سیزدهمین جلسه محاکمه مدیرعامل سابق شرکت پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر

سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه دادگاه گفت: جلسه دادگاه تشکیل و رسمی است، مفاد ١٩٣ و ١٩٤ قانون آیین دادرسی کیفری قرائت و تفهیم می‌شود.

وی بیان کرد: در جلسه قبل علایی رحمانی دفاعیات خود را ارائه داد و وکیل مدافعش اگر دفاعی در باب آخرین دفاع دارد، مطالب خود را ارائه دهد.

وکیل مدافع متهم علایی رحمانی ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: موکل بی گناه است.

قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: موکل شما در ارتباط با شرکت آی تی اس هیچ توضیحی نداد.

وکیل مدافع گفت: در کیفرخواست به صراحت قید شده تحصیل مال نامشروعی وجود ندارد و در مورد آی تی اس اتهامی متوجه موکل نیست.

وی ادامه داد: در سال ٨٩ مجموع منابع ٣.٩ میلیارد یورو و در سال ٩١، ٢.١ بوده است.

قاضی بیان کرد: یک میلیارد و اندی از ٨٩ به ٩٠ منتقل شده این رقم‌ها غلط است. آنچه که شما می‌خواهید زیر سئوال ببرید و دو سه سال است روی آن کار می‌کنید به نتیجه نخواهد رسید.

وکیل مدافع گفت: در گزارش مشایخی و صورتجلسه، اشاره‌ای به یک میلیارد نیست. آنچه که تا حالا به عنوان کارشناس از زبان مشایخی گفته شده او نتوانسته درست تحلیل کند و ارقام درست را ارائه دهد.

وکیل مدافع ضمن قرائت صورتجلسه ای گفت: عین صورتجلسه را قرائت می‌کنم تا حضار داوری کنند.

قاضی ضمن تذکر به وکیل مدافع متهم علایی رحمانی گفت: حضار نباید داوری کنند، دادگاه باید داوری کند. مواظب اظهارات خود باشید که اظهارات شما بار حقوقی دارد.

وی ادامه داد: شما بخشی از حسابرسی را می‌گویید و بخشی از اسناد را نمی‌گویید. شما نمی‌توانید بگویید اسناد حسابرسی غلط است. هیچ تفاوتی بین ارز دولت و بخش خصوصی نیست و ٩٩ درصد واسطه گری بوده است.

وکیل گفت: در کیفرخواست دو دیدگاه وجود دارد.

قاضی تصریح کرد: ارز متعلق به شرکت‌های تولیدکننده است و در زمان آن تاکیدات متعددی بر عدم فروش وجود دارد.

وی ادامه داد: از این تفاوت‌ها می‌خواهند سوءاستفاده کنند و این یک نوع سوءاستفاده بوده است.

قاضی اظهار کرد: لیست شرکت‌های قبل خصوصی سازی را ببینید، بعد از آن را هم ببینید. سندی که شما از آن یاد می‌کنید اسنادی است که دلالتی ندارد.

وکیل مدافع گفت: سهام پترول به قیمت تابلو فروخته شده است.

قاضی تصریح کرد: قطعاً به ده‌ها برابر قیمت بوده است. ارزهای متعلق به صادرات اعم از خصوصی و دولتی باید به کشور بازگردد.

وکیل مدافع گفت: عرض من این است که اثبات کردیم منابع شرکت‌های دولتی ٩.٩ بود و خصوصی‌ها را عرض می کنم.

قاضی بیان کرد: متهمان در آن شرکت ذی نفع هستند.

وکیل بیان کرد: موکل اصلاً در آنجا سهامدار و ذی نفع نیست. انشاء کننده این صورتجلسه مشایخی بوده است.

وکیل مدافع گفت: ٨٨١ مین جلسه شرکت بازرگانی پتروشیمی در محل شرکت با حضور اعضای هیات مدیره بوده است.

وی ادامه داد: آنچه که مشایخی امضا کرده، به عنوان نماینده دولت بوده است.

قاضی عنوان کرد: صورت جلسه‌ای که سه سال بعد تنظیم شده را می‌خواهید بگویید توجیهی بر رفتار سابق است؟

وی ادامه داد: شما مستند مربوط به ٩٠، ٩٠، ٨٨ بیاورید نه اینکه صورت جلسه‌ای مربوط به سه سال بعد بیاورید.

قاضی گفت: مستندات شما با مال ما فرق می‌کند. گزارش نهایی را نمی‌خوانید؛ اما می‌روید سراغ نامه‌هایی که سه سال بعد از این اتهامات صادر شده است. این پرونده ساده نیست و الان هم این اقدامات انجام می‌شود و خیلی از صورت جلسه‌ها و تصمیمات منشا حقوقی نداشته و قصد داشتند برخی چیزها را پاک کنند.

وکیل مدافع افزود: در سال ٩١ تقریباً ٨٠ درصد ارز به دست آمده وون کره بود که باید در دو کشور هزینه می‌شد. همه ما می‌دانیم وقتی ارز به شبکه بانکی تزریق می‌شود تقویت بنیان‌های ارزی کشور محقق شده است.

وکیل مدافع در ادامه گفت: تلاطم‌های ارزی تقریباً دو ماه آخر اتفاق افتاد و هیچ وقت هیچ وزارت خانه و شرکت دولتی حق عرضه ارز در بازار آزاد را ندارد؛ بنابراین از مجموع مطالبات دولتی بیش از ٥.٣ میلیون یورو باقی نمی‌ماند.

قاضی اظهار کرد: صد در صد اشتباه می‌گویید، اما بگویید. ملاک ما اسناد مالی پی سی سی است و اگر غلط است خودشان تنظیم کردند.

وکیل مدافع گفت: بر اساس اسنادی که شرکت بازرگانی پتروشیمی داده است پاسخ می‌دهم.

وکیل مدافع با اشاره به نامه‌ای گفت: خیری زاده گفت که با توجه به دیون قبلی جز اینکه ارز را به شبکه بانکی تحویل دهیم راه دیگری نیست و باید ارز را به شبکه بانکی دهیم.

قاضی بیان کرد: یعنی این رفتار سابق را توجیه می‌کند؟

وکیل گفت: با توجه به نامه خیری زاده و اینکه جلسه قبل خیری زاده گفت تلاش شرکت ملی نفت این بود که ریالی بگیرد.

قاضی اظهار کرد: یعنی آن‌ها خودشان نمی‌توانستند ارز را بفروشند و کار آن‌ها کار شاقی است. این یعنی تبانی است.

وکیل عنوان کرد: ما مکلف بودیم دستورات هیات مدیره پی سی سی را اجرا کنیم.

قاضی اظهار کرد: موضوع مورد نظر شما از این نامه استیفا نمی‌شود و به معنای توجیه رفتار سابق نیست.

در این بخش از جلسه دادگاه اشراقی نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جایگاه قرار گرفت و گفت: در رابطه با اینکه طبق مصوبات کمیته مالی ارز فروخته شده، این موضوع را رسماً اعلام می‌کنم در هیچ مصوبه‌ای اشاره به فروش ارز نشده است.

وی ادامه داد: در هیچ مصوبه کمیته مالی بحث فروش ارز مطرح نشده است و بودجه شرکت‌های تابعه را ما مدیریت می‌کردیم.

وی افزود: در رابطه با نامه‌هایی که اشاره شد اصلاً بحث فروش ارز نبوده است. در سبدی که وجود داشته بحث جا به جایی بوده است. در کمیته‌های مالی ما دعوت نامه می‌دادیم و مدیران پی سی سی حضور داشتند.

در ادامه وکیل متهم علایی رحمانی در جایگاه قرار گرفت.

این وکیل گفت: فجر و مبین نیاز ارزی و برداشت ارزی داشتند یا خیر؟ یک حساب دفتری بین شرکت‌ها وجود داشته که در بسیاری از موارد نیاز به ارز داشتند و از سبد ارزی برداشته و معادل ریالی آن نوشته می‌شد و آن ٦٢٢ میلیون یورو نیز همین است.

قاضی گفت: خلط مبحث نکنید آن جز این نیست. شما یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون را وارد نکردید و سوییفت ندارد. شما اگر ارزها را وارد کردید چرا از بازار داخلی تامین می‌کنید.

وکیل مدافع گفت: مدیر مالی پی سی سی به موجب ٤٤ نامه تا شهریور ٩٠ به ریز تمامی موارد را اعلام می‌کرده است.

وی ادامه داد: پرداخت‌های ریالی به وسیله چک به عمل می‌آمده است و تا این‌ها چک‌ها را صادر می‌کردند و افرادی این‌ها را می‌گرفتند که من تا جلسه قبل نمی‌دانستم این عمل تبدیل تعهد است و آقایان به میل خود این چک‌ها را می‌گرفتند.

وکیل مدافع گفت: مدیران مالی ام پی سی و هلدینگ خلیج فارس این تبدیل تعهد را پذیرفتند.

قاضی گفت: سیاستگذار ارزی کشور بانک مرکزی است و افراد نمی‌توانند با تبدیل تعهدات نظامات ارزی را زیر سوال ببرند.

قاضی عنوان کرد: هدف تشکیل شرکت‌های تراستی چیز دیگری است.

وکیل مدافع گفت: بر اساس امر آمر قانونی عمل شده است.

قاضی بیان کرد: تعارض صد در صدی در حرف شما با مکاتبات وجود دارد و مستندات را مطالعه کردیم. شما ٣٠ نامه شرکت ملی پتروشیمی را لحاظ نمی‌کنید، بحث شما اخلال در نظام ارزی کشور است.

وی گفت: ارز مقوله حاکمیتی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی است و اینکه دولتی و خصوصی آن را جدا کردن توجیهات حقوقی نیست.

قاضی عنوان کرد: مقدمه و نتیجه گیری شما همخوانی ندارد و اسناد مالی و حسابرسی را لحاظ نمی‌کنید و نتیجه گیری می‌کنید.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به این وکیل، گفت: در نامه‌ها تاکید شده که موکلین شما حق فروش ارز نداشته‌اند، در مستندات پرونده کاملاً مشخص است.

وکیل این متهم در پاسخ گفت: فروش ارز نبوده، تحویل به شبکه بانکی بوده است.

قاضی خطاب به این وکیل، گفت: پس چرا ارز را از بازار داخل می‌خریدند؟ یورونست یکی از این مواردی است که به آن رسیدگی هم شد.

وکیل در پاسخ به قاضی اظهار داشت: در مورد یورونست نمی‌دانم حرف‌های من برای قضات چقدر مهم است، ولی آنان تکلیفی به تحمیل ارز به کشور نداشته‌اند.

در ادامه این جلسه دادگاه قاضی خطاب به وکیل گفت: اگر تکلیف نداشته‌اند، پس چرا انجام داده‌اند؟ شما مطالب را می‌برید و تجزیه می‌کنید و آن را بیان می‌کنید شما به اظهارات دیگر متهمان توجهی ندارید.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به این وکیل گفت: ۲۶ فقره نامه صراحتاً وجود دارد که می‌گوید ارز را نفروشید، درباره آن چه توضیحاتی دارید؟ در جلسه قبل تهرانی صفا توضیح داد که تمام افراد در جریان بوده‌اند. منظور شما چیست؟ یعنی می‌گویید تهرانی صفا و خیری زاده خودشان خودسرانه این کار را انجام داده‌اند؟ این همه اسناد وجود دارد. آقای وکیل بعضی از مواردی که متهمین صد درصد آن را بیان کرده‌اند و توضیح داده‌اند و گفته‌اند که آقایان اطلاعات را به صورت کامل در اختیار داشته‌اند به آن‌ها توجهی نمی‌کنند. اگر شما یادتان نیست می‌توانیم آن افراد را دوباره بخواهیم تا حقایق را درباره موکلتان بیان کنند.

قاضی ادامه داد: ۲۶ نامه وجود دارد که ارزها را باید بدهید، این متهمین برای اینکه ارز را به خزانه واریز نکنند و دولت را دور بزنند معادل ریالی پرداخته کرده‌اند.

قاضی خطاب به این وکیل گفت: به موکلین شما دستور داده بودند که ارز را نفروشید چرا به آن عمل نکردند؟ اگر مجوزی برای فروش ارز دارید آن را نشان دهید. ۶.۶ میلیارد یورو حاصل فروش است، ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو اساساً فاقد سوئیفت است و اصلاً وارد نشده است. خیری زاده، تهرانی صفا و ساعدیان اظهاراتی داشته‌اند و با آنچه شما می‌گویید در تعارض است. ۲۶ نامه وجود دارد که حرف‌های شما را نقد می‌کند.

قاضی افزود: مستندات را ارائه نمی‌کنید، خود آقایان هم می‌گویند ما ارز را از داخل تامین کردیم. اظهارات متهمین را خوانده‌اید پرونده را مطالعه کرده‌اید؛ اما نتیجه گیری غیر می‌کنید. این موضوع از یک وکیل بعید است. آن اسنادی که شما از شرکت پی سی سی ذکر می‌کنید با آنچه ما داریم متفاوت است. یک میلیارد و ۳۴۱ میلیون یورو اساساً فاقد سوئیفت است اعداد و ارقام مشخص است، مستندات پرونده کاملاً وجود دارد و در پرونده بارها و بارها تاکید شده است که حق فروش ارز نداشته‌اند.

در ادامه حسینی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و در خصوص تفکیک ارز خصوصی و دولتی، گفت: مقنن در قوانین در زمان جرم انگاری تفکیکی بین بخش دولتی و خصوصی به عمل نمی‌آورد.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: اینکه مرتکب شخص حقوقی و دولتی است یا غیر آن تفکیکی وجود ندارد. حتی در زمانی دولت در حال اعمال حاکمیت است، استثنائاتی وجود دارد.

وی ادامه داد: تسویه به ریال یا ارز با منشاء داخل مدنظر است و حتی در کسب منفعت نیز تاثیر نمی‌گذارد و آنچه در دادسرا به دست آوردیم، بر اساس اسناد و مدارک است.

حسینی اذعان کرد: در خصوص صورتجلسه، پنج نفر از افرادی که آن را تنظیم کردند تحت تعقیب بودند و سه نفر در دادگاه حاضر هستند و در مورد دو نفر دیگر یا بخشی مفتوح است یا قرار منع تعقیب صادر شده که دادگاه اشاره کرده است.

در این بخش از جلسه دادگاه وکیل مدافع متهم شریفی نیک نفس در جایگاه قرار گرفت و در باب آخرین دفاع بیان کرد: آنچه که بیان می‌کنم، اعتقادات من است و در جلسات پیشین گفتم دفاع از موکل در حد اسناد و مدارکی است که من رویت کردم. طبیعی است اینکه اظهارات ناشی از اعتقادات من مورد پذیرش دادگاه و نماینده دادستان قرار گیرد یا خیر، حق شماست.

وکیل مدافع خاطرنشان کرد: برای موکل من کیفرخواست دومی صادر شده و در کیفرخواست اول به عنوان متهم نیست.

وی ادامه داد: دلایلی که برای اتهام موکل مبنی بر معاونت در اخلال کلان و عمده بیان شده در هفت بند مطرح شده است.

وکیل مدافع متهم شریفی نیک نفس در ادامه گفت: در بند دوم کیفرخواست در صفحه چهارم صرفاً به عنوان نمونه پنج عدد تست کد تقدیم دادگاه شده و به عنوان دلایل معاونت در اخلال ذکر شده است؛ اما مشخص نشده که ارزی بوده یا ریالی، جمع مبالغ چقدر است و در چه زمان به تایید موکل رسیده است.

وی افزود: اگر کسی خودش وقوع جرم را تسهیل کرد گزارش دادن از موجبات معافیت وی نیست و نهایتاً از موجبات تخفیف است؛ اما بررسی نشده که گزارشاتی که موکل من داده در خصوص همین پنج نمونه است که دلیل اخلال دانسته شده یا گزارش موکل و همکاری با ضابطین بازپرس و سازمان بازرسی کل کشور در خصوص کل فرآیند بوده است؟

وکیل مدافع گفت: خوشبختانه در هیچ جای کیفرخواست ثانوی چنین ادعایی نشده که گزارشات موکل برای مخفی کردن جرمی بوده که انجام داده است.

وی افزود: در مقام ارتکاب جرم اصلاً نیاز نیست کسی صاحب امضا باشد و همین که اراده تحقق فعل مجرمانه را داشته باشد جرم واقع می شود. می توان تفسیر کرد کسی که خودش گزارش می کند و در تمامی مراحل با ضابط همکاری دارد خود دلالت دارد که شبهه ارتکاب جرم از او برداشته می شود.

قاضی در واکنش به اظهارات وکیل مدافع گفت: بعد از وقوع جرم و تحقق آن گزارش شده و نه قبل از آن.

وکیل مدافع بیان کرد: در بند سوم دلایل استنادی علیه موکل به دستور پرداختی اشاره شده که اولاً باید نکته‌ای را عرض کنم که غیرحقوقی است، اما در صحبت‌های موکل دیگرم تهرانی صفا بود و معتقدم هم تهرانی صفا و هم شریفی بی گناه هستند.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: در خصوص تست کدها ما بر این باوریم که برای متهم شریفی معاونت محقق شده است. نه به خاطر سکوت وی بلکه به خاطر اقدامات موثری که در این مورد داشته است، متهم شریفی از جمله افرادی است که بر اساس مستنداتی که در پرونده وجود دارد گفته است این اقداماتی که برای فروش ارز صورت گرفته است برخلاف قوانین و مقررات بوده است و در این باره توضیح می‌خواهد. خود شریفی اظهار داشته است تسویه ریالی و پرداخت با ارز منشاء داخلی برخلاف مقررات بوده است، در صورتی که خود او در مقطعی نقش مستقیم در این موضوع داشته است.

در ادامه وکیل متهم شریفی در جایگاه قرار گرفت و گفت: این تست کدها نیازی به تایید موکل من نداشته است.

در ادامه وکیل متهم قریشی سروستانی در جایگاه قرار گرفت و گفت: دفاعیات بنده جلسه قبل به شرح لایحه‌ای تقدیم دادگاه شده است.

در ادامه قاضی از متهم حمزه لو خواست در جایگاه قرار گیرد.

قاضی با بیان اتهام رضا حمزه لو و تغییر اتهام گفت: با توجه به تحقیقات صورت گرفته مدارک و مستندات در پرونده اتهام شما دایر بر مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از طریق اخلال در توزیع ارز حاصل از محصولات پتروشیمی و شرکت‌های تولید کننده صاحب محصول منجر به کسب منفعت به مبلغ ۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو که منتسب به شما و خانم مرجان شیخ الاسلامی است، قرائت و تفهیم اتهام به نحوی که اصلاح کردیم می‌شود.

این متهم پاسخ داد: اتهامات را قبول ندارم. من از بهمن ماه ۸۸ تا ۳۱.۶.۹۰ مسئولیت داشتم. تنها مدیرعامل تاریخ پتروشیمی هستم که قبل از اینکه دوره ام به پایان برسد استعفا دادم. بنده ماه‌ها قبل از اینکه از پتروشیمی بیرون بیایم استعفا داده بودم و به علت سال مالی من را نگه داشته بودند. من پیش از تشکیل پرونده در خارج از کشور بودم. بارها گفته‌ام اگر در زمان من نامه‌ای وجود دارد و تبدیل ارزی داشته است، اعلام کنید.

این متهم گفت: حجم عظیم تزریق ارز در سال ۹۰ باعث کاهش نرخ ارز و مشخصاً یورو در آن مقطع زمانی شده بود.

وکیل مدافع گفت: خوشبختانه در هیچ جای کیفرخواست ثانوی چنین ادعایی نشده که گزارشات موکل برای مخفی کردن جرمی بوده که انجام داده است.

وی افزود: در مقام ارتکاب جرم اصلاً نیاز نیست کسی صاحب امضا باشد و همین که اراده تحقق فعل مجرمانه را داشته باشد جرم واقع می شود. می توان تفسیر کرد کسی که خودش گزارش می کند و در تمامی مراحل با ضابط همکاری دارد خود دلالت دارد که شبهه ارتکاب جرم از او برداشته می شود.

قاضی در واکنش به اظهارات وکیل مدافع گفت: بعد از وقوع جرم و تحقق آن گزارش شده و نه قبل از آن.

وکیل مدافع متهم شریفی نیک نفس اظهار کرد: در بند هفت اشاره شده که خود شریفی تصدیق کرده که مبلغ فوق اخلال است. آخرین جمله من استناد به جمله کیفرخواست است و در اینجا هم برای موکل و هم سایر موکلان صدور حکم برائت را می خواهم.

متهم حمزه لو در ادامه گفت: ما در بازرگانی، امور مالی مان از همه بانک‌ها استعلام می کرد تا به قیمت خوب بفروشد. در دوره ٨٩ مدیریت ارز به نحوی اتفاق افتاد که انقدر ارز در بازار وجود داشت بانک‌ها تمایلی به خرید ارز نداشتند و زیر قیمت می خریدند.

وی ادامه داد: ٤ / ٨ / ٩٠ قیمت ارز ١٤٩١ تومان و شش ریال بوده که بانک‌ها شش ریال ارزان‌تر می خریدند، اما پنج روز بعد از صدور بخشنامه برخی بانک‌ها متوجه شدند و بانک مرکزی اعلام کرد ١٥١٤ تومان است که بانک‌ها به ناگهان ٧١ تومان نسبت به قیمت قبل گران‌تر می خرند.

متهم حمزه لو گفت: ظرف یک هفته و ١٠ روز به ناگهان ٢٠٠ تومان بین قیمت بانک مرکزی و بازار اختلاف می افتد و تمام این وقایع ظرف یک ماه و نیم دو ماه است.

متهم حمزه لو بیان کرد: ان پی سی از من شکایت نکرده و هلدینگ در زمان من حضور فیزیکی نداشته و مالم هیچ چیز نبوده است.

وی در ادامه دفاعیات خود با اشاره به اظهارات نعیمی گفت: می گویند که ما مجوز نداشتیم، اما داشتیم. ٢٩ / ٢ / ٨٩ نعیمی نامه‌ای را به مدیران عامل پتروشیمی نوری و بندر امام (ره) نوشت.

وی افزود: بر اساس دستورات وزارت نفت مکلف به انجام برخی اقدامات بوده است.

در این بخش ار جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام ضمن اعلام ختم جلسه بیان کرد: جلسه بعدی ساعت ٩ صبح مورخ ١٣ مرداد ماه برگزار خواهد شد.

کد خبر 4987915

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 2 =