عمر ریاست بیش از 40 رئیس دانشگاه/ فهرست با سابقه ترین روسا

احکام بیش از 40 رئیس دانشگاه بررسی و با سابقه ترین و کم سابقه ترین ریاست ها مشخص شد بر این اساس روسای 21 دانشگاه در فهرست با سابقه ترین ها قرار دارند و معدودی از دانشگاهها نیز با سرپرست اداره می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر توفیقی روز یکشنبه 27 مرداد در دفتر وزارت علوم مستقر شد با ورود سرپرست به این وزارتخانه کم کم بازار گمانه زنی برای تغییر و تحول در مدیران وزارت علوم و روسای دانشگاهها داغ می شود. وی در اولین نشست خبری خود اعلام کرد که در این زمینه تنها به ضرورت ها اکتفا می کنم اما شنیده ام برخی از معاونان فعلی تمایلی به ادامه همکاری ندارند و می خواهند به دانشگاه خود برگردند؛ اینکه یک وزیر معاونان خود را تغییر دهد یک امر کاملا طبیعی است به این دلیل که با حضور وزیر جدید برخی سیاست ها و نوآوری ها باید دنبال شود که مستلزم برخی تغییرات است و جایگزین افرادی که می خواهند از وزارت علوم بروند، مشخص خواهد شد.

بر همین اساس به بررسی وضعیت احکام و مدت زمان مسئولیت روسای دانشگاه پرداختیم تا مشخص شود چند درصد از روسای دانشگاه به پایان فرصت چهارساله مندرج در احکامشان نزدیک شده اند و برای ابقا نیازمند تمدید حکم هستند و چند نفر هنوز حکم ریاستشان از شورای عالی انقلاب فرهنگی تأیید نشده است.

روسای 20 دانشگاهی که به اتمام دوره ریاست خود نزدیک می شوند

روسای دانشگاه هایی که در سال 89 منصوب شده و به اتمام دوره چهارساله ریاست‌شان نزدیک می شوند:

رضا روستا آزاد- رئیس دانشگاه صنعتی شریف، عبدالرسول پورعباس - رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، مجید قاسمی - رئیس دانشگاه خواجه نصیر، شاهرخ- جم رئیس دانشگاه صنعتی شیراز، حسین زمانیان - رئیس دانشگاه لرستان، بهمن امانی- رئیس دانشگاه ملایر، رضا صادقی - رئیس دانشگاه اراک، رضا رنجبر کریمی - دانشگاه ولیعصر رفسنجان، عبدالعلی آل بویه- رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین،  جهانشیر امینی- رئیس دانشگاه کردستان، مسعود گنجی - رئیس دانشگاه محقق اردبیلی، محمد زاد شکوئیان- رئیس دانشگاه مراغه، بیژن رنجبر- رئیس دانشگاه تربیت مدرس، همدانی گلشن - رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان، موذنی - رئیس دانشگاه شیراز، آخوند علی - رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور، گرامی - رئیس باهنرکرمان، جانعلی زاده - رئیس صنعتی بابل، سعید کشن فلاح - رئیس دانشگاه هنر و علیمحدی - رئیس دانشگاه ایلام.

 15 دانشگاهی که روئسای آن حدود یک سال از حکم ریاست شان می گذرد

برخلاف 20 دانشگاهی که تنها یک سال از فرصت آنها باقی مانده است روسای 15 دانشگاه تنها یک سال از آغاز دوره ریاست آنها گذشته است. روسای دانشگاههای ولایت، کاشان، سیرجان، تحصیلات تکمیلی زنجان، شهیدبهشتی، زابل، الزهرا(س)، بناب، دریانوردی و علوم دریایی چابهار، فسا، سیستان و بلوچستان، تفرش، نیشابور، تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان و دانشگاه تبریز تازه کار هستند و حکم 4 ساله آنها هنوز به اتمام نرسیده است.

با سابقه ترین رئیسان

هستند در این میان روسای دانشگاه هایی که باوجود گذشت 2 الی 3 سال از اتمام حکم فرصت چهارساله ریاست‌شان همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند. فرهاد رهبر- رئیس دانشگاه تهران، علی حقیقی اصل-رئیس دانشگاه دامغان، محمدعلی کی نژاد- رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دکتر علی خیرالدین - رئیس دانشگاه سمنان، کامیار ثقفی - رئیس دانشگاه شاهد، احمد نوحه گیر - رئیس دانشگاه هرمزگان، علی مراد زاده - رئیس دانشگاه شاهرود، سعید جبل عاملی - رئیس دانشگاه علم و صنعت، فرهنگ مطفر - رئیس دانشگاه هنر اصفهان، علی محمد میبدی - رئیس دانشگاه یزد، عباس محمدیان- رئیس دانشگاه تربیت معلم سبزوارسابق، محسن طالب زاده - رئیس دانشگاه بجنورد، رضا صدقی - رئیس دانشگاه ارومیه، اردوان ارژنگ - رئیس دانشگاه یاسوج، عبدالله حاتم زاده - رئیس دانشگاه گیلان، علیرضا رهایی - رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، محمدرضا میری - رئیس دانشگاه بیرجند، سيد صدرالدين شريعتي - دانشگاه علامه طباطبايي، محمدحسين رامشت - دانشگاه اصفهان، عاشوری - دانشگاه فردوسی مشهد، محمدرضا چغانلو - رئیس دانشگاه صنعتی سهند از این دسته هستند.

جدول زماني تأييد روساي دانشگاهها از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي

ردیف رئیس دانشگاه دانشگاه تاریخ صدور تایید ریاست توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی طول مدت ریاست
1 دکتر رضا روستا آزاد صنعتی شریف 89/12/17 2 سال و 5 ماه
2 دکتر احمد احمدپرور مازندران 90/11/25 یک سال و 6 ماه  سال
3 دکترحسن مروتی شهید چمران اهواز 90/4/21 2سال و یک ماه
4 دکترزهرا بیگم حجازی خوارزمی 90/4/21 دو سال و یک ماه
5 دکترعباس قربانی گلستان 90/4/28 2سال و یک ماه
6 دکتر محسن افشار زنجان 90/4/28 2 سال و یک ماه
7 دکترمسعود باورصاد علوم و فنون دریایی خرمشهر 90/4/28 2سال و یک ماه
8 دکتر عباس کتابی کاشان 91/4/13 یک سال و یک ماه
9 دکترمحمد باقررهنما سیرجان 91/4/13 یک سال و یک ماه
10 دکترحسین محبی تحصیلات تکمیلی کرمان 91/4/13 یک سال و یک ماه
11 دکتررسول خدابخش تحصیلات تکمیلی زنجان 91/4/13 یک سال و یک ماه
12 دکترمحمد مهدی طهرانچی شهید بهشتی 91/6/14 11 ماه
13 دکترمحمود اوکاتی زابل 91/6/13 11ماه
14 دکترانسیه خزعلی الزهرا(س) 91/6/14 11ماه
15 دکترقربانعلی حقیقت دوست بناب 91/6/28 11ماه
16 دکتر امین بهزاد مهر دریانوردی و علوم دریایی چابهار 91/4/13 یک سال و یک ماه
17 دکتر علی رضا رضوانی سیستان و بلوچستان 91/9/28 8 ماه
18 دکتراحمد رضا ربانی تفرش 91/12/28 5 ماه
19 دکتر محمود سخائی نیشابور 91/12/8 5 ماه
20 دکتر پرویز آژیده تبریز 91/12/8 5ماه
21 دکتر اسماعیل اسدی شهرکرد 90/9/8 یک سال و 8 ماه
22 دکتر عبدالرسول پورعباس جامع علمی کاربردی 89/12/10 دو سال و 5ماه
23 دکترمجید قاسمی خواجه نصیر 89/12/10 دو سال و 5 ماه
24 دکترشاهرخ جم صنعتی شیراز 89/12/10 دو سال و 5 ماه
25 دکترحسین زمانیان لرستان 89/12/10 دو سال و 5 ماه 
26 بهمن امانی ملایر 89/12/10 دو سال و 5 ماه 
27 دکتر رضا صادقی سرابی اراک 89/12/10 2 سال و 5 ماه
28 دکتررضا رنجبر کریمی ولیعصررفسنجان 89/12/10 2 سال و 5 ماه
29 دکتر عبدالعلی آل بویه بین  المللی امام خمینی (ره) 89/11/26 2سال و 6 ماه
30 دکتر فرهاد رهبر تهران 86/11/30 5 سال و 6 ماه
31 دکتر علی حقیقی اصل دامغان 86/11/16 5 سال و 6 ماه
32 دکتر محمد علی کی نژاد هنراسلامی تبریز 86/8/8 پنج سال و 9 ماه
33 دکتر کامیار ثقفی شاهد 85/12/15 6 سال و پنج ماه
34 دکتر سعید جبل عاملی علم و صنعت 85/6/28 6 سال و 11 ماه
35 دکتر رضا صدقی ارومیه 85/4/20 6سال و 11 ماه
36 دکتر علی رضا رهایی صنعتی امیرکبیر 85/2/26 7 سال و سه ماه
37 حجت الاسلام صدرالدین شریعتی علامه طباطبایی 84/12/16 7 سال و پنج ماه
38 دکتر عاشوری فردوسی مشهد 84/7/26 7 سال و 10 ماه
39 دکترمحمد رضا چقانلو صنعتی سهند 79/9/19 12 سال و 8 ماه
40 دکتر محمد حسین رامشت اصفهان 84/12/16 7 سال و پنج ماه
41 دکتررامین رحمانی علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 87/5/29 4 سال و 10 ماه

حجت الاسلام سيد صدرالدين شريعتي در دانشگاه علامه طباطبايي، محمدحسين رامشت در دانشگاه اصفهان، عاشوری در دانشگاه فردوسی مشهد از جمله روسای دانشگاهی هستند که فرصت چهار ساله مندرج در احکامشان مي گذرد و هنوز به فعاليت خود ادامه مي دهند هر 3 آنها حدود 7 سال و اندی است که رئیس دانشگاه هستند. وزير علوم، تحقيقات و فناوري در اين شرايط براي تعيين تکليف اداره هر کدام از اين دانشگاهها يا فرد جديدي را به عنوان سرپرست دانشگاه معرفي کند يا بر اساس آئين نامه مديريت دانشگاه‌ها حکم رئيس قبلي را تمديد کند.

اتمام حکم ریاست دانشگاه پیام نور و بوعلی همدان تا پایان سال

همچنین حکم دکتر حسن زیاری رئیس دانشگاه پیام نور و دکتر زلفی گل رئیس دانشگاه بوعلی تا پایان امسال به اتمام می رسد.

روسایی که نیمی از دوره چهارساله ریاست‌ آنها طی شده

روسای دانشگاه‌های مازندران، شهید چمران اهواز، خوارزمی، گلستان، زنجان، علوم و فنون دریایی خرمشهر و شهرکرد 8 دانشگاهی هستند که حدود دو سال از حکم ریاستشان باقی مانده است.

دانشگاه هایی که با سرپرست اداره می شوند

دانشگاه های کشاورزی منابع طبیعی رامین، دانشگاه کشاورزی منابع طبیعی ساری، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشگاه خلیج فارس، دانشگاه هایی هستند که با سرپرست اداره می شوند.

ریاست 12 ساله در یک دانشگاه صنعتی سهند

محمد رضا چغانلو رئیس دانشگاه صنعتی سهند نیز تنها رئیس دانشگاهی بود که از سال 79 فعالیت خود را آغاز کرده و با گذشت 12 سال هنوز ریاست دانشگاه را بر عهده دارد.

به گزارش مهر، بر اساس آئين نامه مديريت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ، رئيس هر دانشگاه يا موسسه آموزش عالي، بر حسب مورد از جانب وزير علوم يا وزير بهداشت به شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيشنهاد خواهد شد و پس از تاييد شورا با حکم وزير به مدت چهار سال به اجراي وظايف خود خواهد پرداخت. همچنين تمديد اين مدت بلامانع است.

کد خبر 2118909

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 5 =