دفترچه انتخاب رشته دستیاری پزشکی منتشر شد/ ظرفیت ۲۶۰۰ نفری پذیرش

دفترچه انتخاب رشته چهل و ششمین دوره آزمون دستیاری پزشکی منتشر شد و داوطلبان از ۱۷ فروردین ۹۸ می توانند نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دفترچه انتخاب رشته چهل و ششمین دوره آزمون دستیاری پزشکی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است و داوطلبان از ۱۷ تا ۲۲ فروردین ۹۸ می‌توانند نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

ضوابط و شرایط انتخاب رشته محل تحصیل آزمون پذیرش دستیار تخصصی سال تحصیلی ٩٩-١٣٩٨ با هدف تأمین نیروی انسانی متعهد و متخصص اعلام شده است.

کارنامه علمی شرکت کنندگان در آزمون چهل و ششمین دوره پذیرش دستیار رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی سال تحصیلی ٩٩-١٣٩٨ فقط از طریق سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس sanjeshp.ir قابل مشاهده است.

کارنامه حاوی مواردی از جمله اطلاعات ورودی توسط داوطلب و نمرات و رتبه هر فرد است. نمره کل برای هر شرکت کننده از ۶۰۰ درج شده است، برای هر پاسخ صحیح سه نمره مثبت و برای هر پاسخ غلط یک نمره منفی در نظر گرفته شده است.

افراد دارای نمره بالاتر ۱۵۰ مجاز به انتخاب رشته

طبق مصوبات اجازه انتخاب رشته به داوطلبانی داده خواهد شد که نمره کل آنها از ١۵٠ به بالا باشد. همچنین کارنامه شامل پنج زیر گروه آموزشی است که برای هر زیر گروه آموزشی یک رتبه و یک نمره اعلام شده است. این نمره و روش محاسبه آن در دفترچه آمده است.

پذیرش دستیار با رعایت مقررات پذیرش و سهمیه‌های اعلامی با اولویت‌های نمره کل علمی یا نمره کل علمی مؤثر به درصد (برای هر انتخاب در زیر گروه مربوطه) و اولویت انتخاب رشته – محل انجام می‌گیرد.

برگزاری مصاحبه برای دو رشته روانپزشکی و زنان و زایمان

نحوه پذیرش داوطلبان متقاضی رشته تخصصی پزشکی خانواده و آموزش آنها متفاوت است و داوطلبان باید جزئیات آن را در دفترچه انتخاب رشته مشاهده کنند.

همچنین برای رشته‌های روان پزشکی و زنان و زایمان مصاحبه برگزار می‌شود و تمامی کسانی که در آزمون کتبی این دو رشته پذیرفته می‌شوند برای مصاحبه معرفی شده و در صورتی که بر اساس نظر هیئت ممتحنه شرایط لازم برای این رشته‌ها را داشته و نقص عضو مؤثر حرفه‌ای نداشته باشند، قبولی آنان قطعی تلقی خواهد شد.

کسانی که دارای شرایط لازم نباشند، در سایر رشته‌های انتخابی خود که حد نصاب نمره لازم را داشته باشند و بتوانند تحصیل خود را ادامه دهند معرفی خواهند شد.

اعلام شرایط دانشگاه‌های علوم پزشکی مرتبط با نیروهای مسلح

شرایط پذیرش در رشته طب هوا فضا نیز صرفاً مختص کادر نیروهای مسلح است. رشته طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی ارتش برای همه داوطلبان (اعم از کادر نیروی مسلح و یا غیر کادر نیروی مسلح) قابل انتخاب است.

شرایط بورسیه در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) در دفترچه راهنمای آزمون پذیرش دستیار تخصصی به طور کامل ذکر شده است.

همچنین داوطلبانی که پزشک پژوهشگر آنها در کارنامه علمی تأیید و مجاز شناخته شده‌اند می‌توانند بر اساس قوانین اعلام شده، انتخاب رشته محل کنند. پذیرش پزشک پژوهشگر بر اساس
قوانین و مقررات جهت افراد واجد شرایط در آزمون پذیرش دستیار سال جاری صورت خواهد گرفت.

عدم پذیرش در رشته تخصصی پزشکی اجتماعی

بنا به برش آمایشی و برنامه ریزی تأمین و تربیت نیروی مورد نیاز متخصص در رشته‌های پزشکی بالینی، در این دوره پذیرش در رشته‌های تخصصی پزشکی اجتماعی متوقف شده و ظرفیت این رشته در تمام محل‌های دارای آموزش صفر اعلام شده است.

همچنین با استناد مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته طب سالمندی از گروه رشته‌های مقطع تخصصی بالینی خارج شده است و پس از این صرفاً به صورت دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) با رعایت مقررات و مبتنی بر ر شته تخصصی پیش نیاز نسبت به پذیرش در رشته مذکور اقدام صورت خواهد پذیرفت.

ظرفیت تکمیل نشده سهمیه رزمندگان و ایثارگران ۲۵ درصد در گام اول به رزمندگان و ایثارگران ۵ درصد تخصیص داده می‌شود و در صورت عدم تکمیل به سایر داوطلبان آزاد با رعایت مقررات پذیرش تعلق می‌یابد.

ظرفیت تکمیل نشده سهمیه مناطق محروم دانشگاه‌های علوم پزشکی به سایر داوطلبان آزاد با رعایت مقررات پذیرش تعلق می‌یابد.

اعلام شرایط ویژه ظرفیت پذیرش مناطق محروم

پس از ثبت نام به هیچ عنوان تغییر سهمیه یا تغییر دانشگاه منطقه محروم جهت گذراندن تعهدات خاص امکانپذیر نیست. همچنین تغییر رشته و انتقال پذیرفته شدگان سهمیه مناطق محروم ممنوع بوده و امکان پذیر نبوده و در صورت درخواست انتقال دانشگاه می‌تواند نسبت به لغو حکم دستیاری فرد پذیرفته شده اقدام کند.

داوطلبانی که مناطق محروم را انتخاب می‌کنند باید دقت کنند فهرست نیاز دانشگاه‌های علوم پزشکی در هر رشته جهت سپردن تعهد به مناطق محروم استان‌های محل استقرار آن دانشگاه‌ها مشخص است و افراد جهت انتخاب رشته محل باید علاوه بر انتخاب رشته دانشگاه، محل تعهد مبتنی بر استان محل تعهد انتخابی در فرم تقاضانامه نیز مشخص شود.

از پذیرفته شدگان با استفاده از مزایای سهمیه مناطق محروم جهت پوشش مناطق محروم، تعهد خاص به میزان سه برابر مدت آموزش به نفع مناطق محروم مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی مناطق محروم اخذ می‌شود.

پذیرفته شدگان با استفاده از مزایای سهمیه مناطق محروم، پس از فراغت از تحصیل فقط در حوزه مناطق محروم تعیین شده فعالیت درمانی و یا آموزشی خواهند داشت و در خارج از منطقه مربوطه حق فعالیت تخصصی در رشته تحصیلی خود را تا پایان دوره تعهدات ندارند.

ارائه مدرک فارغ التحصیلی مشمولین بعد از اتمام تعهد مورد نظر مجاز است. پذیرفته شدگان تا پایان زمان تعهدات و ارائه تسویه حساب از دانشگاه علوم پزشکی محروم مذکور امکان ادامه خدمات تخصصی در سایر مناطق کشور را ندارند.

ادامه تحصیل در مقاطع آموزشی بالاتر پس از طی حداقل نیمی از مدت زمان تعهدات امکان پذیر است. انتقال و تغییر محل تعهدات ممنوع است.

داوطلبان می‌توانند بر اساس ضوابط حداکثر تا ١٠٠ رشته – محل حداکثر در ۱۰ رشته تخصصی مجاز، بر اساس جداول مربوطه، انتخاب کنند.

مطابق مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی چنانچه هر یک از داوطلبین چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار در یکی از رشته‌های تخصصی پذیرفته شوند ولی ثبت نام نکنند و یا پس از ثبت نام به هر نحو انصراف دهند مجاز به شرکت در آزمون دوره بعد نخواهند بود.

دانشگاه‌های علوم پزشکی محل آموزش تعهدی در قبال اسکان و تأمین خوابگاه دستیاران پذیرفته شده ندارد. بدیهی است در صورت وجود امکانات و ظرفیت آزاد خوابگاهی همکاری لازم به عمل خواهند آورد.

ظرفیت ۲۶۰۰ نفری برای دوره چهل و ششم دستیاری

کل ظرفیت پذیرش دستیاری در چهل و ششمین دوره ۲ هزار و ۶۱۰ نفر است. برخی از رشته‌ها در دانشگاه‌ها با همکاری دانشگاه دیگری برگزار می‌شود. جدول ظرفیت‌های اعلام شده نهایی نیست.

کد خبر 4572437

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha