی انسان شناختی و سرمایه اجتماعی

مبانی دین شناختی و سرمایه اجتماعی

مبانی ارزش شناختی و سرمایه اجتماعی

مبانی جامعه شناختی و سرمایه اجتماعی

اصول ارتباطات اجتماعی در آموزه ای اسلامی و سرمایه اجتماعی

اخوت و نقش آن در ایجاد، تعمیق و پایداری سرمایه اجتماعی

ولایت و نقش آن در ایجاد، تعمیق و پایداری سرمایه اجتماعی(ولایت خدا و رسول بر اشخاص/ ولایت مؤمنین بر هم)

وحدت و نقش آن در ایجاد، تعمیق و پایداری سرمایه اجتماعی(با تأکید بر انسجام اجتماعی)

امت محوری و نقش آن در ایجاد، تعمیق و پایداری سرمایه اجتماعی(با تأکید بر هویت اجتماعی)

روش­های اسلامی ارتباطات اجتماعی و سرمایه اجتماعی

روش امربه معروف و نهی از منکر و نقش آن در ایجاد، تعمیق و پایداری سرمایه اجتماعی

روش تعاون و نقش آن در ایجاد، تعمیق و پایداری سرمایه اجتماعی

روش تکافل و نقش آن در ایجاد، تعمیق و پایداری سرمایه اجتماعی

روش مصابره و نقش آن در ایجاد، تعمیق و پایداری سرمایه اجتماعی

روش مرابطه و نقش آن در ایجاد، تعمیق و پایداری سرمایه اجتماعی

روش تواصی و نقش آن در ایجاد، تعمیق و پایداری سرمایه اجتماعی

روش ایثارگری اجتماعی و نقش آن در ایجاد، تعمیق و پایداری سرمایه اجتماعی

روش عدل و نقش آن در ایجاد، تعمیق و پایداری سرمایه اجتماعی

روش احسان و نقش آن در ایجاد، تعمیق و پایداری سرمایه اجتماعی

عوامل مؤثر انسجام اجتماعی در آموزه های اسلامی و سرمایه اجتماعی

تربیت اجتماعی و نقش آن در ایجاد، تعمیق و پایداری سرمایه اجتماعی

اسوه­ های اجتماعی و نقش آن در ایجاد، تعمیق و پایداری سرمایه اجتماعی(با تأکید بر مراجع فکری جامعه)

مسئولیت پذیری اجتماعی و نقش آن در ایجاد، تعمیق و پایداری سرمایه اجتماعی

بصیرت اجتماعی و نقش آن در ایجاد، تعمیق و پایداری سرمایه اجتماعی

فضیلت­های اجتماعی و نقش آن در ایجاد، تعمیق و پایداری سرمایه اجتماعی

اجتماعات اسلامی و نقش آن در ایجاد، تعمیق و پایداری سرمایه اجتماعی(مسجد، نماز جماعت و ...)

شعائر اجتماعی در آموزه های اسلامی و نقش آن در ایجاد، تعمیق و پایداری سرمایه اجتماعی

ب: محورهای کاربردی

تبیین ارتباط سرمایه اجتماعی با آسیب­ های اجتماعی در حوزه­ های ذیل:

زمینه­ ها، علل و دلائل شکل­گیری آسیب­ های اجتماعی و سرمایه اجتماعی

پیامدها و آثار آسیب ­های اجتماعی و سرمایه اجتماعی

راه ­های پیشگیری از آسیب­ های اجتماعی و سرمایه اجتماعی

تبیین جایگاه سرمایه اجتماعی با تاکید بر موضوعات ذیل ویژه استان قزوین

جایگاه سازمان ­های مردم نهاد و تشکل های مذهبی استان قزوین و سرمایه اجتماعی

بافت تاریخی و مذهبی استان قزوین و سرمایه اجتماعی

ظرفیت­ های فرهنگی اجتماعی استان قزوین و سرمایه اجتماعی

بایسته­ های عملکردی نهادهای حاکمیتی استان قزوین و سرمایه اجتماعی(با تأکید بر رابطه مردم و مسئولان استان)

گونه­ شناسی آسیب ­های اجتماعی استان قزوین با تاکید بر سرمایه اجتماعی

علل و زمینه­ های شکل گیری آسیب های اجتماعی استان قزوین با تأکید بر سرمایه اجتماعی

پیشگیری و درمان آسیب ­های اجتماعی استان قزوین و سرمایه اجتماعی

آسیب­ های اجتماعی مناطق حاشیه نشین استان قزوین و سرمایه اجتماعی

نقش سرمایه اجتماعی در توسعه امنیت اجتماعی

ظرفیت­ های فرهنگی و اجتماعی مناطق حاشیه­ نشین استان قزوین و سرمایه اجتماعی

تاریخ ارسال چکیده :      1398/06/15
تاریخ ارسال اصل مقاله :  1398/07/15
تاریخ برگزاری همایش :  1398/08/27

دبیرخانه همایش

آدرس : قزوین - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی
تلفن: 33901334-028

محل برگزاری همایش

آدرس : قزوین - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 


 

کد خبر 4682519

برچسب‌ها

مطالب بیشتر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 3 =