۵۰ نقابی که تا امروز کنار زده شدند/ پیشنهادی برای پلیسی دوستان

مجموعه کتاب‌های نقاب از جمله مجموعه‌های موفق کتاب‌های پلیسی است که پس از چند سال همچنان استمرار دارد و چند روز مانده به شروع سال ۹۴، پنجاهمین عنوان خود را راهی بازار نشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، انتشار مجموعه کتاب های نقاب در سال ۸۹ با انتشار رمان «چشم زخم» نوشته پی یر بوالو و توماس نارسژاک آغاز شد. بعد از آن، چاپ کتاب های این مجموعه با عرضه ترجمه رمان هایی از ژرژ سیمنون و شارل اگزبرایا که از زبان فرانسوی انجام می شد، ادامه پیدا کرد.

در این مجموعه، که به تازگی و چند روز پیش از عید نوروز، با انتشار رمان «بندرگاه مه آلود» نوشته ژرژ سیمنون، به عنوان پنجاهم خود رسید، آثار نویسندگان مختلف ادبیات پلیسی در دنیا معرفی شده اما سهم بیشتر از آن نویسندگان فرانسوی و در میان مترجمان نیز، بیشترین سهم از آن عباس آگاهی است که به ترجمه و معرفی نویسندگان فرانسوی رمان و داستان پلیسی مبادرت دارد.

به غیر از عباس آگاهی، مترجمان دیگری مانند چون فرزاد فربد از زبان انگلیسی، کوروش سلیم زاده از زبان انگلیسی و ناصر زاهدی از زبان آلمانی با این مجموعه همکاری داشته اند. فرزاد فربد ترجمه چند رمان از جان لوکاره را انجام داده که شخصیت محوری آن ها، جورج اسمایلی جاسوس کهنه کار MI۶ یا اینتلیجنت سرویس از بریتانیا بوده است. کوروش سلیم زاده نیز رمان «شاهد خاموش» از رابرت پایک را ترجمه کرده که فیلم سینمایی «بولیت» با بازی استیو مک کوئین را با اقتباس از آن ساخته اند.

ناصر زاهدی که از زبان آلمانی ترجمه می کند، باب مجموعه «قتل در پنج دقیقه» را در این مجموعه باز کرده است. این کتاب‌ها، شامل داستان‌های کوتاه جنایی و پلیسی آلمانی هستند که دو روزنامه نگار به نام های وولف برومل و کارستن کلمان آن ها را نوشته یا گردآوری کرده‌اند. به غیر از این کتاب‌ها، زاهدی دو رمان از یاکوب ارژونی را نیز ترجمه کرده که شخصیت محوری آن ها، یک کارآگاه با اصلیت ترک است. این کارآگاه کمال کایانکایا یکی از شخصیت های معاصر ادبیات پلیسی جهان است.

سربازس مگره پیشتاز است

اما همان طور که اشاره شد، حجم بیشتر کتاب‌های نقاب، به ترجمه های عباس آگاهی از آثار نویسندگان فرانسوی زبان ادبیات پلیسی اختصاص دارد. این کتاب‌ها، یا داستان های سربازرس مگره، مخلوق ژرژ سیمنون نویسنده زبردست و پرکار بلژیکی ادبیات پلیسی اختصاص دارند، یا از آثار پی یر بوالو و توماس نارسژاک _ استادان دلهره _ هستند و یا آثاری از نویسندگان دیگر فرانسوی هستند که آگاهی آن ها را به علاقه مندان ادبیات پلیسی معرفی می کند.

فردریک دار، لوئیز باشلری، گیوم موسو، فرد وارگاس، پل آندروتا و اس.آ. استیمن از جمله این نویسنده ها هستند که در میان آن ها هم، فردریک دار، سهم بیشتری در کتاب های نقاب دارد. فرد وارگاس و لوئیز باشلری از نویسندگان زن ادبیات پلیسی فرانسه هستند و گیوم موسو نیز یک نویسنده جوان و آینده دار در این حوزه است.

مروری فهرست‌وار بر مجموعه «نقاب»

در ادامه این گزارش نوروزی، کتاب های نقاب را، از ابتدا تا شماره پنجاهم، بر اساس شخصیت های محوری و داستانی شان تقسیم بندی کرده ایم. شماره هر کتاب در مجموعه نقاب، از موارد اولویت بندی نبوده و مقابل هر کتاب درج شده است.

 

* کتاب های مربوط به سربازرس مگره _ نوشته ژرژ سیمنون _ ترجمه عباس آگاهی:مجموعه نقاب

_ «دلواپسی های مگره»: این کتاب دومین عنوان نقاب بود.

_ «مگره از خود دفاع می کند»: این کتاب ششمین عنوان نقاب بود.

_ «تردید مگره»: این کتاب هفتمین عنوان نقاب بود.

_ «شکیبایی مگره»: این کتاب یازدهمین عنوان نقاب بود.

_ «مگره و سایه پشت پنجره»: این کتاب پانزدهمین عنوان نقاب بود.

_ «سفر مگره»: با این کتاب، مجموعه نقاب بیست تایی شد.

_ «دوست مادام مگره»: این کتاب بیست و ششمین عنوان نقاب بود.

_ «مگره در کافه لیبرتی»: این کتاب بیست و هشتمین عنوان نقاب بود.

_ «ناکامی مگره»: این کتاب سی امین عنوان نقاب بود.

_ «مگره دام می گسترد»: این کتاب سی و پنجمین عنوان نقاب بود.

_ «مگره و جسد بی سر»: این کتاب سی و هفتمین عنوان نقاب بود.

_ «مگره و زن بلند بالا»: این کتاب چهل و سومین عنوان نقاب بود.

_ «مگره و آقای شارل»: این کتاب چهل و پنجمین عنوان نقاب بود.

_ «بندرگاه مه آلود»: با این کتاب، مجموعه نقاب پنجاه تایی شد.

 

* کتاب های بوالو - نارسژاک _ نوشته پی یر بوالو و توماس نارسژاک _ ترجمه عباس آگاهی:مجموعه نقاب

_ «چشم زخم»: اولین عنوان از مجموعه نقاب بود.

_ «زنی که دیگر نبود»: چهارمین عنوان از مجموعه نقاب بود.

_ «ماده گرگ ها»: هشتمین عنوان از مجموعه نقاب بود.

_ «آخر خط»: سیزدهمین عنوان از مجموعه نقاب بود.

_ «سرگیجه»: شانزدهمین عنوان از مجموعه نقاب بود.

_ «چهره های تاریکی»: نوزدهمین عنوان از مجموعه نقاب بود.

_ «اعضای یک پیکر»: بیست و دومین عنوان از مجموعه نقاب بود.

_ «مردان بدون زنان»: بیست و نهمین عنوان از مجموعه نقاب بود.

_ «مرغان شب»: سی و چهارمین عنوان از مجموعه نقاب بود.

_ «با دلباختگی»: سی و ششمین عنوان از مجموعه نقاب بود.

_ «کارت منزلت»: چهل و نهمین عنوان از مجموعه نقاب بود.

 

* کتاب های قتل در پنج دقیقه _ نوشته کارستن کلمان و ولف برومل _ ترجمه ناصر زاهدی:مجموعه نقاب

_ «مار اوکیناوا»: هفدهمین عنوان مجموعه نقاب.

_ «عکس فوری»: بیست و یکمین عنوان مجموعه نقاب.

_ «راز غار آبی»: بیست و هفتمین عنوان مجموعه نقاب.

_ «پیانیست»: سی و سومین عنوان مجموعه نقاب.

_ «دیدار در ونیز»: سی و هشتمین عنوان مجموعه نقاب.

 

* کتاب های فردریک دار  _ ترجمه عباس آگاهی:مجموعه نقاب

_«آسانسور»: سی و نهمین کتاب از مجموعه.

_ «مرگی که حرفش را می زدی»: چهل و دومین کتاب از مجموعه.

_ «کابوس سحرگاهی»: چهل و چهارمین کتاب از مجموعه.

_ «چمن»: چهل و ششمین کتاب از مجموعه.

_ «قیافه نکبت من»: چهل و هشتمین کتاب از مجموعه.

 

* کتاب های شارل اگزبرایا _ نوشته شارل اگزبرایا _ ترجمه عباس آگاهی:مجموعه نقاب

_ «به خاطر بلیندا»: سومین کتاب نقاب.

_ «آسوده بخواب، کاترین!»: پنجمین کتاب نقاب.

_ «پاکو یادت هست؟»: نهمین کتاب نقاب.

_ «این ریمولدی ابله...»

 

* کتاب های مربوط به شخصیت جورج اسمایلی _ نوشته جان لوکاره _ ترجمه فرزاد فربد:مجموعه نقاب

_ «جاسوسی که از سردسیر آمد»: دهمین عنوان.

_ «تلفن به مرد مُرده»: هجدهمین عنوان.

_ «قتل بی عیب و نقص»: سی و یکمین عنوان.

 

 

* کتاب های مربوط به شخصیت کارآگاه کمال _ نوشته یاکوب ارژونی _ ترجمه ناصر زاهدی:مجموعه نقاب

_ «تولدت مبارک آقاکمال!»: چهل و یکمین عنوان از نقاب.

_ «به سلامتی آقاکمال!»: چهل و هفتمین عنوان از نقاب.

 

* کتاب های دیگر از نویسندگان و مترجمان مختلف:

_ «زود برو، دیر برگرد!» نوشته فرد وارگاس با ترجمه عباس آگاهی: چهاردهمین کتاب.

_ «پیچ و خم ها» نوشته پل آندروتا با ترجمه عباس آگاهی: بیست و سومین کتاب.

_ «قاتل ساکن شماره ۲۱» نوشته س. آ. استیمن با ترجمه عباس آگاهی: بیست و چهارمین کتاب.

_ «شاهد خاموش» نوشته رابرت پایک با ترجمه کوروش سلیم زاده: بیست و پنجمین کتاب.

_ «دست سرنوشت» نوشته گیوم موسو با ترجمه عباس آگاهی: سی و دومین کتاب.

_ «جزیره خاموشان» نوشته لوئیز باشلری با ترجمه عباس آگاهی: با این کتاب، نقاب چهل تایی شد.

کد خبر 2518694

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 15 =