منابع ثروت در حکومت مهدوی از کجا تأمین می شود؟

در روایات آمده است زمانی که مهدی قیام کند، خدوند در قلب بندگان بی نیازی افکند. زمین گنجینه‌هایش را برای او خارج می‌سازد و وی مال و سرمایۀ بی‌شمار بین مردم پخش می‌کند.

خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه: ابوسعید خدری از پیامبر اکرم(ص) نقل نموده که فرمود «شما را به ظهور مهدی(عج) بشارت می دهم; زمین را پر از عدالت می کند همان گونه که از جور و ستم پر شده است. ساکنان آسمانها و ساکنان زمین از او راضی می شوند و اموال و ثروتها را به طور صحیح تقسیم می کند.

کسی پرسید: معنی تقسیم صحیح ثروت چیست؟ فرمود: به طور مساوی در میان مردم!

سپس فرمود: و دلهای پیروان محمّد(ص) را پر از بی نیازی می کند، و عدالتش همه را فرا می گیرد; تا آنجا که دستور می دهد کسی با صدای بلند صدا زند هر کس نیاز مالی دارد برخیزد، هیچکس ـ جز یک نفر بر نمی خیزد... [امام] دستور می دهد مال قابل ملاحظه ای به او بدهند، امّا او بزودی باز می گردد و پشیمان می شود که چرا آزمند و حریص بوده است.»(۱)   

از امام محمدباقر (ع) روایت شده: «وقتی قائم اهل بیت قیام کند (امکانات) را به طور مساوی تقسیم می‌نماید و در رعیّت عدالت را برقرار می‌سازد، هرکس از وی اطاعت کند از خدا اطاعت نموده و هرکس نافرمانی او را بکند نافرمانی خدا را نموده است، ...اموال و ثروت‌های دنیا از درون و برون زمین نزد وی جمع‌آوری می‌شود و به مردم می‌گوید بیائید به سوی چیزی‌که به خاطر آن قطع رحم و خویشاوندی نمودید و برای آن خون‌های حرام ریختید و به علّت آن مرتکب محرمات خدا شدید. . . اینک بیایید و از این اموال آنچه می خواهید برای خود بردارید .

به هرکس به اندازه‌ای می‌دهد که قبل از او هیچ کس آن مقدار نداده است و زمین را پر از عدل ‌و داد و نور گرداند، همانگونه که از ظلم و جور و شرّ پر شده است.»(۲)

و باز از امام محمد باقر(ع): «[امام مهدی (عج) ] در سال دو بار به مردم مال ببخشد و در ماه دوبار امور معیشت بدانان دهد. . . تا نیازمندی به زکات باقی نماند و صاحبان زکات، زکاتشان را نزد محتاجان آورند، و ایشان نپذیرند. پس آنان زکات خویش در کیسه‌هایی نهند و در اطراف خانه‌ها بگردند (برای دستیابی به محتاجی)، و مردم بیرون آیند و گویند: ما را نیازی به پول شما نیست. . . پس دست به بخشش گشاید، چنانکه تا آن‌روز کسی آنچنان بخشش اموال نکرده باشد.»(۳)

امام مهدی(عج) مال را به مساوات تقسیم می کند و قلبهای امت محمد را لبریز از بی نیازی خواهد کرد. همان گونه که پیامبر اکرم(ص) نوید آن را داده اند: «زمانی که مهدی قیام کند، خدوند در قلب بندگان بی نیازی افکند.»(۴)

اما آیا امام عصر(عج) اموال شخصی مردم را از صاحبانش می گیرد و در میان آحاد انسانها تقسیم می کند؟! هرگز و قطعا مراد این نیست زیرا اسلام مالکیت فردی را امضاء کرده و برای اموال خصوصی مردم احترام قائل شده و حرمت مال او را مثل حرمت خون او دانسته و همانطور که ریختن خون مسلمان حرام است، بردن و گرفتن مال مسلمان هم با بودن طیب نفس او حرام است و معقول نیست که امام (ع) به مردم اعلان کند هر چه از دارایی دارید بیاورید و باید میان همه تقسیم شود که هزار و یک تالی فاسد دارد و مدت دهها سال کمونیسم در جهان شعار الغاء مالکیت خصوصی و فردی داد و مالکیت را دولتی و عمومی و اشتراکی دانست و دیدیم که چگونه فرو پاشید و نابود شد. پس منظور چیست؟ منظور اموال عمومی است از منابع زیرزمینی و اخماس و زکوات و... که بیت المال مسلمین است و در اختیار امام مهدی (عج) است ولی در آن زمان به قدری بیت المال سرشار از اموال عمومی است و خزانه های دنیا در دست امام زمان است که هر چه بدهد پایان ندارد و اینها را در میان مردم تقسیم می کند و به طور مساوی به اشخاص می دهد.

البته اگر ثروت بیت المال محدود باشد باز عدالت ایجاب می کند که به مناطق محرومتر، زودتر و بیشتر رسیدگی شود ولی با فرض اینکه در آن زمان ثروت دنیا در اختیار امام مهدی است و کم نمی آورد، لذا تقسیم بالسویه در این بخش قابل قبول است.

و در حدیثی آمده: مثل چشمه می جوشد و پایان ندارد.(۵) و (۶)

 رسول خدا (ص) درباره منابع ثروت حکومت امام مهدی (عج) فرمود: «زمین گنجینه‌هایش را برای او خارج می‌سازد و وی مال و سرمایۀ بی‌شمار بین مردم پخش می‌کند.»(۷)

عبارت «زمین گنجینه‌هایش را برای او خارج می‌سازد»، به این معناست که «در حکومت جهانی امام عصر (عج) همه نقاط زمین آباد و سرسبز و مالامال از محصول می شود و معادن زیرزمینی استخراج می شود و زمین روئیدنی هایش را می رویاند و آسمان قطرات بارانش را فرو می فرستد و از زمین و آسمان نعمت ریزش می کند و وفور نعمت است و نقطه ای خالی از عمران نخواهد ماند.»(۸)

«آسمانها بارانش را مثل ناودان فرو می فرستد و زمین همه روئیدنی هایش را بیرون می آورد و هیچ نباتی را ذخیره و احتکار نمی کند.»(۹)

«در آن روز زمین گنج های پنهانش را آشکارمی کند و برکاتش را نمایان می سازد.»(۱۰)

 «در دولت امام مهدی(عج) آبها فراوان و نهرها امتداد می یابد و زمین خوردنیهایش را دو چندان ظاهر می کند و همه گنجهای پنهان استخراج می شود.»(۱۱)

«در روی کره زمین هیچ نقطه خراب و ویرانی نمی ماند مگر آنکه حضرت آنجا را آباد و معمور می سازد.»(۱۲)

«به قدری آبادانی فراوان می شود که زنی از سرزمین عراق تا شام پیاده اگر طی طریق کند در تمام مسیر روی سبزی ها و نباتات گام برمی دارد و زمین خشک و بایری نخواهد دید. »(۱۳)

«در زمان حکومت امام مهدی(عج) کل کره زمین آباد می شود و کویر زدائی می گردد و سرزمین موات و بایری نخواهد ماند و این واقعا رؤیا و آرزوی هر انسانی است که انشاء الله در آن عصر جامعه عمل خواهد پوشید.»(۱۴) و این وعدۀ الهی که دربارۀ جامعۀ تقواپیشگان مژده داده است آشکار می‌گردد:

«وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ اَلْقُری آمَنُوا وَ اِتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ اَلسَّماءِ وَ اَلْأَرْضِ» اگر مردم آبادیها ایمان آورده و تقوا پیشه ساخته بودند، برکات آسمان و زمین را به رویشان می‌گشودیم.. . .» (اعراف۷/۹۶)(۱۵)

منابع:

۱- چشم‏ اندازی به حکومت جهانی امام مهدی، علی محمدی خراسانیص۲۶۹ به نقل از نورالابصار فی مناقب آل بیت النّبی المختار، ص ۱۵۶ و ۱۵۷ حدیث فوق الذکر در منابع اهل سنت آمده است.

۲- دولت مهدی سیرت مهدی ص ۴۵۸ و عصر ظهور علی کورانی ص ۳۶۴ هردو به نقل از بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۳۵۱

۳- عصر زندگی و چگونگی آینده انسان و اسلام (پژوهشی در انقلاب جهانی امام مهدی «عج») ج ۱ ص۱۱۶

به نقل از بحار»۵۲/۳۹۰؛ «غیبت نعمانی» /۲۳۷، با اندک اختلاف

۴ همان ، ص ۴۰ به نقل از ملاحم والفتن ص۷۱

۵- دولت مهدی سیرت مهدی ص ۴۵۹

۶-  جهانی سازی، عدالت اقتصادی و مهدویت، ناصر جهانیان به نقل از بحارالانوار، ج ۵۱، ص ۸۰

۷- عصر ظهور ص ۳۶۳ به نقل از بحار ج ۵۱ ص ۶۸

۸- دولت مهدی سیرت مهدی ، مصطفی دلشاد تهرانی ص۴۶۳

۹- همان ، ص ۴۶۴ به نقل از بحارالانوار، ج ۵۱، ص ۷۸

۱۰- همان به نقل از بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۳۸۵

۱۱- همان به نقل از منتخب الاثر، ص ۴۷۲ 

۱۲- همان به نقل از منتخب الاثر، ص ۴۸۲ 

۱۳- همان به نقل از بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۳۱۶ 

۱۴- همان ص ۴۶۴

۱۵- عصر زندگی و چگونگی آینده انسان و اسلام (پژوهشی در انقلاب جهانی امام مهدی «عج») ج ۱ ص۱۲۲

کد خبر 3781707

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 2 =