توصیه‌های هواشناسی کشاورزی

اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را به کشاورزان سراسر کشور ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را به کشاورزان سراسر کشور به شرح ذیل ارائه کرد؛

استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:

باغبانی:

محدودیت در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روزهای آتی به دلیل بارش و وزش باد

کنترل دما و تهویه انبارهای نگهداری محصولات کشاورزی در ساعات ابتدایی روز و شب هنگام

شرایط برای غرس نهال مناسب است

استفاده از قیم در نهال‌های تازه غرس شده

هرس سبک  درختان میوه 

جمع آوری و معدوم سازی شاخ و برگ‌های ریخته شده در سطح باغ

نسبت به تغذیه باغات با کودهای شیمیایی و کود حیوانی پوسیده به روش چال کود اقدام شود.

دقت در جا به‌جایی نهال‌های ریشه لخت و پوشاندن ریشه نهال‌ها با پلاستیک و گونی درحین حمل و نقل

زراعی:

بازدید از اماکن زمستان گذران شناخته شده سن گندم

محدودیت در عملیات سم پاشی و محلول پاشی

اجرای آماده سازی زمین کشت چغندرقند و نخود دیم بهاره

خودداری از مصرف کودهای ازته

دامداری و طیور:

تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام وطیور در مرغداری‌ها، گاوداری‌ها

ایجاد پناهگاه در مکان آغل‌ها جهت جلوگیری از صدمه زدن سوز باد

مراقبت از  گوسفندان تازه متولد شده در ساعات ابتدایی و شب هنگام به دلیل نوسانات دما

زنبورداری:

تغذیه مصنوعی و بستن دریچه کندوهای زنبور عسل به ویژه در صبح هنگام

شیلات:

تنظیم جیره غذایی در مزارع پرورش ماهی

استان اردبیل:

باغبانی:

محدودیت در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز های آتی به دلیل بارش پراکنده

تنظیم دما و تهویه گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ به دلیل نوسانات دما

نسبت به تغذیه باغات با کودهای شیمیایی و کود حیوانی پوسیده به روش چال کود اقدام شود.

هرس سبک  درختان میوه 

شرایط برای غرس نهال مناسب است

دقت در جابه جائی نهال‌های ریشه لخت و پوشاندن ریشه نهال‌ها با پلاستیک و گونی درحین حمل و نقل

زراعی:

بازدید از اماکن زمستان گذران شناخته شده سن گندم در مناطق گرم و معتدل

محدیدیت در سمپاشی و محلول پاشی در روزهای آتی

اجرای آماده سازی زمین کشت چغندرقند و نخود دیم بهاره

خودداری از مصرف کودهای ازته

دامداری:

تنظیم دمای  مرغداری‌ها،   دامداری‌ها و انبارها به دلیل نوسانات دما

مراقبت از  گوسفندان تازه متولد شده در ساعات ابتدایی و شب هنگام

زنبورداری:

تنظیم دریچه کندوهای زنبور عسل در روزهای آتی و انجام تغذیه مصنوعی

محافظت از کندوها   به وسیله روش‌های مرسوم و بازبینی کندوها  در ساعات گرم روز

شیلات:

تنظیم جیره غذایی در مزارع پرورش ماهی براساس شرایط وضع هوا

استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:

باغبانی:

محدودیت در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روزهای آتی  به دلیل بارش باران و وزش باد

به‌علت احتمال وزش باد نسبت به بازبینی ومحکم کردن اتصالات و پوشش گلخانه‌ها اقدام شود

تنظیم دما و تهویه گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ به دلیل نوسانات دما

استفاده از کودهای فسفاته و سولفات پتاسیم و کودهای آلی به صورت چالکود

کنترل دما و رطوبت و انجام تهویه در انبارها سیب زمینی به ویژه در صبح و شب هنگام

هرس سبک درختان میوه در ساعات گرم روز در روز های بدون بارش

سربرداری درختان آماده پیوند در باغات پسته در روز های بدون بارش

شخم پای درختان میوه و دادن کودهای آلی و شیمیایی با توجه به تغییرات دمایی و در روزهای بدون بارش

دقت در جابه جایی نهال‌های ریشه لخت و پوشاندن ریشه نهال ها با پلاستیک و گونی درحین حمل و نقل

مبارزه زمستانه با شپشک درختان میوه

زراعی:

بازدید از اماکن زمستان گذران شناخته شده سن گندم در مناطق گرمسیر

آماده سازی زمین کشت چغندرقند و نخود دیم بهاره

دامداری:

تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام و طیور به دلیل نوسانات دما

مراقبت از  گوسفندان تازه متولد شده در ساعات ابتدایی و شب هنگام

زنبورداری:

 محافظت از کندوها   به وسیله روش‌های مرسوم و بازبینی کندوها  در ساعات گرم روز

استان‌های گیلان و مازندران:

باغبانی:

محدودیت در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روزهای آتی به دلیل بارش باران

انجام هرس درختان در روزهای بدون بارش

با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی در طول هفته نسبت به کوددهی خاکی با استفاده از کودهای نیتروژنه (دو سوم توصیه کودی) و فسفاته و پتاسه به روش چالکود اقدام کنند

ضرورت احداث زهکش در باغات

تجهیز سازه‌های گلخانه‌ها و پوشش آنها و همچنین تجهیز سیستم گرمایشی گلخانه‌ها (پیش بینی دوگانه سوز کردن و تأمین سوخت نفت و گاز)

باغداران زیتون و فندق نسبت به حذف پاجوش‌های باقیمانده فصل زراعی قبل اقدام نمایند.

وجین علف های هرز و هرس درختان توت در روزهای بدون بارش

تولیدکنندگان نهال توت ضمن آماده نمودن نهال اقدامات قرنطینه ای برای انتقال نهال سالم به سایر استان‌ها را انجام دهند.

کشاورزانی که درختان قدیمی توت دارند می توانند نسبت به کف بر کردن آنها اقدام نمایند.

مبارزه با نرم تنان به خصوص راب و حلزون ها در الویت قرار بگیرد.

با توجه به شرایط جوی پیش رو تولید کنندگان نهال توت نسبت به آماده سازی خزانه و کشت قلمه های مناسب تعجیل نمایند.

تولیدکنندگان نهال توت نسبت به عرضه نهال های سالم و استاندارد (عاری از بیماری و آلودگی‌های نماتدی) اقدام نمایند.

مرکبات کاران عزیز به منظور از بین بردن پناهگاه ها و کاهش جمعیت آفات بیماری ها ضمن حذف و انهدام شاخه های هرس شده و آفت زده نسبت به انجام عملیات روغن پاشی بر اساس توصیه های کارشناسی اقدام نمایند.

زراعی:

احداث زهکش های مناسب در داخل و اطراف مزارع

با توجه به شرایط جوی زارعین نسبت به لایروبی انهار و کانال های ۳ و ۴ اقدام نمایند.

کاشت سیب زمینی

کنترل مکانیکی آفت حلزون در مزارع کاهو، پیاز و سبزیجات برگی با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی

آماده سازی اراضی شالیزاری

مسدود نمودن خروجی های قطعات اراضی خود به منظور ذخیره سازی نزولات جوی و همچنین شخم زمستانه

دام و طیور:

تنظیم دمای سالن‌ها و اعمال حداقل تهویه در مرغداری‌ها به‌هنگام شب و اوایل پرورش جوجه به‌منظور خروج گازهای مضر و همچنین پیشگیری از بیماری‌های تنفسی و بهینه‌سازی مصرف سوخت با استفاده از دریچه اینلت

تنظیم دمای سالن‌ها و اعمال حداقل تهویه در مرغداری‌ها به هنگام شب

تاخیر انداختن ۲ الی ۳ ساعت چرای گوسفندان به هنگام یخبندان در اوایل صبح

زنبورداری:

با توجه به شرایط جوی ضمن بازدید و بررسی کلونی ها، همچنین از تغذیه تحریکی یک به یک به کلونی‌های خود جهت افزایش تخم ریزی و بالابردن جمعیت آنها و افزایش بهره وری اقدام نمایند.

آماده سازی کلنی های زنبور عسل و تغذیه دستی کندوها جهت تحریک ملکه برای تخم ریزی و افزایش جمعیت کندو       

در اختیار گذاشتن کیک تغذیه ای برای زنبور عسل

با توجه به سم پاشی مزارع کلزا زنبورداران نسبت به بستن دریچه ها اقدام نمایند

شیلات:

تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی‌های سردآبی

استخردارانی که به منابع آبی دسترسی دارند در صورت انجام موارد بالا نسبت به آبگیری تدریجی با اضافه نمودن کود دامی پایه اقدام نمایند.

کاهش میزان غذادهی (به مقدار ۱۰ درصد) در ماهیان گرم‌آبی و افزایش میزان غذادهی در ماهیان سردآبی

استان گلستان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی بلامانع است.

در باغات آلوده به کنه مصرف کنه کش‌های مناسب به همراه روغن امولسیون شونده

تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه‌های پرورش قارچ و بازبینی گلخانه‌ها جهت کنترل بیماری‌های قارچی

انجام عملیات هرس درختان میوه  در ساعات گرم روز

تهویه و هوادهی خزانه کاشت نهال های گوجه فرنگی در شب های سرد و روزهای گرم

زراعی:

آبیاری تکمیلی همراه با کود ازته با توجه به افزایش دما

کنترل علف های هرز با سم پاشی مزارع گندم و کلزا با علفکش های توصیه شده با توجه به مساعد بودن شرایط جوی

کنترل آفت سوسک گرده خوار مزارع کلزا که در مرحله شروع غنچه دهی هستند

مزارع کلزایی که در مرحله شروع گلدهی هستند جهت افزایش عملکرد در واحد سطح تعداد ۲ کندو زنبور عسل در هکتار مستقر نمایند

دام و طیور:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها و مراقبت از دامداری ها و مرغداری ها

مراقبت از  گوسفندان تازه متولد شده در ساعات ابتدایی و شب هنگام

تاخیر انداختن ۲ الی ۳ ساعت چرای گوسفندان به هنگام یخبندان در اوایل صبح  در ارتفاعات

زنبورداری:

در اختیار گذاشتن کیک تغذیه ای برای زنبور عسل

با توجه به سم پاشی مزارع کلزا زنبورداران نسبت به بستن دریچه ها اقدام نمایند

شیلات:

با توجه به شرایط جوی پرورش دهندگان عزیز به‌خصوص سرد آبی از روز سه شنبه دقت لازم را در مدیریت غذا دهی و قطع به موقع غذا در زمان افت دما و بارندگی به‌عمل آورند.

نیروهای عملیاتی و صیادان عزیز از روز سه شنبه تا اواخر وقت روز چهارشنبه از تردد غیر ضروری و پره ریزی پرهیز نمایید .

استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:

باغبانی:

محدودیت در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش باران

عملیات سمپاشی زمستانه و هرس درختان میوه و کاشت نهال را تا مطلوب شدن شرایط جوی متوقف شود.

تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ در صبح هنگام

ایجاد پوشش بر روی ساقه نهال های جوان  در مناطق کوهپایه ای

بستن منافذ و عایق بندی دریچه ها جهت تنظیم دما در حدود  ۳ تا ۴ درجه در انبارها

خودداری از انتقال نهال ها در صبح هنگام

کشاورزان محترم نسبت به گرم کردن و تهویه و هوادهی خزانه کاشت نهالهای گوجه فرنگی در شب های سرد و روزهای گرم اقدام نمایند

زراعی:

کشاورزان گندم کار و جوکار عزیز،   نسبت به آبیاری تکمیلی همراه با کود ازته اقدام نمایند.

انجام عملیات آماده سازی اراضی جهت کشت بهاره

دامداری:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها و مراقبت از دامداری ها و مرغداری ها

مراقبت از  گوسفندان تازه متولد شده در ساعات ابتدایی و شب هنگام

به علت احتمال رعد و برق و بارندگی رگباری، پرورش دهندگان دام از چرا در روز یکشنبه و دوشنبه در دامنه ها و کوهستان خودداری نمایند

زنبورداری:

محافظت از کندوها و  انجام تغذیه مصنوعی در مناطق بالا دست و کوهپایه ای 

استان اصفهان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی خصوصا در نیمه غربی استان و هماهنگی با هواشناسی

باغداران مناطق غرب استان باتوجه به مناسب شدن شرایط دمایی  نسبت به هرس ومعدوم نمودن شاخه های بیمار درختان خود تا قبل از باز شدن جوانه ها اقدام نمایند.

باغداران مناطق غرب استان ازنهال‌های شناسنامه دار و نهالستان‌های دارای مجوزاقدام به خرید نهال نموده و درهنگام جابجایی نسبت به حفاظت ریشه ها در مقابل سرما اقدام نمایند.

در مناطق مرکزی وشرق استان با توجه به باز شدن گل‌های درختان میوه ازدستگاه‌های هشداردهنده سرما جهت جلوگیری ازسرمازدگی گل‌ها درباغ استفاده شود.

تغذیه درختان در مناطق مرکزی وشرقی استان بااستفاده از کودهای شیمیایی ماکرو ومیکرو

هرس ومعدوم نمودن شاخه های بیمار درختان باغات در مناطق مرکزی وشرق

آبیاری درختان زیتون وگیاه زعفران در مناطق مرکزی وشرق

خرید نهال ازنهال‌های شناسنامه دار و نهالستان‌های معتبر

زراعی:

ازاواخر هفته جهت مبارزه باآفات سرخرطومی یونجه؛

کشاورزان  در راستای مبارزه زمستانه باعلف‌های هرزمزارع گندم، جووکلزابه کلینیک های گیاه پزشکی مراجعه فرمایند.

کشاورزان مناطق مرکزی استان نسبت به آبیاری مزارع کشت های پاییزه(گندم، جو، کلزا، گلرنگ) همراه باکوددهی نوبت اول سرک  اقدام نمایند.

تغذیه زعفران باکودهای محلول درآب به‌صورت محلول پاشی در روز های بدون بارش

کشاورزان مناطق مرکزی استان نسبت به سله شکنی درمزارع گندم که تاکنون سبز نشده اند؛ اقدام نمایند.

مبارزه با آفات شته محصول کلزا در روز های بدون بارش   

کشاورزان مناطق مرکزی استان نسبت به آبیاری مزارع کشت های پاییزه اقدام نمایند.

کشاورزان مناطق گرمسیراستان نسبت به آماده سازی زمین جهت کشت سورگوم اقدام نمایند.

کشاورزان مناطق مرکزی استان نسبت به آبیاری مزارع کشت های پاییزه همراه با کوددهی نوبت اول سرک  اقدام نمایند.

آغاز عملیات سمپاشی زمستانه (پیش بهاره) علیه برخی آفات نظیرشپشک‌ها و پسیل‌ها پس از سپری شدن اوج سرمای زمستان و قبل ازبیدارشدن درختان وتورم جوانه‌ها درفضاهای سبز استان

دامداری:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

خودداری از تغذیه دام ها از آب ناشی از سیلاب

مراقبت از  گوسفندان تازه متولد شده در ساعات ابتدایی و شب هنگام

زنبورداری:

زنبورداران ازسرکشی وبازدید کندوها در ساعات سرد روز خودداری نمایند.

استان یزد :

باغبانی :

محدودیت در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی 

تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به طوری که حداقل دمای گلخانه در اواخر شب به کمتر از ۱۵ درجه نرسد.

انجام عملیات هرس درختان میوه 

انجام عملیات غرس نهال و احداث باغ

تولید کنندگان نهال نسبت به محافظت و زیر پوشش قرار دادن نهال‌ها اقدام نمایند.

جمع آوری میوه های آفت زده و پوسیده کف باغ و روی درختان و انهدام آنها، جهت جلوگیری از ایجاد کانون‌های زمستان گذران

پاکسازی باغ های انار از میوه های آلوده و پوسیده کف باغ و روی درخت جهت کاهش جمعیت آفت مگس مدیترانه ای و کرم گلوگاه 

در شهرستان بافق بخاطر عدم تامین نیاز سرمایی تمام ارقام پسته، به محلول پاشی با نیترات پتاسیم به نسبت ۸ در هزار و با آب یخ غیر شور در باغات پسته اقدام شود.

زراعی:

آبیاری تکمیلی مزارع گندم، کلزا، زعفران

کنترل علف های هرز  مزارع و  کنترل شته مومی کلزا با مشورت کارشناسان

نسبت به مصرف کود سولفات آمونیوم در مزارع کلزا همراه با آبیاری

کوددهی مزارع گندم و جو در مرحله شروع ساقه دهی با کود سرک اوره همراه با آبیاری

مبارزه شیمیایی با شته مومی کلزا با مشورت کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی

مبارزه شیمیایی با علف های هرز مزارع گندم، جو و کلزا در ساعات گرم روز

دامداری:

فراهم نمودن پناهگاه مسقف برای دام‌ها و تامین و ذخیره آب آشامیدنی دام و نیز پوشاندن سطح علوفه کنسانتره جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت و رشد قارچ ها و تولید سم آفلاتوکسین

نگه داری گوساله ها در جایگاه بسته در مواقع وزش باد های سرد و کوران جهت جلوگیری از شیوع بیماری های تنفسی

گرم نگه داشتن و حفظ بره های شیرخوار و تازه متولد شده در برابر سرما و خوراندن آغوز گرم بلافاصله بعد از تولد

زنبورداری:

محافظت از کندو ها و  انجام تغذیه مصنوعی و قرار دادن کندوهای زنبور عسل در مکان های مطمئن

شیلات:

بر رفتار ماهیان نظارت شود و در صورت مشاهده تجمع ماهیان در محل ورودی آب و باز و بسته کردن دهان، نسبت به باز کردن آب ورودی و نصب هواده و توقف غذادهی اقدام شود.

استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان خراسان رضوی به دلیل بارش پراکنده

تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ

بستن دریچه ها و تهویه های انبارهای نگهداری میوه 

بستن منافذ و عایق بندی دریچه ها جهت تنظیم دما در حدود  ۳ تا ۴ درجه در انبارها

استفاده از محلول بردو یا پوشش تنه درختان در مناطق برف خیز جهت جلوگیری از خسارت جوندگان

زراعی:

نسبت به بازدید مزارع اقدام و در صورت نیاز نسبت به آبیاری مزارع با توجه به افزایش دما اقدام شود.

تهویه و تنظیم دمای انبارهای سیب زمینی و پیاز و جداسازی غده های ناسالم

آماده سازی زمین برای کشت پیاز و حبوبات

با عنایت به مساعد شدن شرایط جوی از کود اوره به عنوان کود سرک استفاده نمایید.

با توجه به مساعد شدن دما و رشد سریع علفهای هرز نسبت به بازدید مزارع اقدام و در صورت لزوم علیه علفهای هرز مبارزه شود.

دامداری:

کنترل ذخیره غذایی، کنترل و مراقبت جهت جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت به کندوها

زنبور داری:

با توجه به مساعد شدن شرایط محیطی نسبت به انتقال کلنی های زنبور عسل به مناطق مساعد اقدام شود.

محافظت از کلنی های زنبور عسل و  انجام تغذیه مصنوعی

استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

باغبانی:

محدودیت در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی خصوصا در روز سه شنبه

زمان مناسب برای شروع کاشت نهال و احداث باغ

آغاز هرس درختان

پخش و زیر و رو کردن کود حیوانی و کمپوست در مزارع و باغات

تغذیه درختان به روش نوار کود و چال کود

شروع عملیات هرس درختان میوه و درصورت لزوم کف بری درختان انار سرمازده

مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی  با مشورت کارشناسان کشاورزی

تسریع در محلول پاشی کودی مزارع زعفران همراه با آبیاری و انجام عملیات فروت ست با محلول پاشی کودی در درختان میوه طبق نظر کارشناسان جهاد کشاورزی

دقت در جابجایی نهاله ای ریشه لخت و پوشاندن ریشه نهالها با پلاستیک و گونی در حین حمل و نقل

زراعی:

تغذیه سرک در مزارع گندم جو و کلزا و مبارزه با علف‌های هرز مزارع با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی

مهیابودن شرایط جهت کاشت محصولات زراعی دیم

بازدید های مستمر و منظم مزارع به علت احتمال شیوع زنگ زرد گندم، ریزش سن غلات و هجوم ملخ به مزارع با توجه با بارندگی های اخیر و در صورت لزوم مبارزه نمایند.

کشت بذر درخزانه وگلخانه جهت تهیه نشا ادامه یابد

کشت سبزیجات برگی در زیر پلاستیک درمزارع و باغچه های خانگی در نواحی سردسیر استان

آماده سازی زمین برای کاشت صیفی جات

زمینهای کشاورزی آلوده به آفات با کولتیواتر(چنگک) شخم و توسط ماکیان چرانیده و بقایای گیاهان آلوده به آفات سوزانده شود.

برای تثبیت خاک های سبک شنی و ماسه بادی وجلو گیری از فرسایش  بادی  آبیاری آنها با آبهای گل آلود سیل الزامی است.

تداوم کشت زیر پلاستیک و مالچ پلاستیکی در شمال سیستان

دامداری:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

مراقبت از  گوسفندان تازه متولد شده در ساعات ابتدایی و شب هنگام

زنبورداری:

حفاظت از کندوها درمقابل نوسانات دمایی و عدم بازدید در دمای کمتر از ۱۵ درجه

استان‌های فارس، بوشهر و هرمزگان:

باغبانی:

محدویدت انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روزهای پایانی هفته.

تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ

ادامه هرس درختان انگور و سایر باغات

باغداران با توجه به تاثیر رطوبت نسبت به کوددهی به صورت چالکود اقدام نمایند.

ادامه تغذیه باغات باکودهای فسفره و پتاسه وازته (مصرف خاکی)  

شخم پای درختان باتوجه به رطوبت مناسب خاک طی روزهای آینده

در باغات مکانیزه(آبیاری تحت فشار) از طریق سیستم آبیاری نسبت به کود دهی اقدام شود

بستن منافذ و عایق بندی دریچه ها جهت تنظیم دما در حدود  ۳ تا ۴ درجه در انبارها

ایجاد بانکت در انجیرستان های دیم و قلمه گیری از درختان برای کشت در باغات انجیر.

زراعی:

مصرف کود سرک همراه با آبیاری

دامداران و عشایر:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

تعلیف دستی دام های سبک

مراقبت از  گوسفندان تازه متولد شده در ساعات ابتدایی و شب هنگام

زنبورداری:

تغذیه مصنوعی کندوها و محفاظت از کندوها درمقابل نوسانات دمایی به طوری‌که در دمای کمتر از ۱۵ درجه از کندوها بازدید نشود.

استان های ایلام و خوزستان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد و احتمال بارش

به منظور ایجاد شرایط مناسب تولید شکوفه و باربری باغات توزیع کود این مزارع همراه با آبیاری از یک سو و از سوی دیگر جمع آوری مرکبات سرشاخه ها انجام شود.

تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ

توزیع کود حیوانی و یا کودهای شیمیایی

چین برداری سبزی و صیفی با رعایت تناوب در روز های بدون بارش 

مبارزه با سفیدک در باغات انگور مناطق جنوبی

مهیا بودن شرایط هرس با توجه به افزایش تدریجی دما کشاورزان در ارتفاعات

عملیات کود دهی در سایه انداز باغات در روز های بدون بارش

زراعی:

با توجه به افزایش رطوبت مزارع گندم از نظر آفات (شته) و از نظر بیماری ها (زنگ گندم) مستمرا بازدید شود.

با توجه به مرحله رسیدگی گندم و و، آبیاری تکمیلی در صورت نامناسب بودن میزان نزولات (زیر ۲۰ میلی متر) انجام شود

مزارع پیش کار از نظر آلودگی به زنگ گندم بازدید شود.

مبارزه با علف های هرز در مزارع غلات در روزهای بدون بارش

استفاده از کود سرک در مزارع کلزا تا قبل از آغاز بارش ها

زنبورداری:

تغذیه مصنوعی کندوها و محفاظت از کندوها درمقابل نوسانات دمایی به طوریکه در دمای کمتر از ۱۵ درجه از کندوها بازدید نشود.

با توجه به سمپاشی مزارع کلزا زنبورداران نسبت به بستن دریچه ها اقدام نمایند

در مزارع شبدر و یونجه با توجه به نزدیکی زمان تلقیح، استقرار کندوی عسل بسیار مفید می باشد.

دامداری و مرغداری:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

مراقبت از  گوسفندان تازه متولد شده در ساعات ابتدایی و شب هنگام

کد خبر 3930844

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha