تحریم ها و استانداردهای دوگانه به روند مذاکره آسیب می زند/ انتظار رویکرهای سازنده و واقع بینانه از آژانس

سخنگوی سازمان انرژی اتمی خطاب در سخنرانی خود در کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: اقداماتی مانند تحریم ها و استانداردهای دوگانه قطعاً به روند مذاکره آسیب زده و موجب سلب اعتماد می شود. ما از همتایان خود انتظار داریم در این مذاکرات رویکردهای سازنده و واقع بینانه اتخاذ کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، بهروز کمالوندی سختگوی سازمان انرژی اتمی در اپنجاه و هشتمین نشست عادی کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین سخنرانی کرد.
متن کامل بیانیه کمالوندی به شرح زیر است .
بسم اله الرحمن الرحیم
آقای رئیس،
حضار محترم،
در آغاز، از این فرصت بهره می گیرم تا انتصاب جناب عالی را به ریاست این کنفرانس صمیمانه تبریک بگویم. به شما نسبت به پشتیبانی کامل هیأت خود جهت نیل به نتایج موفقیت آمیز این کنفرانس تحت هدایت جناب عالی اطمینان می دهم.
همچنین، به اتحادیة کومور، جمهوری جیبوتی، اتحاد جماهیر گویان و جمهوری وانواتو به عنوان کشورهای عضو جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی خوشامد می گویم.
آقای رئیس،
ما به منظور توسعه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و نیز مقابله با چالش ها در این زمینه در یک کنفرانس سالانة مهم آژانس شرکت کرده ایم. همانطور که می دانیم، جمعیت جهان ظرف سی سال آینده دو میلیارد نفر افزایش خواهد یافت و به منظور تأمین تقاضای رو به رشد انرژی و مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی، کشور من مانند برخی دیگر از کشورهای عضو آژانس، انرژی هسته ای را برای تحقق تقاضاهای فوق الذکر برگزیده است.
جمهوری اسلامی ایران با صرف سرمایه گذاری کلان در زمینة آموزش، علوم و تکنولوژی پیشرفت های شگرفی داشته است.
در این راستا، کشور من مدت ها پیش یک برنامة هسته ای غیرنظامی را با همکاری آژانس آغاز کرده است. در نتیجة یک برنامه ملی جامع، کشور من به دستاوردهای بزرگی در کاربردهای هسته ای غیرنظامی گوناگون رسیده که هم اکنون در زمینه های پزشکی، کشاورزی و صنعت مورد استفاده قرار می گیرند. ایران آماده است دستاوردهای خود را با کشورهای عضو، به ویژه کشورهای در حال توسعه، طبق اساسنامه آژانس اشتراک بگذارد.
1
آقای رئیس،
در پیگیری خط مشی بلند مدت ایران، نیروگاه هسته ای بوشهر در سپتامبر 4133 با موفقیت به شبکة ملی متصل گردید و دو سال بعد، مدیریت این نیروگاه رسماً به ایران تحویل داده شد. این نیروگاه که تحت نظارت مسئولان نظام ایمنی ایران قرار دارد، اکنون بوسیله کارکنان ایرانی و با کمک متخصیصن روسی بهره برداری می شود. سال آینده، اپراتور ایرانی به تنهایی کنترل نیروگاه را در اختیار خواهد گرفت. نخستین تجدید سوخت  راکتور در جولای 4132 با موفقیت انجام گرفت و از آن پس علیرغم تنگناهای تحمیلی بر کشورم، این نیروگاه به طور پیوسته با ظرفیت کامل مورد بهره برداری قرار گرفته است و کلیة جوانب ایمنی نیروگاه بوشهر با دقت و تحت نظارت نظام ایمنی هسته ای ایران رعایت گشته اند.
آقای رئیس،
ما از نقش آژانس در حوزه همکاری های فنی مطابق با ماده 4 اساسنامه قدردانی می نماییم و در این رابطه نقش آژانس در ظرفیت افزایی کشورهای عضو از طریق همکاری فنی به ویژه ارتقاء و تسهیل همکاری های ملی، منطقه ای و بین منطقه ای را حیاتی می دانیم.
روشن است که برای اجرای موفق پروژه های همکاری فنی کشورهای عضو، به ویژه کشورهای در حال توسعه، لازم است از طریق امکانات فنی و کارشناسان واجد صلاحیت آژانس پشتیبانی گردند. از آژانس انتظار می رود تهیة مواد و تجهیزات لازم توسط کشورهای عضو، به ویژه در زمینه ایمنی هسته ای را تسهیل نماید.
حضار محترم،
آقای رئیس،
ما بر اهمیت توسعة استانداردهای ایمنی و انتشار مجموعه های امنیت هسته ای در سال های اخیر تأکید می نماییم. در این رابطه، به دلیل نقش محوری این دو کمیته، کشورهای عضو می بایست به نحوی در این کمیته ها مشارکت داده شوند و از آژانس انتظار می رود تا  مشارکت و شرکت گسترده تر کشورهای عضو در نشست های مربوط را تسهیل نماید. از آژانس انتظار داریم تا بدون تبعیض و با فرصت برابر، موجبات شرکت کارشناسان کلیة کشورهای عضو در نشست های مربوط را فراهم سازد.
مهم است تا آژانس فعالیت های لازم برای مشارکت بیشتر جهت ارتقای ایمنی، تبادل دانش، ظرفیت افزایی و بهبود همکاری میان کشورهای عضو را تسهیل کند.
قطعنامه های قبلی کنفرانس عمومی شامل GC(57)/RES/10 بر نیاز به مشارکت کلیه کشورهای عضو آژانس در هر ابتکار مرتبط با امنیت هسته ای به روشی فراگیر تاکید می نمایند. متاسفانه کشورهای میزبان همایش های امنیت هسته ای، با اتخاذ رویکردی گزینشی برخلاف قطعنامه های مذکور، این تعهد را رعایت نکرده اند. جمهوری اسلامی ایران ضمن اظهار نگرانی جدی از این بابت، انعکاس  هیچ یک از اسناد یا نتایج این همایش ها را در نشست های آژانس به رسمیت نمی شناسد.
آقای رئیس،
جمهوری اسلامی ایران شدیداً اقدامات خرابکاری صنعتی علیه تأسیسات هسته ای که می تواند پیامدهای خطرناکی بر ایمنی تاسیسات هسته ای داشته و احتمالاً منجر به انتشار فرامرزی مواد پرتوزا گردد را محکوم می نماید.
ما اخیراً نمایشگاهی از اقدامات و تلاش های ناکام خرابکاری، حملات سایبری و جاسوسی مکشوفه در صنایع هسته ای خود را در تهران برگزار نمودیم. جمهوری اسلامی ایران همچنین کلیة فعالیت های تروریستی شامل ترور وحشیانة دانشمندان هسته ای ایران را محکوم می کند.
نفوذ خصمانة اخیر پهباد جاسوسی رژیم صهیونیستی به حریم هوایی تأسیسات هسته ای غیرنظامی نطنز در واقع نقض کامل حاکمیت ملی کشورم به شمار می رود. این امر تخلف از قوانین بین المللی بوده و لازم است به شدت محکوم گردد.
حضار محترم،
آقای رئیس،
در مفهوم سطح ملی (SLC) ، در حالی که ایران از اجرای پادمان آژانس و فعالیت های راستی آزمایی آن حمایت می کند، از آژانس نیز انتظار دارد تضمین نماید حاکمیت ملی کشورهای عضو به خطر نمی افتد. در این خصوص، هیئت نمایندگی من اعتقاد دارد توسعه و اجرای SLC برای یک کشور می بایست صرفاً بر اساس موافقت آن کشور و نیز با مشورت نزدیک کشور عضو مربوط و لحاظ نمودن نظرات و ملاحظاتش باشد.
بر این باوریم که اگر در جریان توسعه یا اجرای SLC ، اثبات شود که هرگونه تعهدات جدیدی برای کشورهای عضو دارای CSA اجرایی یا برای آژانس، فراتر از تعهدات موجود در موافقت نامه های مربوطة پادمان، و یا هرگونه تغییری در تفسییر حقوق و تعهدات موجود در موافقتنامه های مربوطة پادمان، یا هرگونه تغییری در تفسیر حقوق و تعهدات کنونی ببار می آید، این امرمساوی با یک موافقتنامه جدید بین آژانس و کشورهای عضو دارای CSA اجرایی به شمار می رود که باید مورد مذاکره و توافق قرار گرفته و سپس در معرض تصویب قوة مقننه هر کشور عضو بر طبق مراحل قانون گذاری مربوطة آن کشور واقع گردد. علاوه بر این، SLC نمی باید منجر به اجرای تبعیض آمیز فعالیت های آژانس در کشوهای عضو شود. این موضوع برجسته در SLC در واقع اطلاعات مرتبط با پادمان است. در این رابطه، استفاده از اطلاعات منابع آزاد در گذشته، به برخی نتیجه گیری ها بر مبنای اطلاعات گمراه کننده و غلط انجامیده است.
همچنین بایستی تأکید نمود که با توجه به پرسش ها و نگرانی های برخی کشورهای عضو، به نظر می رسد که برای نیل به هرگونه نتیجه گیری در مورد این موضوع هنوز کارهای بیشتری باید صورت گیرد و بنابراین ما دبیرخانه را به ادامه مشورت هایش با کشورهای عضو جهت روشن سازی و رفع ابهامات و نگرانی های باقی مانده ترغیب می نماییم.
آقای رئیس،
بی تردید، وجود مستمر هزاران سلاح هسته ای خطر بزرگی برای بشر و بشریت محسوب می شوند. یک چارچوب زمانی روشن با یک تاریخ هدف برای اجرای کامل مادة 6 NPT ، مثلاً سال 4142 که بوسیلة جنبش عدم تعهد در کنفرانس  بازنگری NPT در سال 4131 پیشنهاد شد، یک نیاز عاجل است. در این رابطه، ما از آمریکا و دیگر کشورهای دارنده سلاح هسته ای می خواهیم فوراً اقدامات لازم برای حذف صریح و قطعی نقش سلاح های هسته ای در کلیة مفاهیم، دکترین ها و خط مشی های نظامی و امنیتی را اتخاذ و اجراء نمایند. جامعة بین المللی نمی تواند تا ابد منتظر بماند تا حذف کامل سلاح های هسته ای را ببیند.
آقای رئیس،
در خاورمیانه، » منطقه عاری از سلاح هسته ای « ایجاد یعنی ابتکار ایران در سال 3392 به عنوان گامی به سوی جهانی عاری از سلاح های هسته ای، به دلیل نپیوستن رژیم صهیونیستی اسرائیل به NPT ، تاکنون محقق نگشته است. متاسفانه، کنفرانس ایجاد یک ناحیه عاری از سلاح هسته ای و تمامی دیگر سلاح های کشتار جمعی در خاورمیانه که قرار بود در سال 4134 برگزار شود، با وجود تصمیم متفق کنفرانس بازنگری NPT در سال 4131 ، هنوز بوسیلة بانیان امر با نیت پلید رهایی رژیم اسرائیل از محکومیت بین المللی سازماندهی نشده است. این مسئله یقیناً به اعتبار NPT و همچنین فرایند بازنگری 4132 آسیب می زند.
برخلاف نگرانی های جهانی در خصوص توانائی های هسته ای رژیم صهیونیستی و درخواست های متعدد جامعه بین المللی که در قطعنامه کنفرانس بازنگری NPT ، در سال 3332 قطعنامه های مربوطه مجمع عمومی سازمان ملل، آژانس و سازمان همکاری کشورهای اسلامی نمود یافته است، این رژیم نه به پیمان NPT پیوسته است و نه مؤسسات هسته ای مخفی خود را تحت پادمان جامع آژانس قرار داده است.
آقای رئیس،
از زمان انتخاب آقای روحانی به ریاست جمهوری، سیاست خارجی ایران بر مبنای تعامل سازنده و احترام متقابل فرصت های تازه ای پدید آورده و دستاوردهای عمده ای را در زمانی نسبتاً کوتاه حاصل نموده است. همکاری کامل با آژانس که گاهی حتی فراتر از موافقت نامه پادمان و برنامه اقدام « همراه با اجرای اقدامات داوطلبانه تحت  بوده است، نشانگر حسن نیت و » چارچوب همکاری « و » مشترک تلاش های واقعی ایران جهت روشن سازی برخی ابهامات ساختگی و مورد تردید دربارة فعالیت های هسته ای ایران
می باشد.
ایران با برداشتن چنین گام هایی از آژانس انتظار دارد تا به این گونه اقدامات داوطلبانه ارج نهاده و و حق اعمال بهره مندی کامل از انرژی هسته ای را تسهیل نماید.
مورد توافق میان جمهوری اسلامی » برنامه اقدام مشترک « ایران و کشورهای E3/EU+3 در ژنو یک فرصت همکاری برای ایجاد دوباره اعتماد متقابل است. گزارش های مدیرکل در بسیاری موارد، از جمله گزارش اخیر اجرای پادمان (GOV/2014/43) ، نشان داده اند فعالیت های هسته ای ایران که تحت پادمان همه جانبة آژانس قرار دارند، صلح آمیز سه ،» چارچوب همکاری « مانده اند. ایران همچنین پیرو مجموعه از اقدامات عملی داوطلبانه را به طوری که در آخرین گزارش های مدیرکل بیان گشته اند (GOV/2014/43 & GOV/INF/2014/14) ، به انجام رسانده است. کشور من به همکاری با آژانس برای اجرای تمام اقدامات توافق شده ادامه می دهد.
امروز پنجره ای از فرصت برای رسیدن به راه کار جامع گشوده شده است و در تعهد ما برای رسیدن به این هدف شک و تردیدی وجود ندارد. با این حال، اقداماتی مانند تحریم ها و استانداردهای دوگانه قطعاً به روند مذاکره آسیب زده و موجب سلب اعتماد می گردد. ما از همتایان خود انتظار داریم در این مذاکرات رویکردهای سازنده و واقع بینانه اتخاذ نمایند و کاملاً به حقوق غیرقابل سلب ایران در زمینه بهره مندی از انرژی صلح آمیز هسته ای و فعالیت های تحقیق و توسعه احترام بگذارند که امید است به بحرانی غیرضروری خاتمه دهد.
اصولاً موضع جمهوری اسلامی ایران دربارة ممنوعیت سلاح های کشتارجمعی با صدور حکم شرعی یا فتوا توسط رهبر ایران حضرت آیت الله علی خامنه ای اظهار گردیده است. ایشان در سخنرانی شانزدهمین اجلاس کشورهای غیرمتعهد در تهران در 11 آگوست 4134 یک بار دیگر بیان داشتند: "جمهوری اسلامی ایران استفاده از سلاح هسته ای و شیمیایی و نظایر آن را گناهی بزرگ و نابخشودنی می داند". ایشان انرژی هسته ای برای همه، و سلاح « افزودند "شعار ما است". » هسته ای برای هیچکس
آقای رئیس،
در انتها، مایلم دوباره تأکید نمایم جمهوری اسلامی ایران برنامه صلح آمیز هسته ای خود را تحت نظارت پادمان آژانس ادامه می دهد و در این زمینه امیدواریم  از طریق مذاکرات منطقی و حسن نیت تمام طرف ها، افق جدیدی از همکاری بیشتر پدیدار گردد.
مایلم بر اهمیت همکاری گسترده تر میان کشورهای عضو در زمینه های گوناگون به ویژه ایمنی هسته ای و همکاری فنی تأکید نمایم که نهایتاً می تواند در خدمت سعادت ملت های ما قرار گیرد.
با دیگر هیأت نمایندگی من پایانی پرنتیجه و موفقیت آمیز را برای این کنفرانس مهم آرزو می کند.
از توجه شما سپاسگزارم
 

کد خبر 2376405

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha